Območna enota Celje

20. rojstni dan spletne svetovalnice za mlade To sem jaz

Območna enota Celje

V spletni svetovalnici za mlade, ki deluje na naslovu www.tosemjaz.net, so prvo vprašanje mladostnika prejeli 7. aprila 2001. Od takrat do danes, ko spletna svetovalnica v aprilu 2021 praznuje 20 let delovanja, so spletni svetovalci odgovorili na več kot 45.000 vprašanj o težavah in dilemah odraščanja. Spletna svetovalnica je bila ustanovljena v Celju, na tedanjem Zavodu za zdravstveno varstvo Celje, danes pa deluje pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Razvila se je v največjo mladinsko spletno svetovalnico v Sloveniji, ki mladim omogoča anonimen, preprost, hiter, javen in brezplačen dostop do strokovnega nasveta. V uredništvu spletne svetovalnice, ki ima sedež v Celju, se ob rojstnem dnevu zahvaljujejo za zaupanje več generacijam mladostnikov, ki so poiskali spletno pomoč.

Zadnje posodobljeno: 16.04.2021
Objavljeno: 16.04.2021

V najstarejši mladinski spletni svetovalnici, ki je bila v letu 2001 prva te vrste v Sloveniji, je bilo v začetni ekipi spletnih svetovalcev 9 strokovnjakov, ki so v okviru programa opravljali pionirsko delo na področju spletnega svetovanja mladostnikom v stiski. Prvi spletni svetovalci so bili naslednji strokovnjaki: psihologi Brane But, Alenka Tacol in Matej Žnuderl, ginekologinja mag. Dušica Glušič, šolska zdravnica mag. Damjana Podkrajšek, specialistka javnega zdravja prim. Nuša Konec Juričič, specialistka epidemiologije prim. dr. Alenka Trop Skaza, socialna pedagoginja Nataša Ograjenšek Omladič in psihiater Iztok Lešer. Vodja programa od idejne zasnove v letu 2000 do danes je novinarka in strokovna sodelavka na področju duševnega zdravja Ksenija Lekić, sociologinja Petra Tratnjek je dolgoletna urednica, prim. Nuša Konec Juričič vodja službe za nenalezljive bolezni na Območni enoti Celje NIJZ, kjer program deluje in ima sedež uredništva. Danes je v mrežo spletnih svetovalcev aktivno vključenih 67 strokovnjakov (med njimi 35 psihologov, 19 zdravnikov različnih specializacij, 13 strokovnjakov drugih specialnosti). Posebnost programa in dejavnosti spletnega svetovanja je, da so vsi spletni svetovalci prostovoljci. Vključujejo se iz različnih služb pomoči, različnih ustanov in strok. Na ta način (z medsektorskim in interdisciplinarnim povezovanjem) lahko svetovalnica nudi mladim odgovore na najrazličnejša vprašanja, s katerimi se soočajo med odraščanjem.

V uredništvu vsakodnevno poskrbijo za komunikacijo med mladostniki in strokovnjaki, obenem pa spremljajo vsebino spletnih vprašanj tako, da vsako prispelo vprašanje sproti kodirajo glede na tipologijo problema, o katerem sporoča mladostnik. Tako je v letu 2014 na podlagi analize prvih 6.000 spletnih vprašanj nastala strokovna monografija Srečanja na spletu dostopna na naslednji povezavi. Avtorji Ksenija Lekić, Nuša Konec Juričič, Petra Tratnjek in Marjan Cugmas v njej razgrinjajo tudi temeljna vodila spletnega svetovanja, ki so z leti nastajala v izkustveni praksi spletne svetovalnice.

Iz današnje analize več kot 18.000 spletnih vprašanj je razvidno, da mladi najpogosteje sprašujejo o dilemah, povezanih z odnosi z vrstniki in s prijatelji, o zaljubljenosti, telesnem dozorevanju in spolnosti ter samopodobi. Polovica mladostnikov prejme odgovor strokovnjaka na spletu prej kot v dveh dneh.  Najtežja vprašanja, ki jih naslovijo v kriznih situacijah in zavzamejo približno desetino vprašanj v celotni bazi, pa so povezana s samomorilno tematiko, motnjami hranjenja, samopoškodbenim vedenjem, tesnobo in depresijo ter različnimi vrstami nasilja. V primeru kriznih situacij uredništvo aktivira tudi razširjeno skupino zunanjih strokovnjakov. Na področju psihološkega svetovanja je v uredništvu zagotovljena tudi supervizija, namenjena novim spletnim svetovalcem, ki jo izvajata psihologinji Alenka Tacol in dr. Katja Košir. Za razvoj analitike vsebin in področje raziskovalne dejavnosti v spletni svetovalnici že od leta 2011 skrbi dr. Marjan Cugmas, strokovnjak na področju uporabne statistike.

Dejavnost spletnega svetovanja je sicer del širšega programa za duševno zdravje mladih To sem jaz, ki je kot celota usmerjen v podporo mladim pri razvijanju psihične odpornosti, s poudarkom na razvijanju socialnih in čustvenih veščin ter samopodobe. Program, tudi prejemnik več nagrad, je prepoznan kot primer dobre prakse v domači in mednarodni strokovni javnosti, opisan kot učinkovit pristop tudi v publikacijah Svetovne zdravstvene organizacije.

Ob rojstnem dnevu spletne svetovalnice se Nacionalni inštitut za javno zdravje zahvaljuje Ministrstvu za zdravje za dolgoletno podporo pri razvoju programa in vsem strokovnjakom, ki so bili ali so del spletne svetovalne mreže. Iskrena hvala vsem strokovnjakom, ki soustvarjate program, ki podpira odraščanje mladostnikov že 20 let.

Srečno mladostnikom, ki pogumno in ne glede na težave in izzive stopate skozi odraščanje. Iščete rešitve, spreminjate pogled na težavne situacije in po svojih najboljših močeh gradite svojo osebnost. Tudi s svetovalnico tosemjaz.net dobivate izkušnjo, da je v stiski ali dilemi smiselno poiskati strokovno pomoč.

In srečno delovni ekipi To sem jaz.

V letih 2020-2023 deluje spletna svetovalnica To sem jaz v okviru projekta »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID 19, s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalcev« (naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19).


Ksenija Lekić, vodja programa za duševno zdravje mladih To sem jaz je Ime tedna na Valu 202

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno