Kopalna voda

Varno kopanje v površinskih vodah – naravna kopališča in kopalna območja v Sloveniji

Kopalna voda

Kakovost kopalnih voda, njihove posebnosti in priporočila za kopalce po regijah

Zadnje posodobljeno: 04.06.2023
Objavljeno: 04.06.2023
Pred pričetkom kopalne sezone, ki na celinskih vodah traja od 15.6. do 31.8., na morju pa od 1.6. do 15.9., objavljamo priporočila za kopanje na površinskih vodah po regijah.
Kopanje v površinskih vodah (rekah, jezerih in morju) lahko predstavlja nevarnost za zdravje ljudi zaradi različnih dejavnikov. V ospredju je mikrobiološka – fekalna onesnaženost površinskih voda zaradi odpadnih komunalnih izpustov. Kopanje ni povsod varno. Na nenadzorovanih površinskih vodah (t.i. »divja kopališča«) se ne spremlja kakovost vode (monitoring), ki je zato vprašljiva (neznana), tudi nimajo upravljavca in reševalcev iz vode.
Zato kopanje priporočamo na kopalnih območjih in naravnih kopališčih, ki so vključena v državni monitoring (spremljanje mikrobiološke kakovosti kopalnih voda in ki imajo ugotovljeno dobro kemijsko in dobro ekološko stanje).

Skladno z zahtevami evropske in naše zakonodaje za kopalne vode je v Sloveniji trenutno določenih 48 kopalnih voda na površinskih vodah (30 kopalnih območij in 18 naravnih kopališč). To so odseki na rekah, jezerih in morju, ki izpolnjujejo zakonsko določene kriterije za površinske kopalne vode in na katerih se sicer običajno kopalci zbirajo v večjem številu.

Kopalna območja in naravna kopališča na površinskih vodah, na katerih se spremlja kakovost kopalnih voda z državnim monitoringom, so v:
  • Severno – primorski regiji
  • Južno – primorski regiji
  • Gorenjski regiji
  • Dolenjski regiji in Beli krajini

Priporočila za kopalce po posameznih regijah so dosegljiva na tej povezavi.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno