Nenalezljive bolezni

Z zaključno konferenco se je uspešno zaključil projekt skupnega ukrepanja o inovativnem partnerstvu za boj proti raku – iPAAC JA

Nenalezljive bolezni

Zadnje posodobljeno: 13.04.2022
Objavljeno: 13.04.2022

Srečanje je podpiralo aktivnosti slovenskega predsedovanja Svetu Evropske Unije 2021 na področju Evropskega načrta za boj proti raku. Konferenca je bila enkratna priložnost tako za promocijo izsledkov in rezultatov projekta in njihovo uveljavljanje, kakor tudi za prikaz uspehov in izzivov na področju obvladovanja raka v različnih državah članicah. Namen dvodnevne konference je bilo podati smernice nacionalnim oblastem in Evropski komisiji glede trajnostnega načrta za prihodnje politično ukrepanje in vključevanje zainteresiranih strani pri reševanju problematike obvladovanja raka. Na dvodnevnem srečanju je sodelovalo več kot 200 udeležencev iz različnih držav.Projekt skupnega ukrepanja iPAAC je že tretji projekt, pri katerem je NIJZ kot vodilni partner odigral zelo pomembno in ključno vlogo. NIJZ je kot koordinator uspešno zaključil že dva projekta skupnega ukrepanja EPAAC in CANCON, ki sta pomembno prispevala k izdelavi ključnih dokumentov, namenjenih političnim odločevalcem pri oblikovanju ukrepov na področju celostne obravnave raka v Evropski uniji. Projekt skupnega ukrepanja iPAAC, ki je bil sofinanciran s strani Evropske unije v okviru tretjega zdravstvenega programa (2014-2020), je združil 44 partnerskih organizacij iz 24 držav in številne strokovnjake s celega sveta. Glavni cilj projekta iPAAC je bil razvoj inovativnih pristopov, usmerjenih v napredek na področju obvladovanja raka. Na podlagi ugotovitev skupnega ukrepanja iPAAC in predhodnega projekta CANCON so se pripravile smernice za politične odločevalce, ki so zajete tudi v končnem izdelku: Implementacija trajnostnih ukrepov na področju obvladovanja raka (ang. Roadmap on Implementation and Sustainability of Cancer Control Actions). Gre za inovativno orodje, ki združuje izsledke vseh treh zaporednih projektov skupnega ukrepanja na področju obvladovanja raka in rezultate obsežnega dela z državami članicami.Načrt implementacije trajnostnih ukrepov na področju obvladovanja raka je dostopen na spletni strani projekta iPAAC JA. Informacije o inovativnih pristopih obvladovanja raka in primeri dobrih praks iz držav članic so predstavljeni v obliki enostranskih dokumentov, ki opisujejo ključne korake implementacije, ovire in pridobljene izkušnje. Načrt implementacije trajnostnih ukrepov bo lahko pomembno prispeval k spodbujanju in olajšanju prenosa znanja med državami članicami EU glede izvajanja inovativne politike na področju obvladovanja raka.Za več informacij o projektu iPAAC JA, obiščite uradno spletno stran projekta: www.ipaac.eu. 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno