Moje okolje

Kakšna je obremenjenost otrok Mežiške doline s svincem? Rezultati prevalenčne študije

Moje okolje

Ravne na Koroškem, 13. september 2018 - Na območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Ravne na Koroškem že od leta 2007 sodelujemo v Programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini. Tako smo v letu 2018 izvedli že tretjo (po letih 2008 in 2013) prevalenčno študijo obremenjenosti otrok Mežiške doline s svincem, v kateri preverjamo prisotnost svinca v krvi otrok, od prvega do šestega leta starosti in devetletnikih v Zgornji Mežiški dolini ter triletnikih v Spodnji Mežiški dolini. Na raziskavo se je odzvalo 74,5 % vabljenih. Rezultati študije so pokazali, da so letošnje povprečne vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline sicer nižje kot v letu 2008, vendar pa hkrati tudi višje kot v letu 2013.

Zadnje posodobljeno: 13.09.2018
Objavljeno: 13.09.2018

Prevalenčna študija ugotavljanja vrednosti svinca v krvi otrok Mežiške doline 2018

V letu 2018 smo tretjič (po 2008 in 2013) izpeljali prevalenčno študijo ugotavljanja vrednosti svinca v krvi otrok Mežiške doline. Vključevala je otroke iz Mežiške doline, stare od 1 do 6 let (12 do 72 mesecev) in 9 let stare otroke iz Zgornje Mežiške doline – Občini Mežica in Črna na Koroškem, kot primerjalna skupina so bili vključeni še triletniki (24 do 48 mesecev) iz Spodnje Mežiške doline – Občini Prevalje in Ravne na Koroškem.

Podatke smo pridobili s kapilarnim odvzemom krvi (iz prsta) v laboratorijih Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem (med 24. majem in 22. junijem 2018), analize na vrednost svinca so bile izvedene na Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Namen študije je bil oceniti obremenjenost otrok iz ZMD s svincem ter izvesti primerjavo stanja med leti 2008, 2013 in 2018.

V skupni nabor je bilo uvrščenih 370 otrok iz Zgornje Mežiške doline in 336 iz Spodnje Mežiške doline. Skupno so bili vzorci krvi odvzeti 526 otrokom, kar predstavlja 74,5 % odziv – v Zgornji Mežiški dolini je bil odziv  boljši (316 oz. 85,4%) kot v Spodnji Mežiški dolini (210 oz. 62,5 %).

Rezultati študije

Izmerjene vsebnosti svinca v krvi otrok iz Mežiške doline v letu 2018 so se gibale od 8 do 336 µg/l. Rezultati so pokazali povišane vrednosti svinca v krvi (100 µg/l ali več) pri 30 otrocih (5,7 %), od tega je bilo 28 otrok iz Zgornje Mežiške doline (8,9%). Najvišja vrednost je bila ugotovljena pri dečku iz Spodnje Mežiške doline.

Mag. Matej Ivartnik z NIJZ, vodja študije, je ob predstavitvi rezultatov študije izpostavil: »Čeprav se zdi, da je stanje precej boljše kot v letu 2017, ko je imela visoke vrednosti svinca v krvi petina testiranih otrok, to ne drži v celoti. Letošnja študija je namreč vnovič potrdila, da so najvišje vrednosti ugotovljene pri tri leta starih otroci. V tej skupini je imelo v Zgornji Mežiški dolini povišane vrednosti svinca v krvi 14 od 87 testiranih otrok, kar predstavlja 16,1 %. S starostjo se povprečne vrednosti nižajo in so najnižje pri otrocih starejših od 6 let.« Primerjava z rezultati študij v letih 2008 in 2013 pokaže, da so letošnje povprečne vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline sicer nižje kot v letu 2008, vendar višje kot v letu 2013. To velja za vse starostne skupine otrok, razen najmlajše otroke v starosti od enega do dveh let, kjer so vrednosti nižje. Rezultati kažejo, da se vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline ne nižajo več, ampak je v primerjavi z letom 2013 celo opazen porast.

Razlike med triletniki v Zgornji in Spodnji Mežiški dolini

Večletna primerjava vrednosti svinca v krvi triletnikov (od 24 do 48 mesecev), pri katerih spremljamo vrednosti svinca v krvi vsako leto, kaže, da je bil delež otrok z visoko vrednostjo svinca v krvi v letu 2018 podoben kot v letu 2014, po letu 2010 pa je opazno nihanje deleža med 8 in 20 %.

Za to starostno skupino smo naredili primerjavo rezultatov med Zgornjo in Spodnjo Mežiško dolino, ki kažejo precej višje vrednosti za otroke iz Zgornje Mežiške doline. V pozitivnem smislu lahko izpostavimo, da prvič od začetka meritev v letu 2004 v tej skupini otrok v Zgornji Mežiški dolini nismo izmerili vrednosti svinca v krvi preko 200 µg/l.

Individualni razgovori z družinami otrok in ocene tveganja

Z napredovanjem ukrepov je problematika postajala bolj specifična in temu smo prilagodili naše pristope. Zdravnica Neda Hudopisk, predstojnica NIJZ OE Ravne, je pojasnila: »Pričeli smo z individualnimi razgovori in pri družinah, kjer je bila pri otroku ugotovljena presežena vrednost svinca, ugotavljali dejavnike tveganja v domačem okolju in širše. Poleg individualnega razgovora in svetovanja se po protokolu pri otroku ponovno odvzame kri, pri vrednostih nad določeno mejo pa gredo otroci v nadaljnjo obravnavo in sledenje.«

Na podlagi individualnih razgovorov in rezultatov meritev lahko identificiramo različne dejavniki tveganja: »Ugotavljamo, da so zaposlitev starša v delovnih organizacijah sekundarne predelave svinca, pogoji bivanja –  makadam, vrtovi, uporaba potencialno tveganih gradbenih materialov in ne-izvajanje nadzora nad tem, gradbena dela in počasna sanacija le-teh, ter zanikanje problematike v kontekstu ‘včasih je bilo še huje’ pomembni dejavniki, ki lahko vplivajo na povišane vrednosti svinca v kriv otrok,« je povzela Neda Hudopisk z NIJZ.

Nadaljnji ukrepi

Za izboljšanje stanja na tem področju bo treba izvesti še številne druge ukrepe, kot so:

  • Nadaljevanje sodelovanja z delovno organizacijo.
  • Vključitev ukrepov pomoči in sanacije na zasebnih zemljiščih ter iskanje poti do izvedbe (sprejeti kriterije in način izvedbe).
  • Prepoved trženja in uporabe onesnaženega materiala v gradbeništvu.
  • Spodbujanje varnih načinov vrtnarjenja.
  • Hitra in učinkovita sanacija ob obnovah cest (pogodba z gradbeniki, vzdrževanje izvedenega).
  • Nadaljevanje in poglabljanje motivacije in informiranja ljudi o ukrepih, ki so potrebni.

Na lokalni ravni je ključnega pomena skupnostni pristop, torej povezovanje in dobro sodelovanje med vsemi partnerji v Programu. Izboljšanje zdravja prebivalcev lahko dosežemo s pomočjo povezovanja in sodelovanja vseh tistih, ki lahko tako ali drugače vplivamo na pogoje za zdravo življenje prebivalcev Mežiške doline.

Dodatne vsebine:

  • Predlog dodatnih ukrepov pri izvajanju zahtev Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje  kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini  na naslednji povezavi.,
  • Prevalenčna študija obremenjenosti otrok Mežiške doline s svincem 2018 na naslednji povezavi.
  • Meritve onesnaženosti zraka in tal v Zgornji Mežiški dolini na naslednji povezavi.
Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno