Podatki

Nove objave na NIJZ podatkovnem portalu

Podatki

Podrobnejši podatki za leto 2018 so sedaj objavljeni na NIJZ podatkovnem portalu.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 30.09.2019
Objavljeno: 30.09.2019

Objavljamo podrobnejše podatke leta 2018 za več vsebinskih področij – podatke o umrlih osebah, o porodih in rojstvih, fetalnih smrtih, prijavljenih poškodbah pri delu, registrirani porabi alkohola, zobozdravstvu, bolnišničnih obravnavah, akutnih obravnavah istega tipa, obravnavah na rehabilitaciji, izvajalcih zdravstvene dejavnosti, napravah v zdravstvu, bolniških posteljah ter o porabi zdravil na recept.


NEKAJ KRATKIH POUDARKOV

Porodi in rojstva

V slovenskih porodnišnicah se je rodilo 19.245 živorojenih otrok (10.282 dečkov in 9.566 deklic). Skoraj 70 % otrok se je rodilo materam v starosti med 25 in 34 leti starosti, pri porodu pa je bilo tokrat prisotnih skoraj 80% očetov.

Graf 1: Živorojeni, Slovenija, obdobje 1981-2018

Vir: Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije (NIJZ 17)

Poškodbe pri delu

Prijavljenih je bilo 13.945 poškodb pri delu, od teh je bilo 15 takih, ki so bile smrtne. Najpogosteje poškodovani del telesa so bili prsti roke. Moški so se pri delu poškodovali približno trikrat pogosteje kot ženske.

Graf 2: Poškodbe pri delu, Slovenija, leto 2018

Vir: Evidenca poškodb pri delu (NIJZ 5)

Alkohol

Registrirana poraba alkohola je znašala 10 litrov čistega alkohola na odraslega prebivalca, starejšega od 15 let.

Graf 3: Registrirana poraba čistega alkohola pri odraslih prebivalcih (15+ let), 2018.

Vir: Registrirana poraba alkohola, NIJZ

Izvajalci zdravstvene dejavnosti

Ob koncu leta je bilo zaposlenih 6.722 zdravnikov, 1.522 zobozdravnikov, 1.549 farmacevtov, 7.231 medicinskih sester ter 14.126 zdravstvenih tehnikov in drugega osebja (Medicinske sestre: zajete so višje, diplomirane in mag. zdravstvene nege – strokovni naziv, Zdravstveni tehniki: zajeti so zdravstveni tehniki in babice – srednja strokovna izobrazba).

Tabela 2: Zdravniki po starosti in spolu, Slovenija, leto 2018

Vir: Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov – RIZDDZ (NIJZ 16)

Naprave v zdravstvu

V bolnišnicah in ambulantah izvajalcev zdravstvenih storitev je bilo na razpolago več naprav.

Tabela 1: Naprave v zdravstvu, Slovenija, leto 2018

Vir: Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno