Podatki

Prva objava – Odzivnost v Program Svit

Podatki

V 2021 se je vabilu v Program Svit (državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki) odzvalo 63,4% vabljenih. Vpliv pandemije se je odrazil tudi na udeležbi v Programu saj je bila posledično odzivnost nižja kot leto poprej (za 1 odstotno točko).

Zadnje posodobljeno: 30.03.2022
Objavljeno: 30.03.2022

V letu 2021 je izjavo o sodelovanju v Programu Svit vrnilo več žensk (68,6%), kot moških (57,8%), podobno kot skozi vsa leta delovanja programa.

V odzivnosti po spolu izstopajo štiri slovenske občine, kjer je bila, za razliko od ostalih, odzivnost moških višja od odzivnosti žensk. Mednje sodijo občine Gornji Grad, Luče, Dobje in Cirkulane.

V primerjavi z letom 2020 se je odzivnost znižala v vseh, najbolj pa v goriški statistični regiji. V slovenskih občinah je bila odzivnost, v primerjavi z letom 2020, zelo raznolika. Povišala se je v 73 občinah – najbolj v občinah Gornji Petrovci, Kuzma in Žužemberk, znižala v 139 občinah, v eni občini (Brezovica) pa je ostala na enaki ravni kot v letu 2020.

Opis zbirke podatkov ali raziskave


Program Svit, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki, deluje na način, da pri navidezno zdravih odraslih s preprostim testom blata išče sledove prikrite krvavitve. Osebe s pozitivnim izvidom presejalnega testa na kri v blatu, so pregledane na kolonoskopiji, kjer se ugotovi vzrok krvavitve. Cilj programa je med navidezno zdravimi osebami odkriti tiste, pri katerih je velika verjetnost, da bi se iz sprememb na steni debelega črevesa ali danke razvil rak, ali že imajo začetno obliko raka in te spremembe odstraniti. Zgodaj odkrito bolezen lahko uspešno zdravimo, z odkritjem predrakavih sprememb pa lahko bolezen celo preprečimo. Več informacij o Programu Svit se nahaja na spletni strani https://www.program-svit.si.

Odzivnost v Program Svit se izračuna tako da se število prebivalcev, ki so v opazovanem koledarskem letu vrnili izjavo o sodelovanju v Programu Svit deli s številom vseh prebivalcev, ki so bili v koledarskem letu vabljeni v Program Svit in množi s 100. Do vključno leta 2014 so bili v program vabljeni prebivalci v starosti med 50 in 69 leti starosti, od leta 2015 dalje pa prebivalci med 50 in 74 leti starosti.

Pravna podlaga za zbiranje podatkov:


Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP)

Uporabne povezave:


Datoteke:

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno