Območna enota Kranj

Marec – mesec boja proti raku debelega črevesa in danke

Območna enota Kranj

Rak debelega črevesa in danke ter program Svit na Gorenjskem

Zadnje posodobljeno: 22.03.2022
Objavljeno: 22.03.2022

Rak debelega črevesa in danke je 5. najpogostejšimi rak  na Gorenjskem pri obeh spolih, medtem ko je pri moških po pogostosti na 3. mestu. V letu 2018 je bilo tako v tej regiji na novo odkritih 139 rakov debelega črevesa in danke,  92 pri moških in 47 pri ženskah. Istega leta je zaradi tega raka umrlo 69 oseb, 42 moških in 27 žensk. Rak na debelem črevesu in danki je ena izmed redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s presejanjem.

Program Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb ter raka na debelem črevesu in danki (RDČD). S tem programom zmanjšujemo število na novo zbolelih oziroma raka odkrivamo v zgodnejših stadijih, kar bolniku omogoči lažje in učinkovitejše spopadanje z boleznijo ter posledično izboljša kakovost njegovega  življenja. V Sloveniji poteka od leta 2009.

RDČD se še vedno uvršča med pogoste rake, na Gorenjskem je bil leta 2018 5. najpogostejši rak  pri obeh spolih, medtem ko je bil pri moških po pogostosti celo na 3. mestu. V letu 2018 je bilo tako v tej regiji na novo odkritih 139 rakov debelega črevesa in danke,  92 pri moških in 47 pri ženskah. Istega leta je zaradi tega raka umrlo 69 oseb, 42 moških in 27 žensk. V primerjavi s Slovenijo po letu 2010 na Gorenjskem beležimo nižjo umrljivost zaradi RDČD.

Vpliv programa Svit je brez dvoma precejšen. V letu 2010, le leto po uvedbi programa Svit, smo na Gorenjskem zabeležili najvišjo stopnjo novoodkritih rakov (SSSI 74,7 na 100.000 prebivalcev), v letu 2018 pa je bila ta stopnja za 30,3 % nižja. Upad smo v obdobju 2010-2018 opazovali tako pri moških (21,7 %) kot pri ženskah (41,2 %). Pri moških je bilo leta 2018 na novo odkritih 2,5 krat več RDČD kot pri ženskah. Tudi stopnja umrljivosti je bila na Gorenjskem najvišja v letu 2010 (SSSU 36,5 na 100.000 prebivalcev), medtem ko je bila v letu 2018 za 34,8 % nižja. Umrljivost je upadla tako pri moških (za 23,6%) kot pri ženskah (za 51,3 %). Umrljivost moških zaradi RDČD je bila na Gorenjskem v letu 2018 2,4 krat višja od umrljivosti žensk. Najvišjo stopnjo novoodkritih RDČD so leta 2018 imeli v UE Radovljica, tako pri moških kot pri ženskah,  najvišjo stopnjo umrljivosti zaradi RDČD pa v UE Jesenice, pri ženskah v UE Škofja Loka in pri moških v UE Radovljica. Program Svit prispeva tako k upadu števila novoodkritih rakov kot tudi k znižanju umrljivosti, zato je sodelovanje v programu vsekakor smiselno.

Odzivnost v program Svit je na Gorenjskem vse od uvedbe programa nadpovprečna in kaže trend rasti, je pa enako kot v Sloveniji v s covidom-19 zaznamovanih letih 2020 in 2021 upadla. V letu 2021 je bila Gorenjska po odzivnosti v program na 1. mestu med regijami s 66,7 % odzivnostjo za oba spola, pri ženskah pa je bila odzivnost za 8,6 % višja kot pri moških in je znašala 70,9 %. V okviru programa je bilo tega leta na Gorenjskem odkritih 18 primerov raka debelega črevesa in danke, 198 oseb pa je imelo napredovali adenom, ki predstavlja večje tveganje za nastanek raka.

Program Svit je v letu 2021 dosegel ciljno 70% odzivnost (ki zagotavlja tudi populacijsko učinkovitost programa) v celotni Upravni enoti Škofja Loka in v občinah Cerklje na Gorenjskem, Gorje in  Šenčur. Najvišja odzivnost je leta 2021 bila v občini Gorenja vas-Poljane (76,58%), najnižja pa v občini Jesenice (59,11 %).

Pripravile: Alenka Hafner, Darja Zupan in Kristina Zadravec

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno