Območna enota Nova Gorica

Območna enota NIJZ Nova Gorica se pridružuje obeležitvi mednarodnega dne starejših

Območna enota Nova Gorica

V okviru mednarodnega dne starejših (1. oktober) praznujejo starejši odrasli (odrasli 65 let in več).

Zadnje posodobljeno: 04.10.2022
Objavljeno: 04.10.2022

Območna enota Nova Gorica je mednarodni dan starejših obeležila z različnimi aktivnostmi:

  • Pohod Tek in Hoja za upanje, Bevkov Trg, Nova Gorica.
  • Umetniška razstava z naslovom »Druženje z umetnostjo«, v kateri so sodelovali: Dom upokojencev Nova Gorica in Podsabotin, Dom upokojencev Gradišče, uporabniki Hiše dobre volje Miren in oskrbovanci Centra za pomoč na domu. Ogled raznolikih umetniških del bo na voljo do konca oktobra v Galeriji Frnaža v Novi Gorici.
  • V lokalni skupnosti z druženjem s starejšimi nad 65 let, na lokaciji Miren, Kostanjevica in Opatje Selo.
  • Skupaj z različnimi knjižnicami na različne načine:

– s kotičkom za otroke; nabor knjig, primernih njihovi starosti,

– s kotičkom za odrasle; morda na temo letošnjega mednarodnega dne starejših,

– s pogovorom z vašimi uporabniki.

Izbrana tema letošnjega Mednarodnega dne starejših oseb (#UNIDOP2022) z naslovom »The Resilience and Contributions of Older Women« opozarja na pomembno vlogo, ki jo imajo starejše ženske pri obvladovanju globalnih kakor tudi lokalnih izzivov. Starejše ženske močno prispevajo k reševanju lokalne problematike s trdoživostjo ter svojimi stališči in delovanjem tudi na goriškem. Pandemija covid-19, je situacijo, ki ni bila že do sedaj rožnata, še dodatno razgaljala in močno prizadela, tudi populacijo nad 65 let in več.

Demografske spremembe so vidne na vsakem koraku, tudi Goriška ni izjema

Delež starejših na Goriškem se povečuje. Če je v letu 1999 delež prebivalcev starih 65 let in več znašal 16%, se je v letu 2021 povzpel že na 24%, slika 1. Na goriškem število žensk starostne skupine 65 let in več presega število moških. Ženske v povprečju dosegajo višjo starost kot moški (Vir podatkov, SURS).

Demografske spremembe – hitro staranje prebivalstva vodi, med drugim, v vedno večjo potrebe po dolgotrajni formalni in neformalni oskrbi. V Sloveniji velik delež oskrbe onemoglih starejših, bolnih in invalidnih opravljajo družinski člani, ni nepomemben delež tudi tistih, ki jim pomagajo sosedje, prijatelji (znanci) in zlasti prostovoljci iz NVO sektorja. Ti neformalni oskrbovalci so v veči ženske.

Raziskave kažejo, da bodo najverjetneje ženske pred upokojitveno starostjo (50-64 let) skrbele za starejše in/ali invalide. V EU je 21 % žensk in 11 % moških te starosti zagotovilo LTC vsak dan ali več dni na teden1.

Daljše življenje s seboj prinaša tako priložnosti kot izzive, ne samo za starejše in njihove družine, ampak tudi za celotno družbo. Izbrana tema letošnjega Mednarodnega dne starejših oseb opozarja na pomembno vlogo, ki jo imajo starejše ženske pri obvladovanju globalnih kakor tudi lokalnih izzivov.

Združeni narodi so na spletni strani zapisali »Medtem ko starejše ženske še naprej pomembno prispevajo k svojemu političnemu, civilnemu, gospodarskem, socialnem in kulturnemu življenju; njihovi prispevki in izkušnje ostajajo v veliki meri nevidni in neupoštevani, omejeni s prikrajšanostmi med spoloma, ki so se nabrale v celotnem življenjskem poteku. Križišče med diskriminacijo, ki temelji na starosti in spolu, vključuje nove in obstoječe neenakosti, vključno z negativnimi stereotipi, ki združujejo agezem in seksizem«2.

UNIDOP 2022 poziva k ukrepom in priložnostim, ki so namenjene spoštovanju glasov starejših žensk in prikazovanju njihove trdoživosti in doprinosa v družbi, hkrati pa spodbujanju političnih dialogov za krepitev varstva starejših oseb s človekovimi pravicami in prepoznavanje njihovih prispevkov k trajnostnemu razvoju. Več o ciljih na naslednji spletni strani.

Nenazadnje ne smemo pozabiti na ključen steber zdravja, ki ga predstavlja duševno zdravje. Pomen duševnega zdravja se pri posamezniku s starostjo spreminja in v nekaterih vidikih sčasoma postane vse večji, zlasti v primeru drugih zdravstvenih težav in omejitev. V zrelih letih namreč pride do precej sprememb, od upravljanja s finančnimi prihodki do težav z ohranjanjem socialnih stikov in iskanjem virov pomoči. Kakovostno staranje vključuje tako spoprijemanje z omenjenimi izzivi v tem življenjskem obdobju kot tudi dobro telesno in duševno zdravje. Vizija Nacionalnega programa duševnega zdravja MIRA se veže prav na te bistvene dejavnike kakovostnega staranja, saj stremi k zagotavljanju pogojev za razvoj potencialov na različnih življenjskih področjih in doseganju duševnega in telesnega blagostanja.

Na NIJZ OE Nova Gorica se zavedamo, da je v aktivnosti Aktivnega in zdravega staranju (AZS) pomembna vključenost vseh starostnih skupin. Ustrezen pristop v že zgodnjem otroštvu pozitivno vpliva na zdravje in razvoj otroka ter pomaga zmanjšati tveganje socialne izključenosti in revščine, ki vodita do neenakosti v zdravju, tudi kasneje v življenju.

V mesecu oktobru se lahko pridružite Festivalu duševnega zdravja Goriške 2022, »V skrbi za duševno zdravje ljudi«. Več na naslednji povezavi. 

 

Pripravili: Marko Vudrag, Andreja Mezinec, Andrejka Prijon, Jana Skrt, Marjana Hladnik in Sara Bensa.


[1] https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-report/informal-care-older-people-people-disabilities-and-long-term-care-services

[2] https://www.un.org/en/observances/older-persons-day

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno