Območna enota Kranj

15. evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu (18. – 24. januar 2021) – Preprečevanje raka materničnega vratu na Gorenjskem

Območna enota Kranj

Rak materničnega vratu (RMV) je med raki izjema, saj o njem vemo dovolj, da lahko preprečimo skoraj vsak nov primer tega raka. Če je ženska cepljena proti HPV in se redno udeležuje presejalnega programa ZORA, je verjetnost, da bo zbolela za tem rakom, izjemno majhna.

Zadnje posodobljeno: 21.01.2021
Objavljeno: 21.01.2021

Letošnje leto je bilo za DP ZORA zelo posebno, saj so se soočili z povsem novimi izzivi. Po 15-ih letih delovanja programa je bila triletna presejanost prvič pod ciljno vrednostjo70 %. Vzrok je v zaustavitvi presejanja v spomladanskem valu epidemije Covid 19. Dober odziv žensk in povečan obseg dela ginekologov ob ponovnem zagonu programa sta ključna, da presejanost ni padla še bolj. Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da je bilo zaradi okrnjenega dela DP ZORA  v letu 2020 v primerjavi s triletnim povprečjem odkritih manj predrakavih sprememb visoke stopnje pri ženskah, starih od 30 do 39 let.  To je starostna skupina, kjer je sicer običajno odkritih  kar tretjina vseh predrakavih sprememb materničnega vratu.

Triletna pregledanost (%) v enajstih drsečih triletnih obdobjih (01. 07.–30. 06.) po STATISTIČNIH REGIJAH

Slika 1: Triletna pregledanost (%) v enajstih drsečih triletnih obdobjih (01. 07.–30. 06.) po STATISTIČNIH REGIJAH, starost 20–64 let

 

Presejanost v programu ZORA na Gorenjskem že kar nekaj let pada in je v zadnjih šestih triletnih obdobjih tudi pod slovenskim povprečjem. V zadnjem triletnem obdobju (2017-2020) je tako znašala (slika 1) 69,4 %, medtem, ko je bilo slovensko povprečje 69,6 %.  Ciljno 70 % odzivnosti dosegata na Gorenjskem le še dve upravni enoti Škofja Loka in Tržič, a trend upadanja je prisoten tudi v UE Škofja Loka (slika 2). Najboljšo presejanost smo v triletnem obdobju 2017-20 zabeležili v občinah Gorenja vas Poljane in Žiri (75,1 %), najslabšo pa v občini Jezersko (62,7 %), a se v zadnjem obdobju tam presejanost izboljšala.

Triletna pregledanost (%) v enajstih drsečih triletnih obdobjih (01. 07.–30. 06.) po UPRAVNIH ENOTAH

Slika 2: Triletna pregledanost (%) v enajstih drsečih triletnih obdobjih (01. 07.–30. 06.) po UPRAVNIH ENOTAH, starost 20–64 let

Ob letošnjem evropskem dnevu boja proti RMV želimo ženske spomniti na redno obiskovanje presejalnih pregledov DP ZORA tudi v času pandemije COVID-19. Svetujemo tudi upoštevanje 12-ih priporočil proti raku (dostopno na naslednji povezavi)  in cepljenje otrok in mladostnikov proti HPV (humanim papiloma virusom), ki bo letos prvič v Sloveniji brezplačno na voljo tudi dečkom.

 

Pripravili: Alenka Hafner in Zala Marn

 

Viri:

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno