Varnost živil

Razpis Evropske agencije za varnost hrane za članstvo v znanstvenih svetih in znanstvenem odboru

Varnost živil

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvešča, da je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) objavila razpis za prijavo interesa za članstvo v znanstvenih svetih in znanstvenem odboru Evropske agencije za varnost hrane. Prijave bodo zbirali do 3. aprila 2023.

Zadnje posodobljeno: 23.02.2023
Objavljeno: 23.02.2023

Razpis je namenjen znanstvenikom, ki želijo kandidirati za članstvo v znanstvenem odboru ali enem od desetih znanstvenih svetov agencije EFSA, in sicer v:

  • svetu za zdravje in zaščito živali (angleško The Panel on Animal Health and Welfare – AHAW),
  • svetu za biološke dejavnike tveganja (angleško The Panel on Biological Hazards – BIOHAZ),
  • svetu za onesnaževala v prehranski verigi (angleško The Panel on Contaminants in the Food Chain – CONTAM),
  • svetu za dodatke ali izdelke ali snovi, ki se uporabljajo v živalski krmi (angleško The Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed – FEEDAP),
  • svetu za gensko spremenjene organizme (angleško The Panel on Genetically Modified Organisms – GMO),
  • svetu za prehrano, nova živila in alergene v živilih (angleško The Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens – NDA),
  • svetu za zdravje rastlin (angleško The Panel on Plant Health – PLH),
  • svetu za fitofarmacevtska sredstva in njihove ostanke (angleško The Panel on Plant Protection Products and their Residues – PPR),
  • svetu za živilske aditive in arome (angleško The Panel on Food Additives and Flavourings – FAF),
  • svetu za materiale za stik z živili, encime in pomožna tehnološka sredstva (angleško The Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids – CEP).

Člani znanstvenega odbora in znanstvenih svetov agencije EFSA so imenovani za pet let.

Prek spletne strani agencije EFSA kandidati izpolnijo in predložijo spletno prijavo v angleškem jeziku. Rok za oddajo prijave je ponedeljek, 3. aprila 2023, ob 23:59.

Več informacij o razpisu v angleškem jeziku

Informacije o agenciji EFSA v angleščini

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno