Koronavirus

Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19

Koronavirus

Zadnje posodobljeno: 22.09.2021
Objavljeno: 22.09.2021

Do prenosa virusa SARS-CoV-2 po zraku lahko pride zaradi:

 • NEUSTREZNEGA PREZRAČEVANJA IN KLIMATIZACIJE PROSTOROV,
 • ZADRŽEVANJA VEČ LJUDI SKUPAJ V ZAPRTIH PROSTORIH.

KAJ LAHKO NAREDIMO, DA PREPREČIMO PRENOS VIRUSA PO ZRAKU:

 1. Upoštevanje splošnih higienskih priporočil: uporaba obraznih mask – ohranjanje medosebne razdalje – higiena rok, kihanja in kašlja.
 2. Preveritev možnosti prezračevanja v prostorih oziroma objektu
 3. Nastavitve prezračevanja, filtracije in dezinfekcije zraka:
  • V času prisotnosti ljudi v prostorih priporočamo stalno zračenje z dovajanjem zunanjega svežega zraka, z največjim možnim pretokom zraka
  • Prezračevalni sistem nastavite tako, da zrak v prostorih ne kroži.
  • Izogibajte se prezračevanju s prepihom, kadar je v prostoru prisotnih več ljudi.
 4. Dodatna priporočila:
  • Uporaba čistilcev zraka ali dezinfekcijskih naprav, ki morajo biti dokazano učinkovite proti virusu SARS-CoV-2 in varne za uporabnike prostorov.
  • Priporoča se filtracija zraka (filtri razreda MERV 16).
  • Potrebno je razmisliti o morebitnih dodatnih ukrepih za rizične populacije in aktivnosti, pri katerih je možnost okužbe z virusom SARS-CoV-2 večja.

 

V času širjenja virusa SARS-CoV-2, priporočamo upoštevanje sledečih podrobneje opisanih priporočil za prezračevanje prostorov in vzdrževanje sistemov za mehansko prezračevanje.

Nastavitve mehanskega prezračevanja:

 • Mehansko prezračevanje naj deluje ves čas, 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Na običajnih oziroma povišanih nastavitvah pretoka zraka naj deluje vsaj 2 uri pred prihodom ljudi in še vsaj 2 uri po njihovem odhodu iz prostora, V času, ko so ljudje prisotni v prostorih, naj mehansko prezračevanje deluje s povečanim pretokom zraka. V preostalem času je pretok zraka lahko zmanjšan.
 • V času prisotnosti ljudi v prostorih stavbe je priporočeno, da hitrost zraka ni večja od 0.3m/s.
 • V prostorih stavb, ki niso zasedene 24/7, naj bo možnost izklopa mehanskega prezračevanja ponoči in ob vikendih, kar velja tudi za prezračevanje toaletnih prostorov.
 • Kjer mehanskega prezračevanja ni možno nastaviti na povečan pretok zraka, svetujemo sočasno naravno prezračevanje prostorov (z odpiranjem oken na stežaj).
 • Prezračevalni sistemi, ki zahtevajo nastavitev vrednosti CO2, naj se nastavijo na nižjo vrednost od običajne, zadostuje nastavitev na 550 ppm.
 • V stavbah, ki zaradi širjenja virusa SARS-CoV-2 niso v uporabi (nekatere pisarne ali izobraževalne ustanove), prezračevanja ni priporočljivo izklapljati, lahko pa deluje z zmanjšanim pretokom zraka.
 • V stavbah brez mehanskih prezračevalnih sistemov je priporočljivo redno odpiranje oken na stežaj, veliko več kot običajno, tudi če to povzroča nekaj toplotnega neudobja.

Prezračevanje toaletnih prostorov:

 • Odvodni prezračevalni sistem za toaletne prostore mora delovati 24 ur na dan, 7 dni v tednu, na podoben način kot celotni prezračevalni sistem stavbe.
 • V prostorih stavb, ki niso zasedene 24/7, naj bo možnost izklopa mehanskega prezračevanja ponoči in ob vikendih, kar velja tudi za prezračevanje toaletnih prostorov.
 • Odpiranju oken v toaletnih prostorih z mehanskim ali pasivnim načinom prezračevanja se moramo izogibati, saj to lahko povzroči, da zrak iz toaletnih prostorov začne prehajati v druge prostore.
 • Uporabnike toaletnih prostorov naj se opozori, da straniščne školjke izplakujejo s pokritim pokrovom, da se prepreči prenos kapljic v zrak.

Varna uporaba prezračevalnih sistemov z rekuperacijo toplote:

 • Prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote mora imeti zagotovljen ločen dovod in odvod zraka.
 • V primeru netesnosti sistemov z rekuperacijo toplote se lahko delci z virusom v izstopnem zraku ponovno vrnejo v prostore z vstopnim zrakom. Netesnost takšnih sistemov je lahko posledica nameščenosti rekuperatorjev slabše kakovosti, ob nepravilni namestitvi in pri slabem vzdrževanju sistemov. Puščanje takšnih sistemov mora biti nižje od 5% in se mora izravnavati s povečanjem pretoka zraka, skladno s standardom EN 16798- 3:2017.
 • Najpogostejša napaka je, da ventilatorji delujejo tako, da se ustvari višji tlak na odvodni strani sistema, kar povzroči uhajanje izstopnega zraka v dovodni prezračevalni kanal. Razlike v tlaku je možno odpraviti z loputami.
 • V primeru suma netesnosti sistemov z rekuperacijo toplote svetujemo, da se posvetujete z vzdrževalcem sistema, kako bi lahko preprečili nastanek visokega tlaka na izstopni strani.
 • Enote za prezračevanje z rekuperacijo toplote naj se preklopijo na 100% zunanji zrak

Nastavitve kroženja zraka centraliziranih sistemov je potrebno izključiti:

 • Prezračevalne centralizirane sisteme ali klimatske naprave je potrebno nastaviti tako, da se zrak izmenja le s svežim zunanjim zrakom, brez kroženja zraka.
 • Pri sistemih, kjer se centralni recirkulaciji (kroženje) zraka ni mogoče izogniti zaradi funkcije hlajenja ali ogrevanja, je potrebno delež zunanjega zraka čim bolj povečati. V tem primeru se priporoča tudi filtriranje povratnega zraka.
 • V prostorih, kjer se nahaja več ljudi hkrati, se načeloma svetuje izklop sistemov z lokaliziranim (na nivoju posameznih prostorov) kroženjem zraka (npr. ventilatorski konvektorji, indukcijske enote). V primeru, da se te naprave uporabljajo, mora biti obvezno zagotovljeno redno  zračenje z odpiranjem oken na stežaj.
 • Uporaba sobnih ventilatorjev v prostorih, kjer se zadržuje več ljudi hkrati, je odsvetovana. V primeru, da ni možnosti drugih načinov ohlajevanja prostorov za zagotavljanje optimalnih temperaturnih razmer, je potrebno postaviti ventilator tako, da ta ne bo usmerjen v ljudi.

Spreminjanje vlage in temperature zraka v prostorih nima vpliva na prenos okužbe z virusom SARS- CoV-2, lahko pa vpliva na preživetje virusa:

 • Sistemi ogrevanja in ohlajanja se lahko uporabljajo kot običajno, ob upoštevanju zgoraj navedenih navodil glede kroženja zraka. Odsvetuje se nastavitev temperature zraka pod 21 °C in vlage pod 40 %, saj so to optimalni pogoji za preživetje virusa SARS-CoV-2.

Svetuje se redno čiščenje prezračevalnih sistemov in klimatskih naprav, skladno z navodili proizvajalca oziroma vzdrževalca sistemov oziroma naprav. Potrebna so redna vzdrževalna dela, dodatna vzdrževalna dela niso potrebna.

 • Prezračevalni sistemi niso vir okužbe z virusom SARS-CoV-2, v kolikor se držimo zgoraj navedenih priporočil čiščenja in vzdrževanja sistemov, povečanja pretoka svežega zunanjega zraka, varne uporabe prezračevalnih sistemov z rekuperacijo toplote in priporočil glede nastavitev kroženja zraka.
 • V času širjenja virusa SARS-CoV-2 je veliko objektov, ki so delno ali popolnoma zaprti (npr. hoteli, šole, športni objekti, telovadnice, bazeni, kopališča,…). Zmanjšana uporaba oziroma ne- uporaba prezračevalno klimatskih sistemov lahko privede do zadrževanja vode v nekaterih delih sistema, kar lahko privede do namnožitve različnih mikroorganizmov. Pred ponovnim zagonom sistema je potrebno izvesti čiščenje.

Menjava zračnih filtrov:

 • Menjava filtrov naj sledi običajnemu postopku, glede na plan vzdrževanja.
 • Odsvetuje se zamenjava obstoječih filtrov z drugimi tipi filtrov.
 • Pooblaščeni vzdrževalci naj glede uporabe osebne varovalne opreme pri menjavi filtrov upoštevajo navodila pooblaščenega specialista medicine dela, prometa in športa.
 • Uporabljeni filtri naj se shranijo v zaprti vrečki vsaj 2 tedna preden se odvržejo kot odpadek.

Čistilci zraka:

 • Sobni čistilci zraka se lahko uporabljajo le kot dopolnitev prezračevalnih ukrepov.
 • Zagotoviti je treba njihovo pravilno namestitev, pravilno delovanje in pravilno vzdrževanje (čiščenje, zamenjava filtra itd.).
 • Uporaba čistilcev zraka z namenom odstranjevanja virusov iz zraka je smiselna le pri čistilcih s filtri razreda  MERV -16.
 • V primeru, da želite uporabljati čistilce zraka v velikih prostorih, jih namestite v bližino ljudi.
 • Učinkovitost in varnost čistilcev zraka in dezinfekcijskih naprav naj bo podprta s natančnimi proizvajalčevimi navodili za uporabo in vzdrževanje, ter dokazili  o učinkovitosti čiščenja
 • Čistilci ne smejo sproščati v zrak snovi ali reakcijskih produktov (npr. ozona) v koncentracijah, ki bi lahko  predstavljale tveganje za zdravje.

Spremljanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih:

 • V stavbi brez mehanskega prezračevalnega sistema je priporočljivo namestiti senzorje CO2. Povišane vrednosti CO2 v zaprtih prostorih niso nujno povezane s širjenjem virusa SARS-CoV-2, so pa pokazatelj slabše kakovosti zraka v zaprtih prostorih, zlasti v prostorih,  kjer se zadržuje večja skupina ljudi, kot so učilnice, sejne sobe, restavracije in pokazatelj potrebe po prezračevanju.

Naravno prezračevanje:

 • Redno odpirajte okna (tudi v mehansko prezračevanih stavbah).
 • Zagotovite ustrezno prezračevanje prostorov z zunanjim zrakom (posebno pozornost je potrebno nameniti pri dotoku zunanjega zraka v zelo onesnaženih območjih).
 • Odprite okna, da omogočite pravilno prezračevanje pred in po zasedenem prostoru, v katerem je prisotnih več ljudi. Okna je treba odpreti približno 15 minut preden vstopite v zaprt prostor v nestanovanjskih stavbah.
 • Priporočena minimalna izmenjava zraka je 6-12 menjav na uro (2-3 za pisarne, 5-6 za šole).
Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno