Območna enota Celje

10-letni rezultati Programa Svit na Celjskem

Območna enota Celje

Celje, 28. 9. 2020 – V minulem tednu so v 35 občinah celjske zdravstvene regije prejeli 10-letno poročilo o Programu Svit, v katerem so za regijo in vsako občino posebej prikazani doseženi rezultati iz obdobja 2010-2019. Na Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer so poročilo pripravili, želijo občine informirati o uspešnosti programa in v lokalni skupnosti spodbuditi k novim aktivnostim za povečanje odzivnosti. Občine na Celjskem se med seboj v doseženih rezultatih precej razlikujejo, v povprečju pa se v Program Svit v tej zdravstveni regiji vključi 64,7 odstotka vabljenih posameznikov. Dolgoročni cilj je najmanj 70-odstotna odzivnost vabljenih v program, tako pri moških kot pri ženskah, v regiji in v vseh občinah. 70-odstotna odzivnost je že sedaj presežena v petih občinah na Celjskem.

Zadnje posodobljeno: 28.09.2020
Objavljeno: 28.09.2020

Učinkovitost državnega presejalnega Programa Svit spremljamo z dolgoročnimi kazalniki bremena bolezni, predvsem z zmanjšanjem pojavnosti (incidence) raka debelega črevesa in danke ter z nižjo umrljivostjo zaradi te vrste raka. Za te učinke je potrebno, da se v program presejanja vključi čim večji delež ciljne populacije. Program organizirano deluje od leta 2009 in je namenjen odraslim od 50. do 74. leta starosti, ki so v program vabljeni vsaki dve leti. »V desetih letih smo v zdravstveni regiji Celje s pomočjo Programa Svit pri 368 osebah odkrili raka na debelem črevesu in danki, in to večinoma v začetnem stadiju bolezni, ko dodatno onkološko zdravljenje ni bilo potrebno. Poleg tega so pri kolonoskopijah 3372 osebam odkrili napredovale adenome (polipe), jih odstranili in s tem pri teh osebah preprečili, da bi se rakava bolezen morebiti razvila,« je povedala prim. Nuša Konec Juričič, specialistka socialne medicine in javnega zdravja, vodja skupine za nenalezljive bolezni na Območni enoti Celje NIJZ. Odzivnost vabljenih v Program Svit v zdravstveni regiji Celje je bila v desetletnem obdobju skoraj enaka kot v povprečju v Sloveniji in je v letu 2019 znašala 64,7 odstotka (v desetletju se je povečevala iz leta v leto). Kljub razmeroma dobri odzivnosti v regiji bodo aktivnosti še naprej usmerjene k motiviranju vseh vabljenih, ki imajo morebitne zadržke glede sodelovanja, še zlasti moških. Še vedno namreč ostaja precejšnja razlika v odzivnosti med moškimi in ženskami (ženske so za približno 10 odstotkov odzivnejše kot moški).  Na Območni enoti NIJZ si želijo, da bi se v regiji in vseh občinah približali dolgoročnemu cilju vsaj 70-odstotne odzivnosti. Najvišjo odzivnost v zdravstveni regiji Celje je v letu 2019 dosegla Občina Gornji Grad (74,2), najnižjo pa Bistrica ob Sotli (52). V letu 2019 je uspelo preseči prag 70-odstotne odzivnosti petim izmed 35 občin znotraj regije. Te so Gornji Grad, Polzela, Tabor, Vransko in Braslovče.

 

Slika: Odzivnost v Program Svit po občinah zdravstvene regije Celje, 2019

 

 

 

»Z zadovoljstvom ugotavljamo, da v večini občin zdravstvene regije Celje od leta 2010 beležimo upad števila novih primerov raka debelega črevesa in danke, kar je med drugim plod uspešnega delovanja Programa Svit na tem območju. Spodbuden je tudi trend upadanja stopnje umrljivosti, povezane s tem rakom. Redno sodelovanje v programu je bistveno, saj spremembe, ki nastanejo na sluznici črevesa in se kasneje lahko razvijejo v bolezen, ne krvavijo vedno. Prav z rednim sodelovanjem vsaki dve leti lahko razvoj morebitne bolezni preprečimo ali jo odkrijemo dovolj zgodaj, ko je zdravljenje lahko uspešnejše,« je opozorila Tatjana Škornik Tovornik, regijska koordinatorica preventivnega Programa Svit. Torej ko prejmete vabilo iz Programa Svit, se je nanj smiselno odzvati.

Nosilec Programa Svit je Nacionalni inštitut za javno zdravje, v izvajanje pa so vključeni številni zdravstveni delavci, med njimi družinski zdravniki, kolonoskopisti in patologi ter patronažne sestre. V zdravstveni regiji Celje je v izvajanje progama vključenih 11 zdravstvenih domov z zdravstvenimi postajami, zasebne ambulante družinske medicine in zasebne izvajalke patronažnega varstva. Kolonoskopije v okviru programa v regiji izvaja 6 kolonoskopskih centrov. Posebno vlogo imajo promotorji in Svitovi ambasadorji – prostovoljci, ki jih je trenutno na Celjskem sedem. V obdobju desetih let so na Območni enoti Celje NIJZ v sodelovanju s koordinatorkami iz zdravstvenih domov v regiji Celje izvedli 182 večjih preventivno-izobraževalnih dogodkov, na katerih so kot pripomoček uporabili napihljivi model debelega črevesa, pri tem pa ljudi spodbujali k vključevanju v program in jim svetovali glede njihovih vprašanj o zdravju.

 

***

Dodatne informacije:

  • Prim. Nuša Konec Juričič, dr. med., specialistka socialne medicine in javnega zdravja, vodja področja za nenalezljive bolezni, Območna enota Celje, Ipavčeva 18, Celje

T: 03 42 51 202, E: nusa.konec-juricic@nijz.si

  • Tatjana Škornik Tovornik, dipl. san. inž., regijska koordinatorica preventivnega Programa Svit, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Celje, Ipavčeva 18, Celje

T: 03 42 51 141, E: tatjana.skornik-tovornik@nijz.si

  • Anja Strmšek, dr. med., soavtorica Poročila o delovanju Programa Svit v zdravstveni regiji Celje v obdobju od 2010 do 2019, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Celje, Ipavčeva 18, Celje, T: 03 42 51 190, E: anja.strmsek@nijz.si

 


 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno