Nalezljive bolezni

Vzdrževanje ustrezne higiene v prostorih vrtca v obdobju kroženja povzročiteljev obolenj dihal in v primerih, ko je v kolektiv vključen otrok, ki je nosilec večkratno odpornih bakterij (ESBL/CRE)

Nalezljive bolezni

Zadnje posodobljeno: 06.10.2023
Objavljeno: 06.10.2023

Vrtci imajo postopke za preprečevanje prenosa in širjenja različnih povzročiteljev nalezljivih bolezni in okužb ter vzdrževanje ustrezne higiene opredeljene v dokumentih o zdravstveno higienskem režimu v vrtcu.

Zaradi intenzivnejšega kroženja povzročiteljev obolenj dihal v jesensko zimskem obdobju in zaradi možnosti, da je v kolektiv vključen otrok, ki je nosilec večkratno odpornih bakterij (ESBL/CRE), opozarjamo na dosledno upoštevanje osnovnih priporočil za vzdrževanje ustrezne higiene v prostorih vrtca.

Osredotočamo se zlasti na:

  • preprečevanje širjenja akutnih okužb dihal,
  • postopke v zvezi s previjanjem otrok,
  • ravnanje ob uporabi stranišča/kahlice,
  • učinkovito prezračevanje prostorov,
  • higieno kašlja, kihanja in brisanja nosu.

Poudarjamo, da pravilno umivanje rok predstavlja osnovo za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni v vrtcu.

Umivanje rok je potrebno npr. ob prihodu na delo oz. ob prihodu otrok v vrtec, pred pripravo in pred razdeljevanjem hrane, pred in po jedi, ob stiku s telesnimi izločki, po brisanju nosu otroku ali sebi, kihanju ali kašljanju,po previjanju otroka, po uporabi stranišča/kahlice, po ravnanju s kahlico, po igranju na zunanjem igrišču ali z živalmi, vsakič ko so vidno onesnažene, pred odhodom domov, itd.

Ravnanje ob povečanem pojavljanju akutnih okužb dihal

Ob povečanem pojavljanju akutnih okužb dihal je še posebej pomembno, da v prostoru ni prevelikega števila otrok. Čim več oseb je v prostoru, večje je tveganje za prenos nalezljivih bolezni. Zato svetujemo učinkovito zračenje in čim manj združevanja otrok iz različnih skupin v zaprtih prostorih. Svetujemo čim več bivanja in igranja na prostem. Ob spanju naj se maksimalno poveča razmik med ležalniki, priporočamo da otroci ležijo cik-cak, na način »glava-noge« ter da se jim pod glave polaga podloga za enkratno uporabo, ki jo po spanju odstranimo oz. operemo.

Še večjo pozornost namenimo čiščenju oziroma pranju igrač.

Prezračevanje prostorov

Upoštevanje normativov glede števila oseb v prostoru ter zagotavljanje ustrezne prezračenosti prostorov je temelj za preprečevanje širjenja kapljično in aerogeno prenosljivih povzročiteljev nalezljivih bolezni.

Ves čas je treba zagotavljati ustrezno prezračenost prostorov v vrtcu, podrobno v dokumentu Pomen prezračevanja za naše zdravje in Strokovnem mnenju glede prezračevanja za namen preprečevanja širjenja okužb s SARS-CoV-2

Higiena kašlja, kihanja in brisanja nosu

Za preprečevanje širjena kapljično prenosljivih povzročiteljev nalezljivih bolezni je treba dosledno upoštevati navodila glede izvajanja higiene kašlja, kihanja in brisanja nosu. Osnova za izvajanje so materialni pogoji – poleg pravilno opremljenih umivalnikov za umivanje rok in pokritih košev za odpadke naj bodo ves čas na razpolago robčki za enkratno uporabo.

Pri brisanju nosu otroku uporabljamo robčke za enkratno uporabo. Po vsaki uporabi robčkek odstranimo v zaprti koš za odpadke in si po odstranitvi robčka pravilno umijemo roke. O pravilnemu ravnanju ob kašlju in kihanju in brisanju nosu (z robčkom za enkratno uporabo,) je treba, letom primerno, ves čas učiti otroke.

Previjanje otrok

Pri previjanju je treba posebej paziti, da ne pride do prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni med otroki in osebjem. Osnova za pravilno previjanje je ustrezna opremljenost vseh prostorov/mest, kjer se previja otroke (namensko mesto v igralnici, garderobe, kjer starši oddajajo otroke, drugo). Poleg osnovne opreme za umivanje rok, nego in odstranjevanje odpadkov naj bodo ob previjalni površini vedno na razpolago: podloge in rokavice za enkratno uporabo, razkužilo za roke in površine.

Rokavice za enkratno uporabo naj se uporabljajo:

  • pri previjanju vsakega otroka, ki je je odvajal blato,
  • ob bolj tveganih okoliščinah pri vsakem previjanju (v nadaljevanju “tvegane okoliščine”), ne glede na to ali je otrok odvajal vodo ali blato, ali  kadar imamo v skupini otrok izbruh črevesne nalezljive bolezni ali obstaja sum nanjo ali primer znanega nosilstva večkrat odporne bakterije, (ESBL/CRE) pri otroku.

Ob previjanju vsakega otroka uporabimo nove rokavice. Rokavice snamemo, ko končamo z umivanjem/brisanjem otroka ter odstranimo umazane krpice/robčke in umazane plenice v za to namenjene koše za odpadke, ki se zapirajo in do njih otroci ne dostopajo.

Po zaključku previjanja vsakega otroka iz skupine si je treba pravilno umiti roke ali jih razkužiti, v primeru tveganih okoliščin pa pravilno umiti in razkužiti. Po previjanju je treba roke umiti tudi otroku.

Pred začetkom previjanja je še posebej pomembno, da na previjalno mizo pred vsakim otrokom namestimo podlogo za enkratno uporabo, ki jo po previjanju odstranimo.  Previjalno mizo v primeru vidnih nečistoč očistimo. V primeru tveganih okoliščin jo po vsakem otroku razkužimo.

Opozarjamo še na preprečevanje prenosa povzročiteljev okužb preko sredstev za nego (npr. hladilno mazilo) – če uporabljamo ta sredstva, si že pred previjanjem pripravimo kremo za nanos, iztisnemo jo npr. na krpico ali robec za enkratno uporabo.

V garderobi, kjer starši oddajajo otroke, ob previjalni mizi pogosto ni na razpolago tekoče vode, zato starši v primeru previjanja za umivanje/brisanje otroka uporabljajo čistilne robčke. Namesto umivanja rok uporabljajo razkužilo za roke. V primerih, ko v vrtcu beležimo pojav črevesne nalezljive bolezni ali dokazano klicenoštvo (tvegane okoliščine), je treba mesta za previjanje, ki jih uporabljajo starši, opremiti z navodilom o obveznem razkuževanju površine po zaključenem previjanju, podlogami za enkratno uporabo, razkužilom za roke in površine, zaprtimi koši za odstranjevanje odpadkov.

Ravnanje ob uporabi stranišča/kahlice

Pri otrocih, ki so že čisti in jih vzgojiteljica spremlja na stranišče/kahlico je še zlasti pomembno pravilno umivanje rok tako za vzgojitelje kot za otroke. V primeru tveganih okoliščin razkužujemo kahlice za vsakim otrokom, oseba, ki izvede postopek, naj si roke umije in nato razkuži.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno