Moje okolje

Priporočila za ravnanje s hrano in pitno vodo ob poplavah

Moje okolje

V izrednih razmerah sta higienska priprava in rokovanje s hrano in pitno vodo ključnega pomena za zdravje.

Zadnje posodobljeno: 15.05.2023
Objavljeno: 15.05.2023

Številne naravne in druge nesreče (neurja, poplave, plazovi, potresi, izpad električne energije, radioaktivno onesnaženje…) lahko hitro privedejo do stanja, ko ne bo na razpolago pitne vode in ne bo mogoče dobiti najnujnejših živil. V izrednih razmerah sta higienska priprava in rokovanje s hrano in pitno vodo ključni za ohranjanje zdravja.

V primerih potresov, poplav, jedrskih nesreč, ipd., lahko pride do poškodovanja ali uničenja krajevnih zalog hrane na prizadetem področju. Živila so lahko onesnažena, ker v prostor, kjer so shranjena, vdre onesnažena voda, fekalije, kemikalije in druge nečistoče. Redni dovoz in preskrba prebivalcev z živili sta ovirana.

Neurejeni higienski pogoji, vključno s pomanjkanjem pitne vode, sanitarij in primernih pogojev za pripravo hrane, so bili med poplavami in potresi že vzrok masovnih izbruhov bolezni, povzročenih z onesnaženimi živili. V izrednih razmerah je uživanje varnih živil zelo pomembno, saj je človek izpostavljen dodatnim psihičnim in fizičnim naporom, stresu, pomanjkanju, podhranjenosti… To še posebej velja za otroke, nosečnice, starejše ljudi ter za ljudi z oslabljenim imunskim sistemom, ki so dovzetnejši za okužbe in zastrupitve z živili.

V izrednih razmerah je pitna voda iz javnih vodovodov obravnavana kot onesnaženo živilo (razen s posebnimi zagotovili upravljavca vodovodov), zato jo je potrebno prekuhavati ali kako drugače pripravljati. Če je le mogoče, se uporablja embalirano pitno vodo. Redno je treba spremljati informacije upravljavca vodovoda, oziroma drugih pristojnih ustanov, o kakovosti pitne vode, ki jih objavljajo v sredstvih javnega obveščanja, in dosledno upoštevati njihova navodila o morebitnih ukrepih (prekuhavanje, prepoved uporabe za prehranske namene, izpiranje hišnega vodovnega omrežja…)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno