Spremljanje nalezljivih bolezni

Tedensko spremljanje gripe in drugih akutnih okužb dihal v sezoni 2023/2024

Spremljanje nalezljivih bolezni

Sezona v 42. tednu 2023 (16. 10. 2023 do 22. 10. 2023)

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 27.10.2023
Objavljeno: 27.10.2023

V tednu 42/2023 so bili obiski in posveti v ambulantah osnovnega zdravstvenega varstva zaradi gripi podobne bolezni (GPB) redki. Število obiskov zaradi akutnih okužb dihal (AOD) je bilo v tednu 42/2023 višje v starostnih skupinah od 0 do 19 let, v drugih starostnih skupinah pa je bilo podobno kot v preteklem tednu.

Priliv vzorcev bolnikov z GPB in AOD v laboratorije je bil v tednu 42/2023 nekaj višji kot pretekli teden. V tednu 42/2023 je bila v vzorcu bolnika dokazana influenca A(H3N2).

V sezoni 2023/24 (od 2. 10. 2023 do 22. 10. 2023) smo tako v Sloveniji laboratorijsko potrdili 2 primera influence tipa A in 0 primerov influence tipa B.

V tednu 42/2023 smo RSV dokazali v štirih primerih (to je 0,4% testiranih vzorcev) in humani metapnevmovirus v enem primeru.

Izmed drugih virusnih povzročiteljev AOD še vedno močno prevladujejo rinovirusi (v 37% testiranih vzorcev, pretekli teden v 28% testiranih vzorcev). Deleža pozitivnih na rinoviruse sta podobna v vzorcih iz primarnega zdravstva in vzorcih iz drugih virov. Visok je delež vzorcev pozitivnih na SARS-CoV-2 (16% testiranih vzorcev, v preteklem tednu 19%). V 3% testiranih vzorcev smo potrdili adenoviruse (večji delež v vzorcih iz primara), prav tako v 3% so bili prisotni enterovirusi. V nižjih deležih smo določili viruse parainfluence in humane parehoviruse (oboji v okoli 2% testiranih vzorcev), sporadično pa še sezonske koronaviruse.

V evropski regiji je incidenca AOD še nizka, le 8 držav od 50 je poročalo o nekoliko večji aktivnosti. O GPB nad pražno vrednostjo je poročalo 5 držav (Azerbajdžan, Danska, Grčija, Kazahstan in Srbija) in o povišani incidenci AOD Kazahstan, Litva in Rusija. V celotni regiji je delež vzorcev iz primarnega zdravstva pozitivnih na gripo 1%. Prevladuje influenca tipa A, pojavljata se oba podtipa. V evropski regiji je zaznati porast okužb z RSV, delež pozitivnih vzorcev je 5%. Veliko je tudi okužb s SARS-CoV-2. Pozitivnih je 12% vzorcev iz primarnega zdravstva.

Tudi v ZDA in Kanadi še ne zaznavajo velikega porasta GPB. Dokazujejo 70% influence A in 30% influence B.

Podatki viroloških analiz so v Slikah 3 in 4 ter v Tabeli 1.

Slika 1: Incidenčna stopnja gripi podobnih bolezni v sezoni 2023/2024 in 2022/2023

Slika 2: Incidenčna stopnja akutnih okužb dihal v sezoni 2023/2024 in 2022/2023

Slika 3: Virološki podatki o kroženju influence v Sloveniji v sezoni 2023/2024 (Podatki mrežnega spremljanja na vzorcu ambulant primarnega zdravstva)

Slika 4: Virološki podatki o kroženju različnih respiratornih virusov v Sloveniji v sezoni 2023/2024 (Podatki mrežnega spremljanje na vzorcu ambulant primarnega zdravstva)

Opomba: Število pozitivnih vzorcev v posameznem tednu je lahko večje kot število testiranih vzorcev, saj v nekaterih vzorcih dokazujemo po dva ali več različnih vrst virusov.
TedenTestiranih na influencoPoz. na influenco APoz. na influenco BTestiranih na RSVPoz. na RSVTestiranih na ADPoz. na ADTestiranih na ENTPoz. na ENTTestiranih na RVPoz. na RVTestiranih na hMPVPoz. na hMPVTestiranih na PIVPoz. na PIVTestiranih na hBoVPoz. na hBoVTestiranih na hCoVPoz. na hCoVTestiranih na ENT/RVPoz. na ENT/RVTestiranih na PeVPoz. na PeV
40/2387110871069420180520482687168717238468735071311480
41/2392000920270024191622084696169616224269664771161522
42/2393310933471318194222383707170711237070715151101584
Tabela 1: Število vzorcev, ki izhajajo pretežno iz bolnišnic in so bili testirani na influenco ter na druge respiratorne viruse

Legenda: A(H1)-influenca podtipa A(H1N1)pdm09, A(H3)-influenca podtipa A(H3N2), B(Victoria)-influenca tipa B, linija Victoria, B(Yamagata)-influenca tipa B, linija Yamagata, RSV-respiratorni sincicjski virus, AD-adenovirus, ENT-enterovirus, RV-rinovirus, ENT/RV-enterovirus in rinovirus skupaj (test ju ne loči), hMPV-humani metapnevmo virus, PIV-virus parainfluence, hBoV-humani boka virus, PeV-humani parechovirus.

V tednu 42/2023 so podatke prispevali mikrobiološki laboratoriji: NLZOH Ljubljana, NLZOH Celje, NLZOH Kranj, NLZOH Maribor, NLZOH Novo mesto, NLZOH Koper, NLZOH Nova Gorica, NLZOH Murska Sobota, Klinika Golnik, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo MF, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec in Splošna bolnišnica Jesenice.

Podrobni podatki o kroženju respiratornega sincicijskega virusa so na voljo na naslednji povezavi.

Metodologija ocene poteka sezone gripe

Vsak teden sproti ocenimo, kako poteka sezona gripe. Potek sezone izrazimo s trendom rasti/zmanjševanja števila obolelih, geografsko razširjenostjo in intenziteto sezone (večje ali manjše število obolelih v primerjavi z istim obdobjem v predhodnih sezonah).

1. Trend:

 • obolevnost z gripo se povečuje
 • obolevnost z gripo je približno enaka kot v prejšnjem tednu
 • obolevnost z gripo se zmanjšuje

2. Geografska razširjenost:

 • kroženja virusa influence nismo zaznali
 • potrdili smo posamezne (=sporadične) primere gripe
 • pojav virusa influence smo potrdili samo v eni regiji
 • gripo smo zaznali v več regijah
 • gripa je razširjena po celotni Sloveniji

3. Intenziteta gripe

 • gripa se ne pojavlja
 • srednja intenziteta – obolevanje z gripo je v okviru pričakovane za obdobje leta
 • višja intenziteta – obolevanje z gripo je nad pričakovano za obdobje leta
 • visoka intenziteta – obolevanje z gripo je izrazito nad pričakovano za obdobje leta

Podatki o sezoni gripe se na podoben način zbirajo v državah EU in širši evropski regiji in so dostopni na spletni strani: https://www.flunewseurope.org/

Epidemiološki in virološki podatki o akutnih okužbah dihal  in gripi izhajajo iz Nacionalnega programa za gripo, ki ga izvajata NIJZ in NLZOH.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno