Območna enota Nova Gorica

Zmanjšanje osamljenosti in vključevanje sta ključnega pomena za duševno zdravje starejših

Območna enota Nova Gorica

Zadnje posodobljeno: 09.11.2022
Objavljeno: 09.11.2022

V torek, 8. novembra, je potekala nacionalno spletno srečanje z naslovom »Zmanjšanje osamljenosti in vključevanje sta ključnega pomena za duševno zdravje starejših« v okviru Nacionalnega programa duševnega zdravja – Program MIRA.

Namen samega srečanja je bil, da se sproži razmišljanje in razprava o navedeni tematiki, ki zagotovo predstavlja enega od globalnih javnozdravstvenih izzivov. Srečanja so se tako udeležili izvajalci iz zdravstvenega in socialnega varstva, odločevalci na državni in lokalni ravni, nevladne organizacije ter zainteresirani posamezniki, ki se pri svojem delu srečujejo s starejšimi.

Preventiva pred duševnimi motnjami pri starejšem delu prebivalstva, čim boljše vključevanje starejših v lokalno življenje, medgeneracijsko sodelovanje, krepitev formalnih in neformalnih mrež deležnikov, organizacij in programov za spodbujanje vključevanja in zmanjševanje osamljenosti pri starejših so bili le nekateri izzivi tokratnega srečanja.

Vsebinski del programa so oblikovali:

  1. Sklop z naslovom »Dejavniki duševnega zdravja starejših«

Prof. dr. Jože Ramovš, Inštitut Antona Trstenjaka; Pogoji za dobro duševno zdravje starejših

Izr. prof. dr. Maša Filipovič Hrast, Fakulteta za družbene vede UL; Odnosne in strukturne značilnosti skupnosti kot dejavnik vključenosti starejših

Prof. dr. Vesna Leskošek, Fakulteta za socialno delo UL, Vpliv revščine pri starejših na njihov dostop do storitev v skupnosti

  1. Sklop z naslovom » Zaznane potrebe starejših na področju duševnega zdravja«

Jožica Gamse, Univerza za 3. življenjsko obdobje Maribor; Ali se starejši zavedamo lastnih potreb

Prof. dr. Vesna Švab, Medicinska fakulteta UL; Stigma in starizem

Mateja Erce, InnoRenew CoE; Kako lahko tehnološke rešitve podprejo vključenost starejših odraslih?

Mateja Strašek, ZDUS; Predstavitev platforme Digitalno vključeni

  1. Sklop z naslovom »Obstoječi programi za zmanjševanje osamljenosti starejših«

Gregor Majcen, Sektor za razvoj storitev in programov, MDDSZ; Programi MDDSZ za preprečevanje izključenosti starejših

Mag. Tatjana Cvetko, ZD Koper; Možnosti in dobre prakse za starejše v lokalni skupnosti

Rožca Šonc, ZDUS ; Osamljenost skozi prizmo programa »Starejši za starejše«.

Območna enota NIJZ Nova Gorica je z drugimi strokovnjaki (Janja Romih-MDDSZ, Tatjana Milavec-SCSD, Martina Horvat-NIJZ, mag. Tatjana Cvetko-ZD Koper, Rožca Šonc-ZDUS, Zdenka Katkič-Društvo Šola zdravja) sodelovala v moderirani zaključni razpravi z naslovom Naslednji koraki – kaj lahko storimo?

Poleg predstavljenih dobrih praks v Goriškem okolju (Hiše dobre volje, CKZ-ji, Program Starejši za starejše …), NIJZ delovne skupine Javno zdravje v medsektorskih politikah na temo aktivnega in zdravega staranja (AHA.SI), mnenja deležnikov iz področja Alpskega sveta (projekt ASTAHG), odlično izpeljanemu Festivalu duševnega zdravja Goriške 2022 je v zaključnih besedah bilo podano, »da potrebujemo skupno povezovanje in sodelovanje, predajo informacij ter medsebojno podporo tako na nacionalni kot na regionalni ravni. Starejšim odraslim, sploh osamljenim, živečim v domačem okolju namenjamo premalo pozornosti. Je to morda izziv? Morda priložnost, da se ozremo okrog sebe, pogledamo, kdo je pri čem dober, s kom bi se bilo dobro povezovati in svoje ideje znanje, izkušnje še dodatno utrditi?!«.

Poslanstvo NIJZ-ja je prispevati k boljšemu zdravju in k večji blaginji vseh prebivalcev Slovenije. Svoje naloge kljub velikim prizadevanjem ne moremo opravljati zgolj s podporo zdravstva, potrebno je širše povezovanje in sodelovanje z različnimi deležniki v okoljih, kjer se zdravje ohranja in ustvarja, tudi z vsemi deležniki v lokalni skupnosti.

 

Za NIJZ OE Nova Gorica pripravila Andreja Mezinec ter pridr. prof. dr. Marko Vudrag

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno