Podatki

Nacionalna raziskava SI.Menu

Podatki

SI.Menu 2017/18 je del programa EU Menu, ki v vseh državah članicah Evropske unije podpira presečne raziskave o prehranskih navadah, prehranskih vnosih in zaužitih količinah živil pri posameznih skupinah prebivalcev v skladu z enotno metodologijo Evropske agencije za varnost hrane.

Zadnje posodobljeno: 12.11.2019
Objavljeno: 12.11.2019

 

Prehranska raziskava se je v Sloveniji izvedla že tretjič, tokrat pod imenom SI.Menu 2017/18, vendar prvič na populaciji majhnih otrok (dojenčki, malčki) in v skladu z EFSA EU Menu metodologijo, kar zagotavlja tudi mednarodno primerljivost podatkov. Podatki držav članic, vključno s  slovenskimi iz leta 2007/08, so dostopni na https://www.efsa.europa.eu/en/food-consumption/comprehensive-database.

Raziskavo smo v Sloveniji tokrat izvedli v konzorcijski skupini osmih raziskovalnih ustanov, poleg Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) še Inštitut Jožef Stefan (IJS), Pediatrična klinika (PeK), Biotehniška fakulteta (BF), Inštitut za nutricionistko (NUTRIS), Pedagoška fakulteta (PF), Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ) ter Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV).

Poleg zaužitih količin živil smo z raziskavo SI.Menu 2017/18 spremljali tudi prehranjevalne navade prebivalcev Slovenije, t.j. kako pogosto uživamo posamezna živila in skupine živil, kakšno hrano običajno uživamo, kako se prehranjujemo takrat, ko smo od doma, in kako se pri prehranjevanju odločamo. Podobna raziskava je bila v Sloveniji opravljena v letu 2007/08 in je dostopna na: Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije | Nijz (enki.si)

Raziskava SI.Menu 2017/18 je temeljila na kvantitativni metodi raziskovanja in je bila razdeljena na tri dele. Prvi del je predstavljal splošni anketni vprašalnik in vprašalniki o prehranskih navadah, potrošniških navadah v povezavi s hrano ter vprašalnikom o pogostosti uživanja nekaterih, za slovensko populacijo sicer značilnih, a hkrati tudi redko zaužitih živil/jedi. Drugi del raziskave je predstavljal zapis jedilnika prejšnjega dne oziroma prehranski dnevnik za dva ne-zaporedna dneva in tretji del raziskave so predstavljale antropometrične meritve (meritev telesne mase, telesne višine/dolžine, pri odraslih tudi telesne sestave z bioimpendančno tehtnico).

Vzorčni okvir za anketo je bil Centralni register prebivalstva, iz katerega smo naključno izbrali 1006 otrok starih od 3 mesecev do 2 let in 2280 odraslih starih od 10 do 74 let. Vzorec oseb, ki je bil vključen v raziskavo, je bil razdeljen na pet delov: dojenčki (3 mesece do 12 mesecev), malčki (1 do 2 leti), mladostniki (10 do 17 let), odrasli (18 do 64 let) in starejši odrasli (65 do 74 let). Vzorec oseb je bil razdeljen na četrtletja in pred vsakim četrtletjem se je naključno izbralo 822 izbranih oseb .

Pri izvedbi terenskega dela smo uporabili dva načina zbiranja podatkov. Računalniško podprto terensko anketiranje na naslovih izbranih oseb (CAPI) in telefonsko podprto anketiranje (CATI). Izvedeni anketi s prehrano povezanih navadah  sta sledila dva zapisa jedilnika prejšnjega dne oziroma prehranski dnevnik s pomočjo slikovnega gradiva.

Stopnja odgovora glede na število opravljenih anket po starostnih skupinah

Izsledki raziskave o prehrani prebivalcev Slovenije v starosti od 3 mesecev do 74 let bodo prikazani v publikaciji, ki bo spletno dostopna na NIJZ spletni strani. Rezultati raziskave bodo kmalu vključeni tudi v evropsko podatkovno zbirko EFSA European Food Consumption Database.


 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno