Javna naročila

2. oddaja naročila socialnih in drugih posebnih storitev za izbor zunanjih izvajalcev »SOPA«

Javna naročila

Zadnje posodobljeno: 13.06.2019
Objavljeno: 13.06.2019

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Nina Pirnat, dr. med. spec., v vlogi upravičenca za izvajanje projekta »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci« objavlja

oddajo drugega naročila za socialne in druge posebne storitve, v sklopu projekta  »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci s kratkim nazivom »SOPA« (»Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola«)

 

Namen naročila je sodelovanje pri projektu SOPA, ki bo izbrane izvajalce povabil k izvajanju posameznih projektnih aktivnosti. Prednost pri izbiri za izvedbo posamezne naloge bodo imeli izvajalci, ki delujejo na področjih in izvajajo tiste dejavnosti, ki so skladne z namenom in cilji projekta SOPA. Naročnik je ponovno izvedel predhodno raziskavo, v kateri je pridobil dodatne podatke o možnih izvajalcih storitev po posameznih sklopih, razen za področja, za katera je s takimi informacijami že prej razpolagal. Izvajalci, ki bodo vabljeni k sodelovanju, bodo za izvedbo dejavnosti z NIJZ podpisali pogodbo. Pogoji in vrednost pogodbe bodo določeni glede na obseg in vrsto naloge. Organizacija ima pravico zavrniti izvedbo naloge. Zavrnitev ne vpliva na nadaljnje sodelovanje z NIJZ.

 

Oddaja naročila  je sestavljena iz treh sklopov (A, B in C).

Izvajalec mora za to javno naročilo izpolnjevati pogoje opravljanja storitev na enem izmed naslednjih treh področij. Na opredeljenih področjih bodo skupno izbrane do 3 organizacije glede na doseganje spodnjih kriterijev:

A.Izvajalec področja slepi in slabovidni (CPV koda: 98000000-3 Druge javne, skupne in osebne storitve) 
B.Izvajalec področja gluhi in naglušni (CPV koda: 98000000-3 Druge javne, skupne in osebne storitve) 
C.Izvajalec področja kultura (CPV koda: 85322000-2 akcijski program za družbeno skupnost) 

 

Vsak izvajalec, od sklopa A do sklopa C, se lahko prijavi v vse sklope, če izpolnjuje navedene pogoje, ki bodo točkovani v skladu z merili v Prilogi 1 dokumenta Oddaja naročila.

Dodatne opredelitve navedenih pogojev sklopov so navedene v prilogah javnega naročila.

Rok za predložitev vlog te oddaje naročila je od objave naročila na predpisanem obrazcu, in sicer najkasneje do vključno 21.6.2019.

Prijavitelj prijavo odda samostojno na predpisanem obrazcu. Poleg tega mora prijavitelj, k prijavni dokumentaciji oddati še:

  • Izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
  • Statut, s priloženim poslanstvom in vizijo izvajalca od 100-300 besed
  • Zadnje letno finančno (AJPES)  in vsebinsko poročilo z navedbo programov v javnem interesu
  • Morebitne reference pomembnejših dosežkov delovanja organizacije 

Vloge se pošljejo na elektronski naslov pr_sopa@nijz.si, pri čemer morajo biti vsi obrazci lastnoročno ali digitalno podpisani, pripeti k prijavi v pdf obliki. Izpolnjen prijavni obrazec se odda tudi v word dokumentu.

Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele najkasneje do vključno 21.6.2019, na elektronski naslov pr_sopa@nijz.si.

Strokovna komisija lahko prijavitelja pozove k dopolnitvi vloge. Prijavitelj jo dopolni v roku 3 delovnih dni od posredovanega poziva. V nasprotnem primeru je njegova vloga izločena.

Dodatne informacije v zvezi z oddajo naročila so do zaključka na voljo na kontaktnem naslovu: pr_sopa@nijz.si

Več informacij o projektu SOPA najdete na naslednji povezavi.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno