Neenakosti v zdravju

Za doseganje napredka na področju pravičnosti v javnem zdravju so potrebni premiki paradigme ter jasni in ambiciozni cilji

Neenakosti v zdravju

V Oslu je v začetku junija (5. – 8.6. 2023) ob generalni skupščini partnerstva  EuroHealthNet potekal letni policy seminar.

Zadnje posodobljeno: 15.06.2023
Objavljeno: 15.06.2023

Na seminarju, ki je potekal v hibridni obliki, se je srečalo več kot 300 strokovnjakov iz nacionalnih in regionalnih inštitutov, ki pokrivajo področje javnega zdravja. Glavnina razprave je bila posvečena politiki, raziskavam in praksi v različnih sektorjih in okoljih za preprečevanje nenalezljivih bolezni (NCD) in blaženje eksponentnih groženj, ki jih podnebne spremembe predstavljajo za javno zdravje.

Organizacije članice mreže EuroHealthNet so ponovno izrazile zaskrbljenost, da počasno, omejeno in razdrobljeno določanje prednostnih nalog in posledično neučinkovito ukrepanje zmanjšuje pravičnost med ljudmi na področju zdravja. Poudarile so, da je temeljne vzroke mogoče najti v načinu oblikovanja naših družb in gospodarstev. To pomeni, da bo potrebno postaviti ambiciozne cilje za obravnavo socialno-ekonomskih in komercialnih dejavnikov, ki so podlaga naraščajoče javno-zdravstvene krize, ki smo jim priča danes.

Mreža EuroHealthNet potrjuje, da je prihodnost zdravja v učinkoviti promociji zdravja in preprečevanju bolezni. Sistemsko razmišljanje in namenske naložbe v krepitev zmogljivosti za preoblikovanje sedanjih v kurativo usmerjenih zdravstvenih sistemov v sisteme za spodbujanje zdravja znotraj okoljsko sprejemljivih planetarnih meja so nujno potrebne. Prav tako mora biti osrednjega pomena spodbujanje duševnega dobrega počutja in razvoj skrbnih skupnosti in storitev, ki povezujejo ljudi in strokovnjake.

Zbrani strokovnjaki so poudarili:

  • Potrebujemo vseevropsko ciljno usmerjeni in časovno opredeljeni okvir za ukrepanje na področju promocije zdravja in preprečevanja nenalezljivih bolezni, z zagotovljenimi potrebnimi kapacitetami za implementacijo ter z močnim mehanizmom spremljanja in vrednotenja.
  • Države članice in inštitucije javnega zdravja v državah naj skrbno uporabljajo evropska orodja za javno zdravje, socialno in okoljsko pravičnost, osrednjega pomena za cilje, proračune, sklade EU in odločitve, ki vplivajo na zdravje.
  • Stanje planeta in družbe kliče po nujnem preoblikovanju družbe v Ekonomijo blaginje (ang. Wellbeing economy), kjer oblikovalci politik delujejo integrirano v različnih sektorjih, od lokalnega do globalnega, ob tem pa ne poudarjajo samo pomena ekonomske rasti in ekonomskega kapitala, ampak enakopravno obravnavajo tudi druge kapitale (socialnega, z našimi socialnimi omrežji, kulturnega z našimi znanji in veščinami, okoljskega in druge); to omogoča bolj skladen družbeni razvoj, več blaginje in pravičnosti ter umiritev pritiska umetne potrebe po gospodarski rasti zaradi kovanja dobičkov posameznikov na škodo družbe.
  • Za vse navedeno je potrebno okrepiti prizadevanje za bolj smiselno vključitev državljanov in civilne družbe v oblikovanje in izvajanje politike na ravni EU in tudi na ravni nacionalnih držav in regij, pri tem pa navedene tematike izpostaviti kot kriterij za volivce pri odločanju ob volitvah v Evropski parlament prihodnje leto.

Ključno sporočilo srečanja je bilo:

˝Dajanje prednosti sistemskemu razmišljanju za spodbujanje zdravja in preprečevanje bolezni je treba postaviti visoko na politično agendo, kar bo spodbudilo družbeni razmislek o sedanjih vrednotah in gonilnih dejavnikih obstoječe globalne, nacionalne ali katere druge družbene skupnosti ter omogočilo refleksijo z iskanjem bolj pravičnih ter blaginji družbe in posameznikov naklonjenih rešitev, enako pa tudi planeta in vsega življenja na njem.˝

Srečanja se je kot predstavnica NIJZ v vlogi častne svetovalke izvršnega odbora EuroHealthNet-a, udeležila Mojca Gabrijelčič.

Del srečanja z naslovom “Making progress on health equity: Setting targets and developing policies to prevent chronic diseases and mitigate climate change” je dostopen v obliki videa na YouTube kanalu.

Na NIJZ je 14. junija 2023 potekalo redno srečanje skupine za področje neenakosti v zdravju, katerega del so tudi nacionalne inštitucije drugih sektorjev (IER, IRSSV, UMAR, ARSO). NIJZ je na srečanju organiziral prenos znanja iz Generalne skupščine in Policy seminarja iz Osla. Uvodoma je predavanje, z naslovom Reorienting policies and targets for healthier people and planet, izvedel dr. Remco van de Pas, raziskovalec v Centru za planetarno zdravstveno politiko Univerze v Maastrichtu. Na predavanju se je med drugim osredotočil na socialno-ekonomska načela »onkraj gospodarske rasti«, opredelil nujo po obratu ekonomske rasti v »degrowth«, če želimo kot družba in planet preživeti. Po mnenju prof. van de Pasa bomo šele po obdobju upadanja rasti ter normalizacij in stabilizaciji ekonomskega stanja prišli do situacije, ko bo možno prebivalce na individualni ravni v največji meri svobodno usmeriti v iskanje prihodnosti ter na družbeni ravni oblikovati ključna politična priporočila.


Vir: https://eurohealthnet.eu/publication/making-progress-on-health-equity-requires-clear-and-ambitious-target-setting/

EuroHealthNet je neprofitna evropska organizacija, ki povezuje mrežo agencij ter nacionalnih in regionalnih vladnih organizacij, njene članice pa so tudi organizacije civilne družbe in strokovne institucije. Vsem naštetim je skupna dejavnost na področju javnega zdravja, še posebej promocija zdravja in skrb za enakost v zdravju.


Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno