Območna enota Kranj

1. OKTOBER – MEDNARODNI DAN STAREJŠIH

Območna enota Kranj

Naj bo vsak dan v letu dan starejših!

Zadnje posodobljeno: 28.09.2021
Objavljeno: 28.09.2021

Z besedo starejši običajno označujemo osebe, stare 65 in več let.

Med prebivalci Gorenjske je bilo 1. januarja 2021 takih oseb 43. 157; 57 % teh oseb so bile ženske. 25 prebivalcev je bilo starih 100 ali več let.

Delež starejših se na Gorenjskem povečuje: leta 2001 so osebe, stare 65 in več let, predstavljale 13,7 %  in osebe, stare 80 in več let, 2,4 % prebivalstva Gorenjske, leta 2021 pa osebe, stare 65 in več let, predstavljajo 20,4 %  in osebe, stare 80 in več let, 5,7 % prebivalstva Gorenjske (Vir podatkov: SURS).

 

Spremenimo način razmišljanja o starosti!

Daljše življenje prinaša priložnosti ne le za starejše ljudi in njihove družine, ampak tudi za družbo kot celoto. Dodatna leta omogočajo opravljanje novih dejavnosti, kot so nadaljnje izobraževanje, nova kariera ali izpolnjevanje dolgo zanemarjene želje.

Če lahko ljudje ta dodatna leta življenja doživijo v dobrem zdravju in če živijo v podpornem okolju, se bodo njihove sposobnosti, da počnejo stvari, ki jih cenijo, le malo razlikovale od sposobnosti mlajših oseb. Če pa v teh dodanih letih prevladuje upad telesne in duševne zmožnosti, so posledice za starejše ljudi in družbo bolj negativne.

Dejavniki, ki vplivajo na zdravo staranje

Čeprav nekatere spremembe v zdravju starejših odražajo njihovo genetsko dediščino, je večina posledica njihovega fizičnega in družbenega okolja ter vpliva teh okolij na njihove priložnosti in vedenja glede zdravja. Ti dejavniki vplivajo na staranje že od otroštva. Ohranjanje zdravega vedenja skozi vse življenje, zlasti uravnotežene prehrane, redne telesne dejavnosti, opustitev kajenja tobaka, kritičen odnos do pitja alkoholnih pijač, prispevajo k zmanjšanju tveganja nenalezljivih bolezni in izboljšanju telesnih in duševnih zmožnosti. Trening moči za ohranjanje mišične mase in dobra prehranjenost v starejši starosti lahko pomagata ohraniti kognitivne funkcije, preprečevati šibkost in odložiti odvisnost od drugih.

Podporna okolja, kot so varne in dostopne javne zgradbe in prevoz ter okolja, po katerih se je enostavno gibati, starejšim ljudem omogočajo, da kljub manjši zmogljivosti, delajo, kar jim je pomembno. Starejše osebe iz prikrajšanih okolij imajo večjo verjetnost za slabše zdravje ter slabši dostop do storitev in oskrbe, ki jo morda potrebujejo. Ustvarjanje starosti prijaznega okolja omogoča avtonomijo in podporo zdravemu staranju v vseh politikah in na vseh ravneh ter odpravljanje stališč, ki lahko vodijo v diskriminacijo starejših.

(Povzeto po Svetovni zdravstveni organizaciji: Staranje in zdravje https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health ).

staranje prebivalstva

Tema letošnjega dneva starejših

je Digitalna vključenost za vseki izpostavlja pomen dostopa in udeležbe starejših v digitalnem svetu:

  • na koriščenje priložnosti, ki jih ponuja tehnološki napredek;
  • opozarjanje na nova tveganja (kot je kibernetski kriminal in dezinformacije, ki ogrožajo človekove pravice, zasebnost in varnost starejših) in njihovo zmanjševanje.

Več informacij je dostopnih preko naslednje povezave.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno