Projekti

Projektna dejavnost

Projekti

Aktivno se vključujemo v več kot 70 slovenskih in mednarodnih projektov, ki pokrivajo različna področja zdravja in splošnih javnozdravstvenih problemov prebivalstva.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 12.12.2022
Objavljeno: 12.12.2022

Vsi projekti, ki jih izvajamo, so zasnovani na način, da nadgrajujejo našo osnovno dejavnost in pomembno prispevajo k dopolnitvi rednega dela raziskovalcev NIJZ. Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru projektov, pripomorejo k bolj kakovostnim rezultatom izvedenih nalog s področja vseh dejavnosti NIJZ. Večina projektov, ki jih izvajamo na NIJZ, je evropskih, tako se strokovnjaki vključujejo v mednarodne mreže in vzpostavljajo potrebne nove stike in pridobivajo nova znanja na ključnih področjih.

Večje evropske projekte izkoriščamo tako, da pridobimo čim več dodane vrednosti za Slovenijo in za slovenske strategije na različnih področjih javnega zdravja. Tako zagotvaljamo čim več trajnostnih rešitev za slovensko javno zdravje, ki jih lahko pridobimo s pomočjo nepovratnih evropskih sredstev.

Projekti, ki jih izvajamo, so financirani s pomočjo različnih finančnih mehanizmov:

  • nacionalna sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS),
  • nacionalna sredstva od Ministrstva za zdravje v okviru Javnega razpisa na področju varovanje in krepitve zdravja 2022-2025,
  • sredstva kohezijske politike, kot so Operativni program Evropske kohezijske politike 2014–2020 in 2021-2027 (Evropski socialni sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj), Sklad za okrevanje in odportnost (Recovery and Resilience Facility) in sredstva REACT-EU (Recovery assistance for cohesion and the territories of Europe)
  • evropska sredstva EU4Health programa 2021-2027, ki je osrednji program EU za dolgoročne investicje na področju javnega zdravja državam članicam. Sredstva upravlja European Health and Digital Executive Agency (HaDEA). Večina projektov na NIJZ je v obliki t.i. Joint Actions, skupni ukrepi med EU in državami članicami na ključnih področjih javnega zdravja.
  • sredstva drugih evropskih mehanizmov, kot so program Horizon Europe, ERASMUS+, COST ter sredstev različnih evropskih direktoratov (kot je DG Justice) in centrov (kot je ECDC).
Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno