Podatki

Prva objava: Odzivnost v program SVIT v letu 2022

Podatki

V letu 2022 so bile v program Svit povabljene 314.803 osebe, izjavo o sodelovanju pa je vrnilo 198.916 oseb. V programu je tako sodelovalo 63,4 % povabljenih, kar je enako kot v letu 2021.

Zadnje posodobljeno: 30.03.2023
Objavljeno: 30.03.2023

Glede na leto 2010, se je odzivnost zvišala za 6,4 odstotne točke, še vedno pa je odzivnost nižja od zaželenega deleža (70%) preiskovancev v ciljni populaciji.

Izjavo o sodelovanju v Programu Svit vrnilo več žensk (69,0 %), kot moških (57,5 %), podobno kot skozi vsa leta delovanja programa – višjo odzivnost žensk, za približno 10 %, je zaslediti skozi celotno opazovano obdobje.

Najvišjo odzivnost v Programu Svit beležimo v goriški regiji in najnižjo v obalno-kraški regiji.

Odzivnost višjo od 70% je imelo 24 slovenskih občin, najbolj odzivno pa je bilo prebivalstvo v občinah Jezersko (gorenjska regija), Mirna Peč (jugovzhodna Slovenija) in Žiri (gorenjska regija).

Definicija:

Odzivnost v Program Svit se izračuna tako da se število prebivalcev, ki so v opazovanem koledarskem letu vrnili izjavo o sodelovanju v Programu Svit deli s številom vseh prebivalcev, ki so bili v koledarskem letu vabljeni v Program Svit in množi s 100. Do vključno leta 2014 so bili v program vabljeni prebivalci v starosti med 50 in 69 leti starosti, od leta 2015 dalje pa prebivalci med 50 in 74 leti starosti.

Podrobnejši podatki in več informacij se nahaja na NIJZ podatkovnem portalu.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno