Neenakosti v zdravju

Neenakosti v zdravju – izziv prihodnosti v medsektorskem povezovanju

Neenakosti v zdravju

Zadnje posodobljeno: 07.07.2021
Objavljeno: 07.07.2021
V letu 2011 je NIJZ objavil prvo sodobno pregledno publikacijo o neenakostih v zdravju v in definiral »socialno-ekonomske neenakosti v zdravju« kot » tiste razlike v zdravstvenih stanjih med družbenimi skupinami z različnim socialno-ekonomskim statusom, ki jih lahko preprečimo in so nepravične. Leta 2018 smo se posvetili priprave druge publikacije s prikazom neenakosti v času ekonomske krize in pokazali, da nam je Sloveniji v primerjavi z drugimi državami EU tudi v času ekonomske krize uspelo ohraniti relativno dobro zdravje prebivalstva kljub relativno majhnim izdatkom za zdravstvo.
Pri pripravi tokratne publikacije so aktivno sodelovali predstavniki Inštituta za ekonomska raziskovanja (IER), Inštituta RS za socialno varstvo (IRSSV), Onkološki inštitut, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) ter NIJZ, ki je delo koordiniral. Pri tem je bil v procesu priprave publikacije ustanovljen Usmerjevalni odbor iz predstavnikov relevantnih sektorjev, ki je spremljal pripravo ter podajal usmeritve. Mnenja sodelujočih sektorjev in inštitucij najdete v spremnih besedilih publikacije.
Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno