Nalezljive bolezni

V letošnjem šolskem letu prvič po programu cepljenja proti HPV cepljeni tudi dečki

Nalezljive bolezni

Na današnji novinarski konferenci v organizaciji Zveze slovenskih društev za boj proti raku, Onkološkega inštituta Ljubljana in Nacionalnega inštituta za javno zdravje so strokovnjaki skupaj z Ministrstvom za zdravje ter Zavodom za šolstvo pozvali starše k odločitvi za cepljenje otrok proti HPV, saj je cepivo varno in učinkovito preprečuje s HPV povezane rake in druge bolezni.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 03.09.2021
Objavljeno: 03.09.2021

Okužbe s HPV - cepljenje mladostnikov

Precepljenost proti HPV pri deklicah je v Sloveniji premajhna in z okrog 60 odstotki še ne dosega cilja 90-odstotne precepljenosti, ki ga je postavila Svetovna zdravstvena organizacija. Pomemben korak k temu, da slovenski otroci v odrasli dobi ne bodo zbolevali za raki in drugimi boleznimi, ki jih povzročajo okužbe s HPV, je letošnja uvedba brezplačnega cepljenja proti HPV tudi za dečke.

Minister za zdravje Janez Poklukar je poudaril: »S cepljenjem proti HPV preprečujemo okrog 90 % rakov, ki jih ta okužba povzroča. To pomeni, da cepljeni pomembno manj zbolevajo, se zdravijo in umirajo za raki, ki jih lahko preprečimo s cepljenjem. Cepljenje proti HPV je med prioritetami Evropskega načrta za boj proti raku, pomembno  mesto pa ima tudi v Državnem programu za obvladovanje raka. S kombinacijo cepljenja proti HPV in presejanja v programu ZORA, lahko v Sloveniji dosežemo eliminacijo tega raka, kar bi bil izjemen dosežek.«

S cepljenjem proti HPV preprečujemo nekatere rake in druge bolezni, zato je med pomembnimi ustanovami, ki priporočajo cepljenje proti HPV, tudi Onkološki inštitut Ljubljana. Andreja Uštar, generalna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana je na novinarski konferenci, ki je potekala na Onkološkem inštitutu Ljubljana ob začetku novega šolskega leta, povedala: »Onkološki inštitut Ljubljana kot osrednja nacionalna ustanova za onkologijo usmerja programe celostne obravnave rakavih bolezni tudi na področju preventive, ki je izjemnega pomena v celostni skrbi za obvladovanje raka. Veseli me, da inštitut gosti današnje srečanje, na katerem izkazujemo usklajeno sodelovanje strokovnjakov iz različnih sistemov, zdravstva, šolstva, pa tudi civilne družbe in političnih odločevalcev v podporo cepljenju proti HPV in cepljenju nasploh.«

Cepljenje proti HPV poteka na sistematskem pregledu v 6. razredu osnovne šole, zato se je v informiranje o pomenu cepljena proti HPV aktivno vključil tudi Zavod za šolstvo. Dr. Stanka Preskar, namestnica direktorja Zavoda RS za šolstvo se zavzema, da bi se starši odločali o cepljenju na podlagi strokovno preverjenih informacij: »Ker imajo vzgojno-izobraževalne inštitucije pomembno vlogo pri informiranju staršev in otrok s področja zdravja, si prizadevamo, da bi starši že na začetku šolskega leta pridobili strokovno preverjene informacije, ki bi jim olajšale odločitev za cepljenje njihovih otrok proti HPV.  Podpiramo vse aktivnosti pri timskem delovanju strokovnjakov iz zdravstva, nevladnih organizacij s področja preventive raka in šolami, da bi se zmanjšalo tveganje za s HPV povezane rake in druge bolezni.«

Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje je izpostavil, da je cepljenje najučinkovitejša zaščita v boju proti nalezljivim boleznim, sedaj pa imamo na razpolago tudi cepivo za boj proti okužbam, ki povzročajo nekatere rake: »V Sloveniji smo lahko ponosni na to, da živimo v državi, ki omogoča cepljenje mladim s ciljem, da bodo imeli manjšo verjetnost okužb s HPV in s tem manjše tveganje, da bodo kadarkoli v življenju zboleli s predrakavimi spremembami in raki, ki jih te okužba povzročajo. Že zdaj smo na tem področju dosegli velik premik, posebej vzpodbudno in pomembno pa je to, da je cepljenje v letošnjem letu omogočeno tudi dečkom.« Precepljenost proti HPV se v Sloveniji v zadnjih letih povečuje, saj si starši želijo zavarovati svoje otroke pred raki in drugimi boleznimi, ki jih povzročajo okužbe s HPV. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje je pojasnil: »S skupnimi močmi lahko povečamo odstotek precepljenosti. Tudi v Sloveniji poznamo primere dobrih praks, ki naslavljajo cepljenje proti okužbi s HPV. Na Koroškem je precepljenost že skoraj 90-odstotna in ni razloga, da tega ne bi dosegli tudi drugje. Tudi cepljenje proti HPV je kamenček v mozaiku zagotavljanja javnega zdravja v Sloveniji.«

Zaradi razvoja znanosti in tehnologije smo pri spopadanju z rakom vse bolj uspešni. Vse večji pomen dobiva primarna preventiva, katere najbolj učinkovito orodje za preprečevanje raka je cepljenje proti okužbam, ki povzročajo raka. »Pomemben delež rakov je posledica okužbe; v svetu je to okrog 15 % vseh rakov, v razvitem svetu nekoliko manj, okrog 7 %. Med okužbami, ki so povezane z nastankom raka, so najbolj pomembne okužbe s HPV, okužbe z virusom hepatitisa B in C, ki povzročajo jetrnega raka, ter okužbe z bakterijo Helicobacter pylori pri želodčnem raku,« je pojasnila izr. prof. dr. Irena Oblak, strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana in pozvala starše k odločitvi za cepljenje proti HPV po nacionalnem programu cepljenja: »Proti okužbam s HPV in virusom hepatitisa B se lahko zaščitimo s cepljenjem, s tem pa tudi pred nastankom rakov, ki jih ti virusi povzročajo. Veseli nas uvedba brezplačnega cepljenja proti HPV za dečke. Slovenska onkološka stroka cepljenje podpira in poziva starše in otroke k zaupanju strokovnim priporočilom in odločitvi za cepljenje. Želimo si, da bi se slovenski otroci cepili in ne zbolevali z raki, ki bi jih lahko preprečili.«

Mednarodna agencija za raziskovanje raka (IARC) pri Svetovni zdravstveni organizaciji ocenjuje, da lahko preprečimo skoraj polovico vseh rakov z upoštevanjem 12 strokovnih priporočil Evropskega kodeksa proti raku, ki jih lahko upošteva vsak posameznik brez posebnih dodatnih znanj in spretnosti. »Eno ključnih sporočil Evropskega kodeksa proti raku je, da lahko preprečimo zelo veliko rakov v odrasli dobi že samo s tem, da v starosti okrog 12 let cepimo mladostnice in mladostnike z dvema odmerkoma cepiva proti HPV,« je pojasnila doc. dr. Urška Ivanuš, vodja državnega programa ZORA in predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku, ki je v Sloveniji skrbnica Evropskega kodeksa proti raku. Dodala je: »To je eden izmed nasvetov, ki ga je najlažje upoštevati. Vsi vemo, kako težko je kadilcem prenehati kaditi. Za zdrav življenjski slog z rednim in zdravim prehranjevanjem ter dovolj gibanja je treba skrbeti vsak dan. Izjemno sem vesela, da bodo od letos dalje imeli priložnost brezplačnega cepljenja tudi slovenski dečki. S tem bodo tudi oni zavarovani pred raki, ki jih te okužbe povzročajo pri moških. Cepljenje proti HPV sodi med zdrave izbire, je izjemno varno in izjemno učinkovito, lahko prepreči raka in če bomo uspešni, bomo s cepljenjem celo eliminirali prvi rak na svetu – rak materničnega vratu. Cepljenje rešuje življenja.«


Dodatno gradivo:

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno