Območna enota Kranj

November mesec za osveščanje in preprečevanje zasvojenosti – Skupaj zmoremo več

Območna enota Kranj

Razširjenosti drog na Gorenjskem v Sloveniji 2018

Zadnje posodobljeno: 05.11.2020
Objavljeno: 05.11.2020

Krepimo osebnostne, socialne in vedenjske veščine, ki lahko vplivajo na zmanjševanje tveganj za razvoj različnih zasvojenosti in tveganih vedenj tudi v času epidemije COVID-19. Posameznik, opremljen z veščinami, ki mu bodo pomagale pri premišljenem sprejemanju odločitev, reševanju problemov, k dobri komunikaciji, izgradnji pozitivnega odnosa do sebe in okolice, se bo znal na pozitiven način spopasti z izzivi in tveganji vsakdanjega življenja. 

 

Zasvojenost je bolezen, ki vpliva na telesno in duševno stanje zasvojenega, prizadene njegove odnose z okolico in njegovo ustvarjalnost ter pusti posledice tako v družini zasvojenega kot v širši okolici. O zasvojenosti pri posamezniku govorimo, ko se določen vedenjski vzorec (npr. jemanje droge, brskanje po spletu,…) začne ponavljati iz dneva v dan in postane središče razmišljanja in dogajanja v njegovem življenju.

Zasvojenosti so različne:

  • s psihoaktivnimi snovmi kot so alkohol, tobak, zdravila, prepovedane droge ali
  • ne-kemične / vedenjske – z igrami na srečo, z odnosi, z delom, s spolnostjo, s hrano, z nakupovanjem, ali s sodobno tehnologijo…

 

Psihoaktivne snovi in različna vedenja, ki vodijo v zasvojenost, imajo skupno lastnost, da v grobem povzročijo nevrološki odziv, ki aktivira sistem nagrajevanja možganov. Zato se posameznik, ki postane zasvojen, vedno znova vrača k takšnemu vedenju (oz. snovi) in si tega želi vedno več.

Odnos, ki ga ima posameznik do drog oz. drugih tveganih vedenj, ki lahko vodijo v zasvojenost, v kolikšni meri ta vplivajo nanj in na njegova dejanja, je odvisen od:

  • njega samega – psiholoških oz. osebnostnih značilnosti;
  • socialnega konteksta – okolja, v katerem živi, vključno z dostopnostjo do psihoaktivnih snovi oz. tveganih vedenj, in kulture, ki ga zaznamuje in oblikuje.

 

Aktivnosti za preprečevanje in zmanjševanje zasvojenosti morajo biti usmerjene v:

  • psihoaktivne snovi;
  • zagotavljanje varnega in podpornega okolja;
  • splošne ukrepe za razvijanje in krepitev osebnostnih, socialnih in vedenjskih veščin posameznika;
  • kakovostne in dostopne programe obravnave, zdravljenja in rehabilitacije.

 

Informacije o virih pomoči so dostopne na:

 

Razširjenosti drog na Gorenjskem v Sloveniji:

1. Razširjenost kajenja

Razširjenost kajenja

2. Razširjenost pitja alkoholnih pijač

Razširjenost pitja alkoholnih pijač 1

Razširjenost pitja alkoholnih pijač 2

3. Razširjenost uporabe nedovoljenih drog

Razširjenost uporabe nedovoljenih drog

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno