Moje okolje

Ocena bivalnega okolja – kako bi ocenili svoje bivalno okolje?

Moje okolje

Ocena bivalnega okolja je anketa, ki nam omogoča izdelavo ocene potreb deležnikov ter pomaga pri določevanju prednostnih nalog pri medsektorskem načrtovanju razvoja bivalnega okolja, ki spodbuja zdravje oz. zdrav življenjski slog.

Zadnje posodobljeno: 28.05.2021
Objavljeno: 28.05.2021

Namen ankete Ocena bivalnega okolja je prepoznati in opozoriti na možnosti za izboljšanje fizičnega in družbenega okolja za podporo zdravju, dobremu počutju in visoki kakovosti življenja in tako preko povezovanja z različnimi posamezniki, skupnostmi in sektorji  prispevati k zagotavljanju visokokakovostnih, trajnostnih okolij ter zmanjšanju neenakosti v zdravju.

Pri proučevanju vplivov okolja na človekovo zdravje je pomemben celostni pristop, upoštevati je treba fizikalne, kemijske in biološke dejavnike, pomembni pa so tudi socialni in psihološki dejavniki.  V anketi Ocena bivalnega okolja so zato v opazovanem območju zajeti tako fizični vidiki (npr. promet in parkiranje ali naravno okolje), kot tudi družbeni dejavniki (npr. priložnosti za srečanja tam živečih ljudi) bivalnega okolja, ki jih ocenjujemo.

Anketa vključuje obravnavo 14 različnih tematsko ločenih sestavin okolja. Vsaka od njih je podprta z nekaj ključnimi vprašanji iz obravnavanega področja. S tem je ocenjevanje v okviru posamezne teme poenostavljeno. Ocene vseh posameznih tem predstavljajo osnovo za izris polarnega grafikona/grafikona v obliki pajkove mreže (Slika: Primer izrisa grafikona). Iz njega so jasno vidne tako prednosti kot slabosti ocenjevanega okolja.

Slika 1: Primer izrisa grafikona

Anketo Ocena bivalnega okolja  lahko uporabljamo na različne načine, primerna je za reševanje v skupini ali posamično. Lahko jo  uporabimo na primer za skupinsko delo, pri katerem na primer predstavniki lokalne skupnosti nagovarjajo prebivalstvo bodisi s tiskanimi vprašalniki ali pa z vprašalnikom v obliki spletne ankete.

Rezultati, pridobljeni z anketo, lahko predstavnikom lokalne skupnosti nudijo pomembno podporo pri medsektorskem sodelovanju oziroma usklajevanju. Rezultati ankete Ocena bivalnega okolja  lahko doprinesejo tudi k sistematično strukturiranim procesom načrtovanja in sodelovanja. Slednje je še posebej pomembno, če naj bi se ocenjevano okolje spremenilo oziroma so spremembe že v fazi načrtovanja.

Na osnovi preučitve rezultatov ankete Ocena bivalnega okolja lahko predlagamo ukrepe za izboljšanje kakovosti življenja, naredimo okolje bolj zdravo in prijetno ter vzpodbudimo socialne interakcije. Predstavljena anketa tako mestom in lokalnim skupnostim ponuja podporo pri ugotavljanju potreb po ukrepanju in podporo pri načrtovanju ter izvajanju načrtovanih projektov in razporejanju sredstev.

Trenutno prednostno svetujemo posamično uporabo ankete. Za uporabo v skupini pripravljamo namreč dodatna pojasnila. V tej zvezi načrtujemo tudi izvedbo delavnic in nadgradnjo orodja.

O nastanku ankete Ocena bivalnega okolja

Anketa Ocena bivalnega okolja temelji na škotskem spletnem orodju “Place Standard tool – how good is my place?”, ki so ga razvile škotska vlada, škotski inštitut za javno zdravje (Public Health Scotland), Mestni svet Glasgowa (Glasgow City Council) in škotsko podjetje za arhitekturo in oblikovanje  (Architecture & Design Scotland). Vsebuje informacije javnega sektorja, z dovoljenjem na podlagi Open Government Licence v3.0. Spletno orodje se, tako kot na Škotskem, uspešno uporablja tudi na Nizozemskem.

Anketa je nastala v okviru EU projekta, imenovanega Joint Action Health Equity Europe (JAHEE), katerega namen je spodbujanje enakosti v zdravju v Evropi.  V okviru tega projekta sta to spletno orodje uvedli tudi Nemčija – Zvezni center za zdravstveno vzgojo (BZgA) in Španija – španska Uprava za javno zdravje Valencia (FISABIO, Regional Public Health Authority, Valencia.

Slovenski vprašalnik vključuje tudi nekatere prilagoditve iz nemškega vprašalnika in seveda prilagoditve našim lokalnim razmeram in ureditvi.

Prenos ankete v slovenski prostor in  pilotno fazo smo pripravili na NIJZ v sklopu projekta JAHEE, WP6, v okviru Centra za zdravstveno ekologijo.

Avtorjem projekta iz Škotske in sodelavcem na projektu JAHEE iz nemškega inštituta BZgA se zahvaljujemo za pomoč in možnost, da lahko anketo Ocena bivalnega okolja prenesemo v slovenski prostor.


Anketa je zaključena.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno