Nalezljive bolezni

Ob svetovnem dnevu aidsa – V Sloveniji okužbo s HIV dobro obvladujemo

Nalezljive bolezni

Svetovna zdravstvena organizacija ob 1. decembru, Svetovnem dnevu AIDSA, ki letos poteka pod geslom »Enak dostop za vse«, ponovno opozarja, da je globalni odziv na HIV v zadnjih letih zastal.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 01.12.2022
Objavljeno: 01.12.2022

Epidemija koronavirusa je še dodatno poglobila razmak med zastavljenimi in doseženimi cilji, še posebej v revnejših delih sveta. HIV tako ostaja eden večjih javnozdravstvenih problemov, ki ogroža na milijone življenj. Samo 52 odstotkov vseh otrok, ki so okuženi s HIV, ima dostop do življenjsko pomembnega zdravljenja, kar 70 odstotkov novih okužb pa se zgodi med marginaliziranimi skupinami. Delitve, neenakosti in kršenje človekovih pravic ostajajo glavne ovire za napredek. Svetovna zdravstvena organizacija ob tej priložnosti svetovno javnost poziva, naj ustrezno naslovi neenakosti ter izenači dostop do nujnih storitev za preprečevanje in zdravljenje okužbe s HIV, posebej za otroke in marginalizirane skupine. Ničelno toleranco do diskriminacije in stigme izpostavlja kot nujna pogoja za uspešno obvladovanje epidemije s HIV in njeno zajezitev do leta 2030.

V  Sloveniji okužbo s HIV zelo dobro obvladujemo in uspešno sledimo zastavljenim ciljem v Nacionalni Strategiji preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV do leta 2025. Uvrščamo se med države, ki ohranjajo nizko stopnjo epidemije, kljub dejstvu, da letos beležimo več okužb kot pretekla leta, se HIV se ni pomembno razširil v nobeni podskupini prebivalstva..

Do 22. 11. 2022* so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje zabeležili 37 novih diagnoz okužbe s HIV, kar je 5 več kot v enakem obdobju lani). Poleg tega se je v Sloveniji začelo zdraviti tudi 15 oseb, ki so imele okužbo prepoznano že pred letom 2022 v tujini. Največ  novih okužb (22)  je bilo tudi letos zabeleženih med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. Med intravenskimi uporabniki drog, nosečnicami in otroci ni bilo novih okužb. Zabeleženi sta bili 2 smrti oseb, z okužbo s HIV, vendar ne zaradi aidsa.

Po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje naj bi konec leta 2022 v Sloveniji živelo nekaj manj kot 900 oseb s HIV, od katerih naj bi jih približno ena desetina ne vedela, da je okužena s HIV. Velika večina oseb s prepoznano okužbo s HIV v Sloveniji prejema protivirusna zdravila. Pri učinkovitem zdravljenju je virus nezaznaven v krvi, zato osebe, ki se zdravijo, ne morejo okužiti drugih ljudi (nezaznavnost pomeni neprenosljivost). V primeru suma na okužbo s HIV je zato potrebno čimprejšnje testiranje in v primeru pozitivnega izvida čimprejšnje zdravljenje.

Osebam s HIV je v Sloveniji zagotovljena izjemno kakovostna zdravstvena oskrba in psihosocialna podpora, vključno z vsemi najsodobnejšimi zdravili. Ravno tako so zelo dobro dostopne preventivne storitve, vključno s predekspozicijsko in postekspozicijko  profilakso in testiranjem v skupnosti za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi. Za nosečnice smo z letom 2022 uvedli presejalno testiranje na HIV. V letu 2023  bo preko 3-letnega evropskega projekta zagotovljeno tudi testiranje na terenu za marginalizirane skupine, ki ga bodo izvajale nevladne organizacije. 

Od leta 2017 do leta 2020 smo med MSM beležili padanje novih okužb in padanje poznih diagnoz, ki je bilo v 2020 verjetno tudi posledica epidemije covid-19 in posledičnih ukrepov. V zadnjih dveh letih pa ponovno beležimo nekaj več okužb med njimi.  K še zmeraj zelo dobremu obvladovanju okužbe s HIV med njimi gotovo pripomore kombinirana preventiva med MSM in izboljšana kultura testiranja med njimi. K temu je pripomoglo tudi uspešno zastavljeno testiranje v skupnosti MSM.

Še vedno odkrijemo preveč oseb z napredovano okužbo, včasih že v obdobju aidsa, kar je zelo slabo za posameznika (lahko umre; ima krajšo pričakovano življenjsko dobo itn.), kot tudi za družbo, saj je pogosto taka oseba izvor okužbe za druge. Za osebe, ki bi lahko bile  okužene s HIV, je zato zelo pomembno, da se čim prej testirajo in v primeru pozitivnega izvida tudi čim prej zdravijo, v primeru negativnega izvida pa je potrebno nadaljevati s preventivo.

Prenos z nezaščitenimi spolnimi odnosi, ki je v Sloveniji najpogostejši način prenosa, je v mogoče preprečiti z zagotavljanjem ustrezne poučenosti o okužbi s HIV in o drugih spolno prenosljivih okužbah ter s spodbujanjem varnejšega spolnega vedenja (odlašanja s spolnimi odnosi med mladimi, omejevanja števila spolnih partnerjev, obojestranske zvestobe, pravilne in dosledne uporabe kondoma z lubrikantom pri spolnih odnosih) pri vsem prebivalstvu, med mladimi in predvsem med osebami, ki so zaradi svojega načina življenja bolj izpostavljene okužbi s HIV in drugim spolno prenosljivim okužbam.  Ob tem se zavzemamo  za uporabo vseh preventivnih metod in strategij, ki  so na voljo in jih že mnogo let učinkovito uporabljamo (temeljna preventiva, testiranje, zgodnje zdravljenje, zaščita z zdravili pred in po izpostavitvi, diagnosticiranje in zdravljenje spolno prenosljivih okužb ter obveščanje partnerjev o izpostavljenosti okužbi).


Poročili za leto 2021

 

Dodatne povezave:

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno