PARC – Partnerstvo za oceno tveganja kemikalij

PARC – Partnerstvo za oceno tveganja kemikalij

Partnerstvo za oceno tveganja kemikalij

Ne spreglejte
Najnovejše
prim_lucija_perharic_nijz

»PARC je projekt v podporo EU in nacionalnim ustanovam za oceno tveganj, upravljanje tveganj in komunikacijo tveganj v zvezi s kemikalijami, tako da zagotovi nove podatke, znanja, metode, mreže in veščine za naslavljanje obstoječih in novih izzivov na področju kemijske varnosti. Spodbudil bo prehod v naslednjo generacijo ocen tveganja za boljšo zaščito zdravja ljudi in okolja, v skladu z Zelenim dogovorom.«

Lucija Perharič, koordinatorica Nacionalnega vozlišča in vodja projekta na NIJZ

Naslov projekta: Partnerstvo za oceno tveganja kemikalij – Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals

Uradna spletna stran projekta: https://www.eu-parc.eu/

Družbena omrežja projekta: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn

Opis projekta

Projekt PARC združuje 200 partnerskih organizacij iz 28 evropskih držav ter številne strokovnjake iz celega sveta. Glavni namen projekta je spodbujanje inovacij pri procesu ocen tveganja kemikalij, ki bodo prispevale k trajnostni rabi in upravljanju s kemikalijami za varno okolje in zdravje ljudi:

  1. s krepitvijo znanstvenih podlag za oceno kemičnih tveganj v EU, z združevanjem ocenjevalcev tveganj in upravljavcev s tveganji z znanstveniki, da se tako pospeši razvoj metod in orodij za naslednjo generacijo znanja in informacij;
  2. z omogočanjem prehoda v naslednjo z dokazi podprto generacijo ocene tveganj. Sodelujočim evropskim institucijami v projektu se je pridružilo tudi 14 slovenskih zdravstvenih, raziskovalnih in upravnih ustanov ter 3 zunanji deležniki delujoči na področju analize tveganja kemikalij. Analiza tveganja je preplet ocenjevanja tveganj, upravljanja s tveganji in komunikacije tveganj. Na nacionalni ravni bo koordinacija potekala v okviru nacionalnega vozlišča PARC.

Tabela 1: Struktura nacionalnega vozlišča PARC

Koordinator nacionalnega vozlišča PARCNacionalni inštitut za javno zdravje 
Nacionalni upravni odbor PARCMinistrstvo za zdravjeDirektorat za javno zdravje – predsednik
  Urad Republike Slovenije za kemikalije – namestnik
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoUprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije 
Podpisnika pogodbe PARCNacionalni inštitut za javno zdravjeInštitut Jožef Stefan
Pridruženi partnerji PARCAgencija Republike Slovenije za okoljeGeološki zavod Slovenije
 Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hranoKemijski inštitut
 Onkološki inštitut LjubljanaNacionalni inštitut za biologijo
 Univerzitetni klinični center Maribor – Klinika za ginekologijo in perinatologijoUniverza v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo
  Univerza v Mariboru – Medicinska fakulteta
Zunanji deležniki PARCSlovensko zdravniško društvo – Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicinoSlovensko toksikološko društvo
  Zveza potrošnikov SlovenijeAgencija Republike Slovenije za raziskovanje
 Gospodarska zbornica Slovenije 
 Univerzitetni klinični center Ljubljana – Center za klinične raziskave 

 

Dodana vrednost

PARC je evropski projekt, ki združuje vse pomembne akterje s področja ocenjevanja tveganja zaradi izpostavljenosti kemikalijam. Pričakuje se, da bo na ravni EU vzpostavljena stalna interdisciplinarna mreža, ki bo identificirala in prednostno razvrščala potrebe in zagotavljala konceptualni, znanstveni in tehnični napredek  za prehod v naslednjo generacijo ocen tveganja kemikalij, krepila obstoječe zmožnosti za raziskave in inovacije ter ustvarila nove transdiscplinarne platforme.

Pričakovani rezultati in gradiva

Gradiva in rezultati projekta so dosegljivi na https://www.anses.fr/en/content/european-partnership-assessment-risks-chemicals-parc.

Trajanje projekta: 1. 5. 2022–30. 4. 2029

Nosilna organizacija:  Francoska agencija za hrano, okolje ter varnost in zdravje pri delu (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail – ANSES)

Projektni partnerji: 37 partnerjev, tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: PARC je evropski projekt, ki ga sofinancira Evropska unija (EU) v okviru zdravstvenega programa Obzorje Evropa 2021 (Horizon Europe 2021). Proračun projekta je 400 milijonov EUR. PARC je financiran 50 % iz evropskih in 50 % iz lastnih sredstev, v primeru NIJZ so lastna sredstva del financiranja Ministrstva za zdravje Republike Slovenije (Nacionalni program).

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno