Varnost živil

Kovine in zlitine, uporabljene v materialih in izdelkih v stiku z živili

Varnost živil

Kovine in zlitine se pogosto uporabljajo v materialih, ki prihajajo v stik z živili. Zato je Svet Evrope pripravil Praktični vodnik za kovine in zlitine, namenjen predvsem proizvajalcem in pripravljavcem predpisov.

Zadnje posodobljeno: 26.09.2022
Objavljeno: 26.09.2022

Iz kovin in zlitin je izdelana oprema za predelavo živil, posoda, kuhinjski pripomočki in pribor, folija s katero ovijemo živila. Pri  uporabi kovinskih materialov se lahko v živila sproščajo kovinski ioni. Lahko bi bili prisotni v količinah, ki lahko ogrožajo zdravje ljudi, ali pa bi povzročali nesprejemljivo spremembo v sestavi živil ali poslabšanje njihovih organoleptičnih lastnosti.

V Evropski uniji na področju kovinskih materialov v stiku z živili ni specifične poenotene zakonodaje, ki bi bolj natančno določala zahteve za kovinske materiale v stiku z živili. Zato je Odbor strokovnjakov za embalažne material za živila in farmacevtske izdelke (P-SC-EMB) ob podpori nacionalnih predstavnikov v Odboru za zaščito zdravja potrošnikov (CD-P-SC), ki deluje znotraj Direktorata za kakovost zdravil in zdravstveno varstvo Sveta Evrope pripravil Praktični vodnik za kovine in zlitine (Technical guide for metals and alloys (Council of Europe, 1st Edition, 2013).

Praktični vodnik je strokovni dokument Resolucije Sveta Evrope CM/Res(2013)9. Resolucija temelji na izkušnjah in sodelovanju nacionalnih ministrstev, pristojnih zdravstvenih organov in izvršilnih organov. Resolucija Sveta Evrope za države članice ni pravno zavezujoča, temveč je referenca za izvajanje prvega odstavka 3. člena Uredbe (ES) št. 1935/2004.

Vsebina vodnika

V Praktičnem vodniku za kovine in zlitine so navedena splošna določila in mejne vrednosti specifičnega sproščanja kovin iz materialov, ki prihajajo v stik z živili. V njem so opisani viri in ravni vnosa posameznih kovin ter kontaminantov in nečistoč kovin. Opisani so tudi njihova uporaba, sproščanje, varnostni vidiki, ugotovitve in priporočila, ki vključujejo mejne vrednosti sproščanja, ter  literatura v zvezi s kovinskimi materiali v stiku z živili. V praktičnem vodniku so opisane  še analizne metode za preskušanje skladnosti kovinskih materialov v stiku z živili.

Praktični vodnik je lahko v pomoč proizvajalcem in uradnemu nadzoru pri zmanjšanju tveganj za zdravje zaradi izpostavljenosti kovinam.  Pripravljen je v tiskani in spletni različici v angleščini in francoščini (naročila so mogoča tukaj, po predhodni registraciji).

Prevod v slovenščino je omogočilo Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano in je njegova spletna različica brezplačno na voljo na spletni tukaj.

Gre za prvo izdajo omenjenega vodnika in tudi za prvi prevod v slovenski jezik. Revizija vodnika bo na voljo v kratkem (po zaključku javne razprave se vnašajo sprejete pripombe).

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno