EUROHELICAN

EUROHELICAN

Preprečevanje raka želodca z iskanjem in zdravljenjem okužbe s Helicobacter pylori.

Ne spreglejte
Najnovejše
Eurohelican_logo_dolg
Bojan Tepes

»Rak želodca je v Sloveniji pomemben vzrok obolevanja in umiranja. Strategija ‘testiraj in zdravi’ okužbo s Helicobacter pylori (H. pylori) je prepoznana kot najučinkovitejši ukrep preprečevanja raka želodca. H. pylori povzroča številne bolezenske znake, ki poslabšujejo kakovost življenja, kar je dodaten razlog, da je zdravljenje odkrite okužbe za bolnika dokazano koristno in medicinsko indicirano.«

Prof. dr. Bojan Tepeš, dr. med., vodja projekta

Naslov projekta:  Accelerating gastric cancer reduction through Helicobacter pylori eradication

Kontakt: eurohelican@nijz.si

Opis projekta

Rak želodca ostaja v svetovnem merilu velik javnozdravstveni izziv. V Evropi obstajajo znatne geografske razlike v incidenci raka želodca, ki je v 89 % posledica okužbe s Helicobacter pylori (H. pylori), pri čemer imajo regije srednje in vzhodne Evrope največje breme. Glede na absolutno breme raka želodca in vztrajne razlike med območji je velika razširjenosti okužbe s H. pylori logična tarča za nujno ukrepanje za preprečevanje raka želodca. Raziskovanje možnosti in upravičenosti uvedbe organiziranega populacijskega presejanja s strategijo ‘testiraj in zdravi’ okužbo s  H. pylori je podprto z najnovejšimi priporočili stroke in dokumenti Evropske komisije o preprečevanju raka.

Do zdaj še nobena država v Evropi ni sprejela strategije za preprečevanje raka želodca ali uvedla organiziranega presejanja. Deloma je odlašanje z ukrepanjem odraz dolgotrajnega dvoma v izvedljivost in sprejemljivost takšne strategije na populacijski ravni ter negotovosti glede možnih škodljivih posledic množičnega zdravljenja z antibiotiki. Poleg tega še niso pripravljene mednarodne smernice, kako najbolje izvajati in ovrednotiti tovrstne programe. Namen projekta je zapolnitev tovrstnih vrzeli.

Za udeležence raziskave gumb

Splošni cilj projekta EUROHELICAN je oceniti izvedljivost populacijske strategije presejanja in zdravljenja okužb s H. pylori za preprečevanje raka želodca v Evropi. 

Cilji vključujejo:

1.) prikaz izvedljivosti in sprejemljivosti predlagane strategije populacijskega presejanja in zdravljenja okužb s H. pylori v okviru skupnostnih zdravstvenih služb;

2.) oceno morebitnih dolgoročnih škodljivih učinkov predlagane strategije in

3.) vzpostavitev nabora minimalnih standardov za izvajanje in oceno učinka strategije, ki jih je mogoče sprejeti v Evropi in po svetu.

Projektna organizacija

Poleg zgoraj opisanih vsebinskih delovnih paketov na projektu EUROHELICAN delujejo tudi trije delovni paketi, ki skrbijo za ustrezno vodenje in upravljanje projekta, in sicer:

Dodana vrednost

Rezultati tega projekta bodo oblikovalcem politik pomagali pri vključitvi populacijskega presejanja in strategije zdravljenja H. pylori med prednostne naloge zdravstvenega varstva za preprečevanje raka želodca v okoljih in populacijskih skupinah, kjer predstavlja veliko breme, pri tem pa uravnotežiti učinkovitost, izvedljivost in sprejemljivost ter morebitne škodljive učinke. Posledično bo to pripomoglo k zmanjševanja raka želodca v Evropi ter preprečilo pomembno izgubo življenj in produktivnosti zaradi te rakave bolezni, ki jo je mogoče preprečiti.

Ker sodi Slovenija med evropske države z veliko incidenco in umrljivostjo zaradi raka želodca, bodo rezultati projekta neposredno uporabni za načrtovanje ukrepov v Sloveniji.

Rezultati obeh raziskav bodo dodali znanstvene ugotovitve o učinkih in izvedljivosti strategije ‘testiraj in zdravi’ H. pylori ter prispevali k dokazom na tem področju.

Gradiva in ključne informacije o projektu

Vsa gradiva bodo objavljena na spletni strani www.nijz.si.

Trajanje projekta: 1. 11. 2022–30. 4. 2025

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

nijz

 

Projektni partnerji: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (ZD MB), Inštitut za klinično in preventivno medicino Univerze v Latviji (LU), Mednarodna agencija za raziskave raka Svetovne zdravstvene organizacije (IARC/SZO), Univerzitetna bolnišnica Nantes (NANTES)

ZD dr. Adolfa Drolca MariborCentre Hospitalier Universitaire de NantesInstitute of clinical and preventive medicine, University of LatviaIARC/WHO

 

Financiranje: Projekt Eurohelican je sofinanciran s sredstvi EU preko programa EU4Health v okviru agencije HaDEA (European Health and Digital Executive Agency).

Sofinancira Evropska Unija

 

 

IZJAVE O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorjem in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HADEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki sofinancira akcijo.

Če so avtorji opredeljeni kot osebje Mednarodne agencije za raziskave raka/Svetovne zdravstvene organizacije, so avtorji sami odgovorni za stališča, izražena v tem prispevku, in ni nujno, da predstavljajo odločitve, politiko ali stališča Mednarodne agencije za raziskave raka/Svetovne zdravstvene organizacije. 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno