Podatki

Prva objava: Izvajalci zdravstvene dejavnosti 2021

Podatki

Zadnje posodobljeno: 04.10.2022
Objavljeno: 04.10.2022

Ob zaključku leta 2021 je bilo v zdravstvu zaposlenih[1] 7.049 zdravnikov, 1.577 zobozdravnikov, 1.561 farmacevtov, 686 višjih medicinskih sester, 8.730 diplomiranih medicinskih sester, 12.699 zdravstvenih tehnikov, 334 diplomiranih babic ter drugih.

Slika 1: Nekatere skupine zaposlenih v in izven zdravstva[2], Slovenija, leto 2021

Viri: Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov – RIZDDZ (NIJZ 16)

Velika večina izvajalcev zdravstvene dejavnosti je bila ob zaključku leta 2021 zaposlena v zdravstvu.

Slika 2: Zaposleni po nekaterih poklicnih skupinah in spolu, Slovenija, leto 2021

Viri: Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov – RIZDDZ (NIJZ 16)

V zdravstvenih poklicih prevladujejo ženske – konec leta 2021 je bilo med vsemi zaposlenimi v zdravstvenih poklicih 80% žensk – saj je zdravstvena nega tradicionalno ženski poklic. Med izjeme sodijo zdravniki in zobozdravniki, kjer so moški v večini le v višjih starostnih skupinah.

Podrobnejši podatki in več informacij se nahaja na NIJZ podatkovnem portalu.

 


[1] V poklicne skupine so zajeti zaposleni po naslednjih poklicih:
Zdravniki: Zdravnik/Zdravnica, Zdravnik specialist/Zdravnica specialistka
Zobozdravniki: Doktor dentalne medicine/Doktorica dentalne medicine, Doktor dentalne medicine specialist/Doktorica dentalne medicine specialistka
Farmacevti: Magister farmacije/Magistra farmacije, Magister farmacije specialist/Magistra farmacije specialistka
Višje medicinske sestre: Višja medicinska sestra/Višji medicinski tehnik
Diplomirane medicinske sestre: Diplomirana medicinska sestra / Diplomirani zdravstvenik, Diplomirana medicinska sestra/38. Člen ZZDEJ-K
Zdravstveni tehniki: Tehnik zdravstvene nege/Tehnica zdravstvene nege, Medicinska sestra babica
Diplomirana babica: Diplomirana babica/Diplomirani babičar
[2] Zdravstvo: osnovno zdravstvo, specialistična ambulanta, splošna bolnišnica, specialna bolnišnica, klinika, zdravilišče, lekarna, ustanova za javno zdravje, ZZZS, ZPIZ in socialni zavodi
Izven zdravstva: upravni organi, izobraževalne ustanove, farmacevtska industrija, ostali, ki opravljajo zdravstveno dejavnost
Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno