Moje okolje

Nacionalni inštitut za javno zdravje zagovarja zmanjševanje okoljskih vplivov na zdravje

Moje okolje

V Kanalu ob Soči je v četrtek, 13. 2. 2020, potekala izredna seja Občinskega sveta, ki so se je udeležili tudi predstavniki NIJZ. Namen seje je bil seznanitev s stanjem na področju okolja in zdravja v občini Kanal ob Soči.

Zadnje posodobljeno: 14.02.2020
Objavljeno: 14.02.2020

Na seji so poleg NIJZ sodelovali tudi predstavniki Agencije Republike Slovenije za okolje, Registra raka RS, Zdravniške zbornice Slovenije, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za okolje in prostor ter predstavniki Salonita Anhovo. Izredna seja je podala nekatere odgovore in pojasnila v zvezi z dejanskim onesnaženjem občine Kanala ob Soči.

Županja in občinski svet so si enotni, da se zakonodaja, ki ureja področje sežiganja oz. sosežiganja odpadkov, v primeru neustreznosti uredi na način, da bo tako v občini Kanala ob Soči, kot tudi drugod po Sloveniji, občanom  in državljanom omogočeno bivanje v zdravem okolju.

Na NIJZ menimo, da so kakšnikoli škodljivi vplivi na zdravje nedopustni.

Kazalniki zdravja sicer kažejo, da ima občina Kanal ob Soči statistično značilno več starejših prebivalcev (6,8 %), kot je slovensko povprečje. Prezgodnja umrljivost do 74. leta zaradi bolezni srca in ožilja v občini Kanal z leti upada in je nekoliko nižja od povprečja Slovenije, vendar ne statistično značilno. Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,3 koledarskih dni na leto, je pa bolniška odsotnost med zaposlenimi prebivalci Kanala ob Soči v zadnjih letih najvišja med goriškimi občinami.

Več informacij glede kazalnikov zdravja v občini Kanal ob Soči je dostopnih na naslednji povezavi.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno