Nenalezljive bolezni

Začetek preventivnega presejalnega testiranja na področju raka želodca

Nenalezljive bolezni

Nacionalni inštitut za javno zdravje in Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor sta pred pričetkom preventivnega presejalnega testiranja na okužbo z bakterijo Helicobacter pylori v petek, 24. marca, organizirala novinarsko konferenco, na kateri sta predstavila projekt EUROHELICAN in raziskavo iskanja ter zdravljenja okužbe med pacienti mariborskega zdravstvenega doma.

Zadnje posodobljeno: 24.03.2023
Objavljeno: 24.03.2023

Projekt EUROHELICAN – Preprečevanje raka želodca z iskanjem in zdravljenjem okužbe s Helicobacter pylori, sofinanciran s sredstvi EU preko programa EU4Health v okviru agencije HaDEA (European Health and Digital Executive Agency), je prvi evropski projekt, v sklopu katerega bodo rezultati raziskave pokazali, ali se strategija “odkrij in zdravi ” lahko uvede kot nov preventivni presejalni program za odkrivanje raka.

V Evropi je rak želodca velik javnozdravstveni problem in izziv. Regije srednje in vzhodne Evrope imajo najvišjo pojavnost raka želodca; po podatkih Evropskega registra neenakosti s področja obvladovanja raka, je bila incidenca raka v Sloveniji v letu 2020 celo osma najvišja v EU. Želodčni rak naj bi po pričakovanjih predstavljal 4 % novih primerov raka pri moških in 3 % pri ženskah, starostno standardizirana stopnja pogostosti je bila 20 na 100 tisoč prebivalcev, kar je višje od povprečja EU (15,8 na 100 tisoč prebivalcev).

V Evropi ima rak želodca slabo prognozo s 5-letno relativno stopnjo preživetja med 19 in 30 %. Kljub nedavnemu terapevtskemu napredku se 5-letno preživetje v zadnjih desetletjih v večini evropskih držav ni bistveno izboljšalo. Namen projekta EUROHELICAN je zato izboljšanje in krepitev zdravja v Evropski uniji z uresničevanjem ciljev Evropskega načrta za boj proti raku s poudarkom na preprečevanju raka želodca, ki ga lahko povzroča okužba z bakterijo H. pylori.

Prof. dr. Bojan Tepeš, dr. med., strokovni vodja EU4Health projekta EUROHELICAN, je na novinarski konferenci poudaril, »da veliko ljudi pride po diagnozo prepozno, zato prognoza ni mogoča,« ter dodal, da »so klinična preskušanja pokazala, da je zdravljenje H. pylori učinkovito pri preprečevanju raka želodca, modeli pa kažejo, da bi bili presejalni testi za H. pylori in strategije zdravljenja tudi stroškovno učinkoviti.«

S testno izvedbo raziskave populacijskega programa testiranja in zdravljenja H. pylori pri mladih odraslih v Sloveniji (2.000 pacientov Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor v starosti od 30-34 let), se bo po njenem zaključku ocenilo ustreznost predvidenih postopkov presejalnega programa, njihovo izvedljivost v zdravstvenem sistemu in sprejemljivost za ciljno populacijo na evropski ravni.

Kot je povedala prim. Tatjana Kofol Bric iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, bo raziskava odgovorila še na številna druga vprašanja: kako razširjena je okužba s H. pylori pri mlajših odraslih v severovzhodni Sloveniji, ali so izbrani ustrezni načini testiranja, vabljenja in komuniciranja, da mlade prepričamo v pomembnost sodelovanja v raziskavi, kako sprejemljiva, učinkovita je priporočena terapija z oceno morebitnih stranskih učinkov.

Direktor Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik je predstavil pomen sodelovanja pri projektu EUROHELICAN za zdravstveni dom in vključene paciente. Dejal je: »Iz nabora pacientov smo jih izbrali 4.000, ki bodo dobili vabilo na raziskavo. Namen je pridobitev 2.000 pacientov, ki se bo vključilo v raziskavo. Predvidoma 20 % jih bo prejelo nadaljnje zdravljenje.«

Rezultati tega pomembnega projekta bodo oblikovalcem evropskih politik pomagali pri vključitvi populacijskega presejanja in strategije zdravljenja H. pylori med prednostne naloge zdravstvenega varstva za preprečevanje raka želodca v okoljih in populacijskih skupinah, kjer predstavlja veliko breme. Posledično bo to pripomoglo k zmanjševanja raka želodca v Evropi ter preprečilo pomembno izgubo življenj in produktivnosti zaradi te rakave bolezni, ki jo je mogoče preprečiti.

 

*       *      *

O projektu EUROHELICAN:

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Partnerji na projektu: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Inštitut za klinično in preventivno medicino Univerze v Latviji, Mednarodna agencija za raziskave raka Svetovne zdravstvene organizacije, Univerzitetna bolnišnica Nantes.

Projekt Eurohelican je sofinanciran s sredstvi EU preko programa EU4Health v okviru agencije HaDEA (European Health and Digital Executive Agency).

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno