Varnost živil

Priporočila za higiensko vzdrževanje avtomatov za vodo

Varnost živil

Voda, ki si jo natočimo iz avtomata za embalirano vodo (v nadaljevanju avtomat), lahko priteče ohlajena ali segreta, za kar sta v avtomatu nameščena sistem za hlajenje ali gretje vode. Biti mora zdravstveno ustrezna, kar pomeni, da izpolnjuje mikrobiološke in fizikalno-kemične zahteve, določene z veljavnim Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l.RS, št.19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).

Zadnje posodobljeno: 11.10.2022
Objavljeno: 11.10.2022

V primeru, da ima embalirana voda status izvirske ali naravne mineralne vode, mora izpolnjevati strožje zahteve, določene z veljavnim Pravilnikom o naravni mineralni, izvirski in namizni vodi (Ur.l.RS, št.50/04, 75/05 in 45/08- ZKme-1).

V nobenem primeru ne sme embalirana voda ogrožati zdravja ljudi. Glede zagotavljanja mikrobiološke varnosti embalirane vode je treba upoštevati, da so v njej lahko v manjšem številu prisotne bakterije, ki so običajno v vodi in ne škodujejo zdravju. Ko voda stoji, še zlasti, ko je na sobni temperaturi, pa se te bakterije razmnožujejo. Poleg tega so bakterije prisotne tudi v notranjosti avtomata – v rezervoarju, na tesnilih, v cevkah, pipah. Na te površine pridejo z vodo, deloma tudi iz zraka oz. iz okolice. Ker so površine mokre ali vlažne in je temperatura okolja ugodna, se tudi tukaj razmnožujejo.

Da  preprečimo  prekomerno  razmnoževanje  mikroorganizmov,  moramo  avtomate  za vodo pravilno higiensko vzdrževati. V nasprotnem primeru lahko voda, ki si jo natočimo iz avtomata, vsebuje veliko število bakterij, ki za zdravje niso nevarne, lahko pa povzročijo neprijeten okus, vonj ali neobičajen izgled vode. Pri ljudeh iz ogroženih skupin, katerih odpornost na okužbe je zmanjšana, bi lahko povzročile zdravstvene težave.

Da bo voda v kozarcu dobre kakovosti in varna, moramo zagotoviti redno in pravilno čiščenje in razkuževanje avtomatov in naslednje pogoje:

 • namestitev avtomata v ustreznem okolju,
 • pravilno skladiščenje plastenk,
 • upoštevanje higienskih pravil pri menjavi plastenk na avtomatu,
 • redno menjavo plastenk  skladno z navodili proizvajalca oziroma deklaracijo,
 • higiensko ravnanje uporabnikov pri natakanju vode.

Namestitev avtomata v ustreznem okolju

Avtomat naj bo postavljen v čistem in suhem prostoru, odmaknjen od virov prahu, kemikalij, zaščiten pred sončno svetlobo, odmaknjen vsaj pol metra tudi od grelnih teles. Okolica avtomata naj bo vedno čista. Omogočen mora biti neoviran dostop do aparata, da ga je možno ustrezno vzdrževati.

Pravilno skladiščenje plastenk

V suhem, čistem, hladnem, temnem prostoru, odmaknjene od grelnih teles in sončne svetlobe.

Upoštevamo rok trajanja in načelo izpodrivanja (najprej uporabimo plastenko starejšega datuma). Uporabljamo izključno originalno polnjene plastenke, opremljene z označbami.

Redno in pravilno čiščenje in vzdrževanje avtomatov

Kaj mora upoštevati lastnik avtomata za vodo?

Avtomate za vodo redno čisti in razkužuje lastnik oz. dobavitelj avtomata in plastenk z vodo. Po priporočilih Evropskega združenja za embalirano vodo (EBWA) je potrebno opraviti čiščenje in razkuževanje pred vsako prvo postavitvijo avtomata in nato redno vsake tri mesece. Čiščenje in razkuževanje opravlja lastnik v skladu z navodili proizvajalca, svojim programom čiščenja in priporočili EBWA.

Postopki čiščenja in razkuževanja so odvisni od vrste avtomata, oblike in materialov sestavnih delov in površin, ki prihajajo v stik z vodo. Za notranje dele avtomata, ki so v stiku z vodo, uporablja čistila, ki so primerna v živilski industriji in različne načine razkuževanja – klorovo razkužilo, pomivanje v pomivalnem stroju pri visoki temperaturi, ozoniranje, odstranjevanje vodnega kamna s citronsko kislino ali kisom.

Za vzdrževanje dobre kakovosti in varnosti vode iz avtomata priporočamo še dodatno vmesno čiščenje in po potrebi razkuževanje pred vsako menjavo plastenke.

O vseh izvedenih delih je treba voditi zapise za vsak avtomat.

Razlogi za redno izvajanje vmesnega čiščenja:

 • na površinah, ki so v stiku z vodo, nastaja biofilm in vodni kamen,
 • zaradi prekomernega  razmnoževanja prisotnih bakterij dobi voda neprijeten okus, vonj ali izgled,
 • avtomat za vodo se lahko onesnaži tudi z bakterijami, ki se naselijo na ustjih pip zaradi nepravilnega ravnanja potrošnikov pri natakanju vode.

Predlagamo naslednji splošen postopek za vmesno čiščenje in po potrebi razkuževanje avtomata pred menjavo plastenke:

 • izključimo elektriko,
 • roke si umijemo z milom in toplo vodo,
 • odstranimo prazno plastenko,
 • izpustimo preostalo vodo iz rezervoarja skozi pipi za toplo in hladno vodo,
 • pripravimo raztopino za odstranjevanje vodnega kamna (en del kisa, trije deli vode), vlijemo jo v rezervoar; s čisto krpo pa pomijemo stene rezervoarja,
 • raztopino spustimo skozi obe pipi,
 • v primeru, da je potrebno tudi razkuževanje (več vodnega kamna, večja možnost tvorbe biofilma), pripravimo raztopino razkužila, ki jo vlijemo v rezervoar in pustimo učinkovati (po navodilih proizvajalca,)
 • raztopino razkužila spustimo skozi obe pipi,
 • dobro speremo rezervoar in pipi s pitno vodo.

Zunanjost avtomata obrišemo s čisto krpo, namočeno v blago raztopino čistila in speremo.

Lovilec za vodo z rešetko razstavimo in  pomijemo z blago raztopino čistila, dobro speremo in namestimo nazaj.

Najemnik avtomata za vodo

Menjavo plastenk običajno opravlja najemnik sam. Priporočamo, da določi odgovorno osebo, ki bo usposobljena za pravilno menjavo in shranjevanje plastenk.

Lastnik avtomatov za vodo mora najemnika oziroma odgovorno osebo seznaniti  s higienski postopki pri menjavi plastenk.

Menjava plastenke:

 • novo plastenko obrišemo z vlažno papirnato brisačo,
 • umijemo roke z milom in toplo vodo,
 • vrh in vrat plastenke ter nosilni vrh rezervoarja obrišemo z alkoholnim zložencem,
 • odstranimo zamašek z nove plastenke, pri tem se z roko ne dotikamo površine z odprtino,
 • ko alkohol izhlapi, namestimo novo plastenko.

Po potrebi obrišemo zunanjost avtomata za vodo in lovilec z rešetko.

Navodilo za uporabnike vode

 • pri točenju vode se nikoli ne dotikamo ustja pipe avtomata z rokami, z že uporabljenim kozarcem, skodelico, prazno plastenko,
 • priporočamo, da prvi jutranji kozarec vode zavržemo, enako tudi, če avtomat ni bil v uporabi čez konec tedna, med prazniki …
Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno