Spremljanje nalezljivih bolezni

Tedensko spremljanje hemoragične mrzlice z renalnim sindromom (HMRS)

Spremljanje nalezljivih bolezni

Podatki za obdobje 1. 1. 2023 – 26. 10. 2023.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 27.10.2023
Objavljeno: 27.10.2023

V letu 2023 smo do 26. oktobra z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani prejeli 61 laboratorijsko potrjenih primerov HMRS, obolelo je 10 žensk in 51 moških. Oboleli bolniki prihajajo iz podravske (32), jugovzhodne (14), osrednjeslovenske (3), posavske (3), gorenjske (2), koroške (2), savinjske (2), goriške (1), obalno-kraške (1) ter pomurske (1) statistične regije. Pri večini bolnikih je bil dokazan virus Puumala.

Tabela 1: Prijavljeni primeri HMRS po starosti in spolu, Slovenija, 1. 1. 2023 – 26. 10. 2023

 

Slika 1: Število prijavljenih primerov HMRS po občinah, Slovenija, 1. 1. 2023 – 26. 10. 2023

 

Slika 2: Število prijavljenih primerov HMRS po mesecih, Slovenija, 2019- 2023

Nasveti za preprečevanje okužb z virusom mišje mrzlice

V domačem okolju

 • poskrbimo, da glodavcem preprečimo dostop v hišo,
 • poskrbimo za varno odstranjevanje odpadkov hrane, da ne privabljamo glodavcev,
 • živila in pijačo hranimo v zaprtih posodah, da preprečimo morebitne okužbe,
 • izvajamo redno deratizacijo,
 • pri čiščenju dalj časa zaprtih prostorov upoštevamo naslednje:
  • pred začetkom čiščenja temeljito prezračimo prostor tako, da na stežaj odpremo vsa okna in vrata za najmanj 30 min. V času prezračevanja nismo v prostoru.
  • med tem pripravimo raztopino klornega razkužila, kjer enoto razkužila (npr. Varikine), zmešamo z devetimi enotami vode. Če uporabimo že pripravljeno razkužilo, upoštevamo navodila proizvajalca.
  • površine, kjer so iztrebki ali mrtve miši, razkužimo s pomočjo razpršila, v katerem je pripravljeno razkužilo. Lahko uporabimo pršilke porabljenih čistilnih sredstev. Minimalni čas delovanja razkužila je 5 minut.
  • pri delu si zaščitimo roke z rokavicami iz lateksa. Razkužene iztrebke ali mrtve glodavce poberemo s papirnato brisačo in jih odstranimo v vrečko in odvržemo med komunalne odpadke Po odstranitvi poginulih glodavcev in iztrebkov, razkužimo še ostale  površine in predmete, ki so lahko onesnaženi z iztrebki in so zato kužni.
  • po razkuževanju je potrebno prostor in površine še mokro očistiti. Pri tem pazimo, da ne pride do dvigovanja prahu, v katerem so iztrebki glodalcev in njihovih ostankov.
  • po končanem razkuževanju in čiščenju odstranimo uporabljene rokavice v vrečko za smeti med splošne komunalne odpadke ter si roke temeljito umijemo z vodo in milom.
  • če najdemo veliko  število poginulih miši v prostorih, kjer se nahajajo rejne živali (hlevi), obvestimo pristojnega veterinarja.

Pri bivanju v naravi:

 • pazimo, da zaščitimo hrano in pijačo pred glodavci,
 • hrane ne puščamo na tleh,
 • ne pijemo vode iz izvirov v naravi,
 • ne poležavamo na golih tleh,
 • skrbimo za higieno rok.

Pri opravljanju (poklicno) dela v naravi:

 • pri delu v naravi pazimo na svoje osebne stvari in jih ne puščamo dlje časa nezaščitene na tleh,
 • ne poležavamo in posedamo  na golih tleh,
 • pri delu, pri katerem se zelo praši, uporabljamo zaščitno masko,
 • ne pijemo vode iz izvirov v naravi,
 • skrbimo za higieno rok predvsem po opravljeni potrebi in pred hranjenjem,
 • poskrbimo, da odstranimo ostanke hrane, ki privabljajo glodavce.

 

To spletno mesto je izključna last NIJZ, zato je prepovedana kakršnakoli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje, distribucija ali druga uporaba vseh zgoraj navedenih podatkov brez predhodne vednosti in dovoljenja NIJZ.
Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno