Območna enota Kranj

Zdravje na Škofjeloškem

Območna enota Kranj

Leto 2023 z obeleževanjem tako 75. obletnice obstoja Svetovne zdravstvene organizacije kot tudi 100. letnice dejavnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje predstavlja pomemben mejnik na področju javnega zdravja. Ob 7. aprilu svetovnem dnevu zdravja podajamo kratek vpogled v zdravje prebivalcev škofjeloške upravne enote, pri tem izhajamo tako iz ocen samih prebivalcev kot tudi iz ugotovitev statistike.

Zadnje posodobljeno: 07.04.2023
Objavljeno: 07.04.2023

Kako ocenjujejo svoje zdravje in skrb zanj prebivalci?

Kot je pokazala raziskava NIJZ Z zdravjem povezan vedenjski slog odraslih prebivalcev Slovenije 2020, v katero so bili vključeni anketiranci, stari od 18 do 74 let, tri četrtine prebivalcev UE Škofja Loka svoje splošno zdravstveno stanje ocenjujejo kot dobro oz. zelo dobro. Med zdravstvenimi težavami največ navajajo bolečine v vratu oz. ramenih, v križu, težave s spanjem in glavobol. Četrtina prebivalcev ima zvišane maščobe v krvi, po ena petina zvišan krvni sladkor in zvišan krvni tlak, skoraj polovica je prekomerno hranjenih ali že debelih. Po vsem tem in po oceni, kako sami skrbijo za svoje zdravje, se prebivalci UE Škofja Loka pomembno ne razlikujejo od regijskega oz. slovenskega povprečja. Več kot tri četrtine naj bi jih zelo oz. kar dobro skrbelo za svoje zdravje. Vendar pa se skladno s smernicami zdravega prehranjevanja prehranjuje manj kot polovica, 15 % je trenutnih kadilcev, alkoholne pijače pa pije 78 %. Najmanj enkrat v letu se opije kar 79 % moških in 52 % žensk. Prebivalci namenjajo manj prozornosti samopregledovanju dojk in mod kot v povprečju v Sloveniji. Slabše kot v Sloveniji je tudi poznavanje obstoja zdravstveno vzgojnih centrov v zdravstvenih domovih in njihovih aktivnosti v lokalni skupnosti. Vzpodbuden pa je podatek, da je velika večina prebivalcev telesno dejavnih.

Kaj pa kaže statistika za občine UE Škofja Loka?

Po podatkih portala NIJZ »Zdravje v občini« vse štiri občine po številnih kazalnikih zdravja ugodno odstopajo od slovenskega povprečja. To potrjuje tudi razglasitev občine Žiri za Občino zdravja v Sloveniji v letu 2021 ter uvrstitev občine Gorenja vas Poljane v letošnji finalni izbor.

Med ugodnimi kazalniki, po katerih izstopajo, so:

 • stopnja razvitosti in stopnja delovne aktivnosti,
 • nizek delež najmanj izobraženih prebivalcev v občinah Žiri in Škofja Loka,
 • najboljša telesna zmogljivost in najnižji delež prekomerno prehranjenih otrok in mladostnikov v občini Žiri ter nizek delež prekomerno prehranjenih otrok in mladostnikov še v občini Škofja Loka,
 • nizek delež prekomerno prehranjenih odraslih v občinah Gorenja vas Poljane in Železniki,
 • boljša odzivnost v vse tri presejalne programe (Svit, ZORA, DORA) v občinah Gorenja vas Poljane in Škofja Loka, v Žireh in Železnikih pa v dveh od treh,
 • nižja bolniška odsotnost z dela in nižja splošna umrljivost, z izjemo občine Železniki,
 • nižja umrljivost zaradi vseh vrst raka v občini Gorenja vas Poljane.

Za ohranjanje in nadaljnjo krepitev zdravja prebivalcev je ključen zdrav življenjski slog. Posebne izzive za občine na Škofjeloškem pa predstavljajo:

 • zmanjševanje rabe alkohola in izboljšanje prometne varnosti,
 • preprečevanje padcev pri starejših,
 • izboljšanje precepljenosti proti klopnemu meningoencefalitisu,
 • dodatno še v občini Škofja Loka okrepitev ponudbe pomoči na domu in v občini Železniki pa nameniti več pozornosti zdravju delovno aktivne populacije in odzivnosti v programu Zora.

 

Pripravili: prim. Alenka Hafner, dr. med., spec. jav. zdr. in mag. Marjetka Hovnik Keršmanc, dr. med., spec. jav. zdr.

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno