Zaposlitve

Zdravnik specialist – m/ž

Zaposlitve

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto:

Zadnje posodobljeno: 23.10.2023
Objavljeno: 23.10.2023

Zdravnik specialist – m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za zdravstveno ekologijo (CZE), razpisuje 1 prosto delovno mesto v Ljubljani.

Vaše delo bo obsegalo:

 • izvajanje nalog in programov s področja javnega zdravja;
 • analiza in ocenjevanje zdravstvenega stanja prebivalstva;
 • priprava strokovnih podlag za načrtovanje, uvajanje in evalvacijo ukrepov na področju javnega zdravja;
 • opravljanje zdravniške službe s področja javnega zdravja;
 • priprava in obdelava podatkov za namen javnega zdravja;
 • sodelovanje in izvajanje razvojno-raziskovalnega, znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela;
 • sodelovanje z drugimi strokovnjaki NIJZ, sodelovanje z drugimi institucijami na področju zdravstva in medsektorsko sodelovanje;
 • samostojnost pri delu;
 • delo v timu;
 • izvedba nalog v skladu s splošnimi akti NIJZ;
 • opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje.

Delo se bo opravljalo na projektu PARC. Več informacij o projektu najdete na https://nijz.da.enki.si/projekti/parc/ oziroma tudi po telefonu pri prim. dr. Luciji Perharič, dr. med., spec. na 031 645 490.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: doktor medicine/doktor dentalne medicine z opravljenim strokovnim izpitom in specializacijo;

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil; delo s preglednicami; računalniško oblikovanje; delo z bazami podatkov – osnovno;

Zahtevane delovne izkušnje: /.

Zahtevana posebna znanja: organizacijska znanja in kompetence, komunikacijske veščine;

Zaželeno:

Zaželena pokl./strok.izobrazba: doktor medicine/doktor dentalne medicine z opravljenim strokovnim izpitom in specializacijo iz enega od naslednjih področij: javno zdravje, družinska medicina, interna medicina, pediatrija, ginekologija in porodništvo, medicina dela, prometa in športa;

Zaželena rač. znanja: zahtevnejše znanje orodij v okolju Windows;.

Zaželeno znanje tujega jezika: aktivno znanje angleškega jezika, višja raven (B2);

Zaželeno ostalo: Zaželen je interes za razvoj kariere na področjih ocene tveganja za zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti kemikalijam, poudarek na celovitih presojah vplivov fizičnega okolja na zdravje in povezovanja okoljskih in zdravstvenih podatkov.

Nudimo:

Nudimo zanimivo in raznoliko delo z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklene za določen čas 1 leta s trimesečnim poskusnim delom.

Zaželena je kreativnost, samostojnost, zanesljivost, odgovornost in sposobnost za timsko delo.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 31. 10. 2023 pošljite prijavo z življenjepisom, potrdilom o doseženi izobrazbi, strokovnim izpitom in specializacijo (zaželeno je tudi potrdilo o znanju angleškega jezika) na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si s pripisom “ZA RAZPIS  ZDR. SPEC.- CZE“.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

Možnost prijave vključno do 31. 10. 2023.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno