Koronavirus

Koronavirus SARS-CoV-2 in živila

Koronavirus

Zadnje posodobljeno: 08.05.2020
Objavljeno: 08.05.2020

Trenutno ni dokazov, da bi se okužba z novim koronavirusom SARS-CoV-2 prenašala preko živil, domačih živali in živine. O lastnostih novega korona virusa še ni veliko podatkov. Evropska agencija za varno hrano (EFSA) navaja, da se novi korona virus s hrano ne prenaša na človeka. Uživanje zadostno toplotno obdelanih živil je varno. Kritične mejne vrednosti za toplotno obdelavo posameznih vrst živil navajamo na naslednji povezavi. Podatkov o tveganju pri rokovanju/uživanju toplotno neobdelanih živil ni. Pri rokovanju z živili svetujemo splošne higienske ukrepe.

Koronavirusi za preživetje potrebujejo živega gostitelja (žival ali človeka). V hrani ne morejo uspevati.

Kako se lahko zaščitimo pred okužbo?

Čeprav ni dokazov, da se novi koronavirus SARS-CoV-2 prenaša s hrano, se priporoča redno in pravilno umivanje rok ter varno pripravo in shranjevanje hrane. Priporoča se, da se živila, ki jih zaužijemo surova (sadje in zelenjavo), temeljito opere.

Ali novi koronavirus SARS-CoV-2 lahko preživi na suhih površinah?

Humani koronavirusi ponavadi niso stabilni na suhih površinah in se inaktivirajo v roku nekaj ur do dni. Ni še točnih podatkov, koliko časa na suhih površinah preživi novi koronavirus SARS-CoV-2, po nekaterih virih lahko na nekaterih površinah preživi tudi do 9 dni.

Ali se novi koronavirus SARS-CoV-2 prenaša preko živali na ljudi?

Živali lahko izločajo virus v okolico z izdihanim zrakom in izločki. Teoretično bi lahko žival okužila človeka, vendar je zaenkrat znanih premalo podatkov, da bi lahko potrdili, preko katerih živali so se ljudje okužili. Nekateri viri sicer navajajo, da virus izvira iz netopirjev.

Kaj se svetuje zaposlenim v živilski dejavnosti?

Zaposlenim v živilski dejavnosti se svetuje, da upoštevajo splošna priporočila, ki sicer veljajo za zmanjšanje prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni:

  • ne hodijo bolni na delo in o nalezljivi bolezni obvestijo delodajalca;
  • skrbijo za ustrezno higieno rok in higieno kašlja;
  • se izogibajo osebam, ki kažejo znake okužbe dihal;

Zaposleni pri delu z živili naj:

  • shranjujejo in pripravljajo surova živila ločeno od gotovih živil;
  • redno čistijo delovni pribor, opremo in površine, ki so bile v stiku s surovimi živili;
  • sproti odstranjujejo embalažo, v kateri so bila surova živila;
  • živila pravilno toplotno obdelajo, zlasti hitro pokvarljiva živila npr. surovo meso itd.

Ravnajo naj skladno z dobro higiensko prakso in že uveljavljenimi standardi (HACCP), ki veljajo za njihovo področje dela.

Pogosta vprašanja in odgovore – COVID-19 in varnost hrane, ki jih je pripravil Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane (Evropska komisija), so dostopna na naslednji povezavi.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno