Območna enota Celje

Krepitev duševnega zdravja in preprečevanje samomorilnosti na Celjskem

Območna enota Celje

Na celjski območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (nekdanjem Zavodu za zdravstveno varstvo Celje), je imela v preteklem desetletju med javnozdravstvenimi dejavnostmi posebno mesto poglobljena skrb za duševno zdravje.  

Zadnje posodobljeno: 09.02.2015
Objavljeno: 09.02.2015

Pristope in programske stebre, na katerih temelji skupnostni model na področju varovanja duševnega zdravja in preprečevanja samomorilnosti, so strokovnjaki javnega zdravja predstavili v pregledni publikaciji »Tu smo. Zate.«

V publikaciji so opisali, kako so ukrepali in se odzvali na visoko stopnjo samomorilnosti. Izpostavili so pomen preventivne mreže in kontinuiranih aktivnosti, kot so informiranje in izobraževanje strokovnjakov ter laičnih skupin in aktivno sodelovanje z mediji. Opisali so preventivne pristope in programe pomoči.

Rezultat njihovega dela v minulih dvanajstih letih se kaže v različnih programih, ki so usmerjeni v uveljavljanje koncepta pozitivnega duševnega zdravja. Od prve raziskave v letu 2001 o razširjenosti samomora na Celjskem so prizadevanja usmerili v preprečevanje samomorilnosti.   Količnik samomora se je v obdobju 2000-2010 glede na obdobje 1985-1999 na Celjskem zmanjšal za 15 odstotkov. V primerjalnem obdobju se je v Sloveniji zmanjšal za 18 odstotkov. Ker je bila celjska regija pred desetletjem glede na razširjenost samomorilnosti v Sloveniji med najbolj ogroženimi regijami, je znižanje samomora toliko bolj dragoceno. Upad samomorilnosti sovpada s številnimi aktivnostmi, ki so jih od leta 2001 izvajali v okviru neformalne interdisciplinarne in medsektorske Regijske skupine za preprečevanje samomora na Celjskem. Skupina, ki združuje različne strokovnjake, je nastala kot odziv na visoko stopnjo samomorilnosti v regiji. Mednarodno združenje za preprečevanje samomora (IASP) je septembra 2013 podelilo Nuši Konec Juričič, vodji in ustanoviteljici neformalne Regijske skupine za preprečevanje samomora na Celjskem, zahvalni certifikat za delo v lokalni skupnosti na področju preprečevanja samomora.

Publikacije je na voljo na naslednjem naslovu.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno