Podatki

Osveženi podatki na NIJZ podatkovnem portalu

Podatki

Podrobnejši podatki za leto 2019 so sedaj objavljeni na NIJZ podatkovnem portalu.

Zadnje posodobljeno: 30.09.2020
Objavljeno: 30.09.2020

Objavljamo podrobnejše podatke leta 2019 za več vsebinskih področij – podatke o umrlih osebah, o porodih in rojstvih, prijavljenih poškodbah pri delu, registrirani porabi alkohola, zobozdravstvu, bolnišničnih obravnavah, akutnih obravnavah istega tipa, obravnavah na rehabilitaciji, izvajalcih zdravstvene dejavnosti, napravah v zdravstvu, bolniških posteljah ter o predpisanih zdravilih na recept.


KRATKI POUDARKI:

Porodi in rojstva

V letu 2019 se je v slovenskih porodnišnicah rodilo 19.054 živorojenih otrok (9.828 dečkov in 9.226 deklic), kar je za 1% manj, glede na preteklo leto. Več kot dve tretjini otrok se je rodilo materam v starosti med 25 in 34 leti starosti, pri porodu pa je bilo prisotnih 81% očetov.

Slika: Prisotnost očeta ob porodu, Slovenija, leto 2019

Viri: Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije (NIJZ 17)


Poškodbe pri delu

Pri delu se je bilo prijavljenih 13.926 poškodb, od tega 15 (0,1%) smrtnih. Najpogosteje poškodovani del telesa so bili prsti roke. Poškodbe na delu so se pogosteje pripetile moškim, kot ženskam.

Slika: Poškodbe pri delu, po spolu in starosti, Slovenija, leto 2019

Viri: Evidenca poškodb pri delu (NIJZ 5)


 

Registrirana poraba alkohola

Registrirana poraba alkohola znaša 11,05 litrov čistega alkohola na prebivalca, starejšega od 15 let in se je, glede na preteklo leto, povečala za 1,1 litra na prebivalca.

Tabela: Registrirana poraba čistega alkohola, po vrsti alkoholne pijače, Slovenija, leto 2019 in primerjava z letom 2018.

Viri: Registrirana poraba alkohola, NIJZ


Izvajalci zdravstvene dejavnosti

Ob zaključku leta 2019 je bilo v zdravstvu zaposlenih 6.812 zdravnikov, 1.514 zobozdravnikov, 1.516 farmacevtov, 7.996 medicinskih sester1) in 13.468 zdravstvenih tehnikov2).

Slika: Kazalniki zaposlenih v zdravstvu1) 2), Slovenija, leto 2018

Viri: Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov – RIZDDZ (NIJZ 16)

1) Medicinske sestre: višje, diplomirane in mag. zdravstvene nege (strokovni naziv)
2) Zdravstveni tehniki: zdravstveni tehniki in babice (srednja strokovna izobrazba)

Ambulantno predpisana zdravila

Največ receptov je bilo predpisanih za zdravila za bolezni srca in ožilja, zdravila z delovanjem na živčevja, zdravila za bolezni prebavil in presnove, zdravila za bolezni mišično-skeletnega sistema ter zdravil za bolezni dihal.

Tabela: Najpogosteje predpisana zdravila po glavnih ATC skupinah, Slovenija, leto 2019

Viri: Evidenca porabe zdravil na recept (NIJZ 64)


Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno