Območna enota Celje

V programu so številni raki odkriti pravočasno in z dobrimi obeti

Območna enota Celje

V Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje so izpostavili pomen doseženih rezultatov v nacionalnem presejalnem Programu Svit. Program poteka od leta 2009 in zajame moške in ženske v starosti od 50 do 74 let. Vsak posameznik je v program vabljen vsaki dve leti. Tako Svit zajame v Sloveniji približno 600.000 prebivalcev, v celjski regiji približno 93.000.

Zadnje posodobljeno: 06.07.2017
Objavljeno: 06.07.2017

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer program vodijo in upravljajo, si prizadevajo doseči višjo odzivnost. Trudijo se, da bi vključili še več vabljenih kot doslej tako v začetne preventivne preiskave vzorcev blata kot tudi v vse nadaljnje preiskave, kadar so te potrebne. Na ravni države beležimo 64-odstotno odzivnost na povabilo v Program Svit. Tudi na Celjskem je odzivnost podobna, pri tem pa želijo izvajalci programa posebej spodbuditi k vključevanju prebivalce v občinah z najnižjo odzivnostjo, kot so Kozje, Dobje, Bistrica ob Sotli, Rogaška Slatina in Rogatec.

»Svit lahko rešuje življenja, vendar samo tistim, ki se ga udeležijo,« je poudarila Tatjana Škornik Tovornik, regionalna koordinatorica Programa Svit iz Območne enote Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje. »V letu 2016 je bila odzivnost na Svitova vabila v zdravstveni regiji Celje 63-odstotna, v državi 64-odstotna. V 33 občinah na Celjskem je danes v primerjavi z letom 2015 odzivnost višja, v dveh občinah (v Solčavi in v Štorah) pa smo zabeležili upad odzivnosti. Veseli smo, da v regiji nimamo več občine, ki bi imela odzivnost pri obeh spolih skupaj nižjo od 50 odstotkov. Le ena občina (Rogatec) ima odzivnost pri moških nižjo od 50 odstotkov. Še vedno velja, da se moški slabše odzivajo kot ženske, tako da jih je potrebno še bolj spodbujati, saj je obolevnost zaradi tega raka pri njih višja kot pri ženskah.«

Program Svit odkriva predrakave spremembe in preprečuje nastanek raka na debelem črevesu in danki. Dosedanje izkušnje kažejo, da s pomočjo Svita odkrijemo raka v večini primerov v zgodnji fazi, ko še ni potrebno dodatno onkološko zdravljenje, kot sta obsevanje in kemoterapija. Med doseženimi rezultati programa od leta 2009 do konca leta 2016 so zgovorni naslednji:

  • v državi odkritih skoraj 1900 primerov raka na debelem črevesu in danki, v celjski regiji 300;
  • v državi pri več kot 15.000 posameznikih odkrite in odstranjene predrakave spremembe, v celjski regiji pri skoraj 2.400 posameznikih;
Odzivnost v Programu Svit v celjski regiji v povprečju dosega 63 odstotkov

Najvišja odzivnost je v občinah Radeče (74%), Šmartno ob Paki (73%), Tabor (70%) in Braslovče (69%). Najnižja odzivnost, pod 60%, je v občinah Kozje (59%), Dobje (59%), Bistrica ob Sotli (58%), Rogaška Slatina (57%) in Rogatec (55%).

V letu 2016 je bilo v celjski regiji s Programom Svit odkritih 45 primerov raka na debelem črevesu in danki, pri 397 posameznikih pa so odkrili in odstranili predrakave spremembe (polipe). V izvajanje programa se vključujejo številni specialisti internisti in gastroenterologi. »Program Svit, ki smo ga začeli izvajati pred osmimi leti, je v celoti uspel. Odkrivamo rake v stadiju lokalne zamejenosti v več kot 70 odstotkih, pred uvedbo programa le v 15 odstotkih. To seveda pomeni bistveno boljše petletno preživetje teh bolnikov. Z odstranjevanjem predrakavih sprememb (polipov) pa se bo zmanjšala možnost nastanka raka debelega črevesa in danke pri teh bolnikih v prihodnosti. Prvič v zadnjih desetletjih v Registru raka Slovenije ugotavljamo tudi znižanje novoodkritih rakov debelega črevesa in danke. V primerjavi z letom 2010 je bilo v letu 2013 ugotovljenih  349 manj tovrstnih rakov. Program je dokazal, da je preprečevanje in zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke mogoče. V prihodnosti bi si želel, da bi dosegali enake in boljše rezultate, za kar je potreben stalen nadzor vseh faz programa in stalno dodatno izobraževanje vseh izvajalcev programa. Pomembno pa bi bilo, da se čim več prebivalcev Slovenije v ta program vključi,« je povedal prof. dr. Bojan Tepeš, dr. med., specialist internist in gastroenterolog, predsednik Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo. Iz leta v leto je več ljudi s pozitivnimi izkušnjami, ki so se odzvali na vabilo v Program Svit in so pravočasno preventivno ukrepali. K dejavni udeležbi v programu spodbujajo skozi svoje osebne zgodbe in ugodne zdravstvene razplete tudi prostovoljci – Svitovi ambasadorji;  v celjski regiji sta to Stanka Drobnak iz Šmarja pri Jelšah in Sonja Punčuh iz Slovenskih Konjic.

 


 

Dodatne informacije:

  • Tatjana Škornik Tovornik, dipl. san. inž., regijska koordinatorica preventivnega Programa Svit

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Celje, Ipavčeva 18, Celje in članica Društva za boj proti raku regije Celje, T: 03 42 51 141, E: tatjana.skornik-tovornik@nijz.si

  • Nuša Konec Juričič, dr. med., specialistka socialne medicine in javnega zdravja, vodja področja za nenalezljive bolezni, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Celje

T: 03 42 51 202, E: nusa.konec-juricic@nijz.si

  • prof. dr. Bojan Tepeš, dr. med., specialist internist in gastroenterolog, FEBGH, FMA,                       predsednik Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo, član programskega sveta Svit, T: 041 325 916, E: bojan.tepes@siol.net

 

Spletna stran Programa Svit: www.Program-svit.si

 


 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno