Podatki

Nove objave na NIJZ podatkovnem portalu

Podatki

Podrobnejši podatki za leto 2017 so objavljeni na NIJZ podatkovnem portalu.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 28.09.2018
Objavljeno: 28.09.2018

Objavljamo podrobnejše podatke leta 2017 za več vsebinskih področij – podatke o umrlih osebah, o porodih in rojstvih, fetalnih smrtih, sterilizacijah, prijavljenih poškodbah pri delu, registrirani porabi alkohola, patronažni zdravstveni negi, bolnišničnih obravnavah, akutnih obravnavah istega tipa, obravnavah na rehabilitaciji, izvajalcih zdravstvene dejavnosti ter o porabi zdravil na recept.

Kratki poudarki:

Umrlo je 20.509 prebivalcev Slovenije, od tega 10.136 moških in 10.373 žensk, starih v povprečju 77,7 let. Glavni razlog umrljivosti so bolezni srca in ožilja.

V slovenskih porodnišnicah je bilo 19.592 porodov oziroma 19.947 rojstev. Rodilo se je 19.848 živorojenih otrok (10.282 dečkov in 9.566 deklic), od katerih je bilo 19.148 enojčkov, 697 dvojčkov in ena trojica trojčkov. Skoraj 70 % otrok se je rodilo materam v starosti med 25 in 34 leti starosti.

Graf 1: Živorojeni po starosti matere, 2017 in odmik od leta 2008.

Vir: Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije (NIJZ 17)

Prijavljenih je bilo 14.163 poškodb pri delu, od teh je bilo 16 takih, ki so bile smrtne. Moški so se pri delu poškodovali približno trikrat pogosteje kot ženske.

Registrirana poraba alkohola se je, glede na preteklo leto, znižala za 8,5% in je znašala 10,1 litra čistega alkohola na odraslega prebivalca, starejšega od 15 let.

Graf 2: Registrirana poraba čistega alkohola pri odraslih prebivalcih (15+ let), 2017, (litri čistega alkohola na odraslega prebivalca).

Vir: NIJZ, Registrirana poraba alkohola

V slovenskih bolnišnicah je bilo 270.183 hospitalizacij zaradi bolezni.

Patronažne medicinske sestre so opravile 186.447 preventivnih ter 1.010.757 kurativnih obiskov na domu.

Ob koncu leta je bilo zaposlenih 2.414 zdravnikov in 4.116 zdravnic.

Tabela 1: Zdravniki po starosti in spolu, 2017

Vir: Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov – RIZDDZ (NIJZ 16)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno