Podatki

Nove objave na NIJZ podatkovnem portalu: Bolniška odsotnost v letu 2019

Podatki

V letu 2019 je bilo zaradi bolniške odsotnosti zaposlenih izgubljenih 16.242.330 koledarskih dni, kar je skoraj 10% več kot v predhodnem letu.

Zadnje posodobljeno: 15.05.2020
Objavljeno: 15.05.2020

Delež bolniške odsotnosti je v letu 2019 znašal 4,9 % od razpoložljivih dni. Ženske so bolniško odsotnost koristile večkrat kot moški.

Slika 1: Bolniška odsotnost in število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega po spolu, Slovenija, leto 2019

Viri: Evidenca začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih vzrokov (NIJZ 3)

Odsotnost se je, glede na preteklo leto, povečala v vseh opazovanih starostih, razen pri najstarejši opazovani starostni skupini (starejši od 70 let). Največji porast je zaznati pri zaposlenih med 55 in 59 letom starosti (12,5%).

Tabela 1: Bolniška odsotnost (%BS) po starosti, Slovenija, leto 2019 in primerjava z letom 2018

Viri: Evidenca začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih vzrokov (NIJZ 3)

Bolniška odsotnost se je povečala v vseh statističnih regijah. Največja povečanja, glede na leto 2018, so bila v Primorsko – notranjski in Pomurski regiji.

Slika 2: Bolniška odsotnost (%BS) po regijah, Slovenija, 2019

Viri: Evidenca začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih vzrokov (NIJZ 3)

Med najpogostejše vzroke za začasno odsotnost z dela sodijo bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva, poškodbe in zastrupitve (pri delu in izven dela) ter duševne in vedenjske motnje.

Tabela 2: Bolniška odsotnost (%BS) po spolu in skupinah bolezni, Slovenija, leto 2019

Viri: Evidenca začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih vzrokov (NIJZ 3)

Opomba: Vsi izračuni na NIJZ podatkovnem portalu se nanašajo na polni delovni čas.

Podrobnejši podatki o bolniškem staležu zaposlenih prebivalcev v Sloveniji, za leto 2019 ter daljše časovne vrste, so objavljeni na NIJZ Podatkovnem portalu (Zdravstveno stanje – Bolniški stalež).

Definicije za področje bolniške odsotnosti na NIJZ podatkovnem portalu:

Začasna odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov se v enakem pomenu opisuje tudi z izrazi absentizem, zdravstveni absentizem, bolniški stalež, bolniška odsotnost.

  • Primer bolniške odsotnosti z dela je zaključen neprekinjen bolniški stalež v opazovanem letu za eno diagnozo, ne glede, kdaj se je bolniški stalež začel.
  • Število izgubljenih koledarskih dni vključuje vse dnevne odsotnosti z dela za eno zaključeno diagnozo v opazovanem obdobju.
  • Odstotek bolniškega staleža (%BS) je odstotek izgubljenih koledarskih dni v opazovanem letu.
  • Indeks onesposabljanja (IO) je število izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega delavca na leto.
  • Indeks frekvence (IF) je število primerov odsotnosti z dela zaradi bolniškega staleža na 100 zaposlenih v enem letu.
  • Resnost (R) je povprečno trajanje ene odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali drugega zdravstvenega vzroka.

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno