Moje okolje

Živo srebro v varčnih sijalkah

Moje okolje

Varčne žarnice med drugim vsebujejo tudi živo srebro, ki se pri razbitju žarnice razlije po prostoru. Elementarno živo srebro je strupeno, zato je pomembno, da z njim ravnamo previdno.

Zadnje posodobljeno: 16.01.2017
Objavljeno: 16.01.2017

ZAKONODAJA

Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (s spremembami) določa pravila o omejevanju uporabe nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. S tem prispeva k predelavi in odstranitvi odpadne električne in elektronske opreme, ki je primerna za okolje.

Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (s spremembami) si prizadeva za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov odpadne električne in elektronske opreme. Direktiva spodbuja njeno zbiranje in recikliranje.

Zahteve Direktive 2012/19/EU v slovensko zakonodajo prenaša Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Ur. l. RS, št. 55/15). Uredba ureja ravnanje z varčnimi sijalkami, ki vsebujejo živo srebro.

FUNKCIJA ŽIVEGA SREBRA V VARČNIH SIJALKAH

Varčne sijalke oddajajo svetlobo z razelektrenjem živosrebrnih par. V cevki je mešanica uparjenega elementarnega živega srebra in plemenitega plina. Običajno je ta plin argon. Ko sijalko »prižgemo«, skozi plin stečejo elektroni in se zaletavajo v atome živega srebra. Pri tem nastajajo »bliski« ultravijolične (UV) svetlobe. UV svetlobo absorbira fosfor, ki je osrednji element plasti na notranji površini cevke (zmes fosforja in površinskih oksidov) in nato nastane vidna svetloba.

TVEGANJE ZA ZASTRUPITEV 

V strokovni literaturi so opisani primeri zastrupitev malih otrok z živim srebrom po razbitju običajnega termometra za merjenje telesne temperature. Leta 1978 sta bili dve sestrici, stari 2 in 3 leti, sprejeti v bolnišnico zaradi oteklin in velike količine beljakovin v krvi, kar je lahko značilna posledica zastrupitve z živim srebrom. Mlajša deklica je imela rožnato obarvane dlani in koncentracijo živega srebra v krvi 135 µg/l urina, starejša deklica pa koncentracijo 250 µg/l urina. Starši so se spomnili, da se je v sobi obolelih deklic nekaj tednov prej razbil živosrebrni termometer za merjenje telesne temperature. Deklici sta bili uspešno zdravljeni. Simptomi so izginili v tednu dni, pregled po pol leta je bil brez posebnosti.

Termometri za domačo uporabo vsebujejo približno 125-krat več živega srebra v primerjavi z varčnimi sijalkami. Varčne sijalke v povprečju vsebujejo od 2 do 4 mg živega srebra. Tveganje za zastrupitev z elementarnim živim srebrom je zato pri razbitju ene sijalke praktično zanemarljivo.

OCENA IZPOSTAVLJENOSTI ELEMENTARNEMU ŽIVEMU SREBRU PRI RAZBITJU VARČNE SIJALKE

Predpostavke:

 • varčna sijalka vsebuje 5 mg živega srebra,
 • razbije se v otroški sobi s prostornino 25 m3,
 • vseh 5 mg takoj izhlapi (kar je v praksi malo verjetno),
 • koncentracija živega srebra v sobi znaša 0,2 mg/mzraka,
 • zrak v prostoru se v celoti izmenja v 1 uri, bodisi z zrakom iz drugega prostora ali z zunanjim zrakom.

Iz tega sledi, da bo povprečna 8-urna koncentracija elementarnega živega srebra znašala 0,025 mg/m3, kar pri kratkotrajni izpostavljenosti ne predstavlja tveganja za zdravje.

OCENA TVEGANJA

Kratkotrajna (nekaj urna) izpostavljenost koncentraciji 0,2 mg/m3 zraka ne predstavlja tveganja za zdravje. 30 % živega srebra izhlapi v prvih 8-ih urah po razlitju, do 40% vsega živega srebra pa v prvih 14-ih dneh po razlitju. Dlje časa trajajoča izpostavljenost hlapom elementarnega živega srebra bi lahko povzročila škodljive vplive na zdravje. Zato je pomembno, da se razlito elementarno živo srebro čim prej odstrani iz prostora, med drugim tudi zato, ker se živo srebro lahko kopiči v organizmih.

UKREPANJE V PRIMERU RAZBITJA VARČNE SIJALKE

Za čiščenje razbite varčne sijalke, ki vsebuje elementarno živo srebro, potrebujemo:

 • trd papir ali lepenko,
 • lepilni trak oz. selotejp,
 • papirnate brisačke,
 • stekleno posodo s kovinskim pokrovčkom ali plastično vrečko,
 • zaščitne rokavice.

PRED ČIŠČENJEM RAZBITE SIJALKE:

 • nastežaj odpremo vsa okna v prostoru,
 • v primeru, da se prostor mehansko prezračuje, izključimo mehansko prezračevanje,
 • iz prostora odstranimo morebitne prisotne domače živali,
 • zapremo vsa vrata, ki vodijo v druge prostore,
 • prostor zapustimo za 15 minut,
 • pred odstranjevanjem živega srebra si nadenemo zaščitne rokavice.

POSTOPEK ČIŠČENJA RAZBITE SIJALKE

 • Čiščenje razbite sijalke s trdih površin:
 • s kartonom ali trdim papirjem pazljivo poberemo koščke stekla in prahu,
 • koščke stekla in prahu damo v stekleni kozarec s kovinskim pokrovčkom ali v plastično vrečko, ki jo skrbno zapremo,
 • morebitne preostale koščke poberemo z lepilnim trakom,
 • z vlažno papirnato brisačo ali mokrimi krpami za enkratno uporabo obrišemo površino in jih damo v stekleni kozarec ali plastično vrečko,
 • razbitih kapljic ne pometamo ali sesamo, saj bi s tem kapljice le še dodatno razpršili, s čimer bi povečali njihovo površino in izhlapevanje,
 • kapljice lahko poberemo tudi s kapalko za kapljice za oči,
 • dobro preiščemo cel prostor, v katerem je prišlo do razlitja, saj lahko kapljice živega srebra potujejo daleč od mesta razlitja.

 

 • Čiščenje razbite sijalke s preprog in tapet:
 • pazljivo poberemo koščke razbite sijalke in jih damo v vrečko ali stekleni kozarec s kovinskim pokrovčkom,
 • morebitne preostale koščke poberemo z lepilnim trakom,
 • sesalnik uporabimo le, če je nujno in takrat najprej posesamo del, na katerem se je razbila sijalka, nato izpraznimo in očistimo vrečko ali jo zamenjamo, na koncu jo damo v plastično vrečko,
 • v prihodnosti še nekajkrat pri sesanju preproge in tapet izključimo morebitno vključeno mehansko prezračevanje, zapremo vrata v druge prostore in odpremo okna v prostoru.

 

 • Čiščenje razbite sijalke z oblačil in posteljnine:
 • oblačila in posteljnino, ki so prišla v neposreden stik z razbito sijalko, zavržemo,
 • takšnih oblačil ne peremo v pralnem stroju, saj lahko s tem onesnažimo pralni stroj ter odpadno vodo,
 • oblačila, ki smo jih imeli oblečena pri pospravljanju in niso prišla v neposreden stik z delci razbite varčne sijalke, lahko operemo v pralnem stroju,
 • čevlje, ki so prišli v neposreden stik z delci, obrišemo z vlažno krpo, ki jo damo v plastično vrečko ali stekleni kozarec.

PO ČIŠČENJU RAZBITE SIJALKE:

 • takoj po čiščenju razbite sijalke previdno odstranimo rokavice in si temeljito umijemo roke z milom in vodo,
 • postopke odlaganja nevarnih odpadkov, ki vsebujejo živo srebro, preverimo pri svojem komunalnem podjetju,
 • več ur po čiščenju prostor naravno prezračujemo tako, da so okna nastežaj odprta.

ODDAJA in PREDELAVA ODPADNIH VARČNIH SIJALK

Odpadne varčne sijalke ne sodijo med mešane komunalne odpadke. Proizvajalci morajo na električno opremo, njihovo embalažo, navodila za uporabo ali na listino o garanciji vidno, čitljivo in neizbrisljivo natisniti znak: prečrtan zabojnik na kolesih. Zaradi vsebnosti živega srebra odslužene varčne sijalke spadajo med nevarne odpadke. Varčnih sijalk, ki so odložene v zabojnike za mešane odpadke ali steklo, ni mogoče ustrezno reciklirati.

Sijalke je potrebno zbirati ločeno ter jih prepuščati ali oddajati:

 • izvajalcu javne službe v zbirnem centru ali v premični zbiralnici nevarnih frakcij odpadkov,
 • distributerju na njegovem prodajnem ali prevzemnem mestu,
 • zbiralcu v zbiralnici.

95 % sestavin varčne sijalke je možno reciklirati. Sijalke v procesu predelave razstavijo na steklo, kovino, plastiko in elektronska vezja. Odstranijo fluorescenčni prah, ki vsebuj majhno količino živega srebra. Pridobljene materiale nato uporabijo za izdelavo novih sijalk.

LITERATURA

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno