Podatki

Nova objava na NIJZ podatkovnem portalu – Zdrava leta življenja

Podatki

Ženske v Sloveniji so v letu 2016 ob rojstvu pričakovale 57,9 zdravih let življenja, moški so hkrati lahko pričakovali 58,7 let zdravega življenja.

Zadnje posodobljeno: 31.05.2018
Objavljeno: 31.05.2018

Kazalnik Zdrava leta življenja oz. v angleščini Healthy Life Years je izračunan kot kombinacija podatkov o umrljivosti in o obolevnosti na način, da v okviru pričakovanih let življenja prikaže delež tistih let, ki jih bomo preživeli brez oviranosti. Kazalnik torej razlikuje med leti življenja brez omejitve dejavnosti/aktivnosti in leti življenja z omejitvijo vsaj ene dejavnosti/aktivnosti. Pri izračunu kazalnika se uporabljajo podatki statističnega raziskovanja »Življenjski pogoji«, ki ga izvaja Statistični urad RS, ter zbirka podatkov o umrlih osebah, ki jo pripravlja NIJZ.

Vrednost kazalnika za Slovenijo za oba spola in vse opazovane starostne skupine (ob rojstvu, v starosti 50 let in v starosti 65 let) narašča že od leta 2011, kljub temu pa še vedno dosega bistveno nižje vrednosti od povprečja EU-28.

Ženske v Sloveniji so v letu 2016 ob rojstvu pričakovale 57,9 zdravih let življenja, kar je pomenilo, da bodo 68,7 % svojega pričakovanega trajanja življenja preživele v zdravju. Moški so hkrati lahko ob rojstvu pričakovali 58,7 let zdravega življenja, v zdravju pa bodo preživeli tri četrtine svoje pričakovane življenjske dobe. Ženske so v EU-28 v povprečju v istem letu ob rojstvu pričakovale 64,2 zdravih let življenja, moški pa 63,5 zdravih let.

Slika: Zdrava leta življenja in pričakovano trajanje življenja, Slovenija, primerjava med leti 2011 in 2016

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno