Podatki

Prva objava: Porodi in rojstva v letu 2021

Podatki

V letu 2021 se je rodilo 18.728 živorojenih otrok; 52 % fantkov ter 48 % deklic. Po daljšem obdobju upadanja števila živorojenih, se je tako rodilo 214 otrok več (oz. 1,2%), kot leto prej.

Zadnje posodobljeno: 04.10.2022
Objavljeno: 04.10.2022

Po večletnem obdobju upadanja števila živorojenih otrok (od leta 2011 dalje), se je v letu 2021 rodilo za 1,2 % otrok več, kot v letu poprej; 9.697 dečkov ter 9.031 deklic. Med živorojenimi je bila večina enojčkov (97 %), 3 % dvojčkov in ena trojica trojčkov (0,02 %).

 

Slika 1: Živorojeni, Slovenija, leta 2007- 2021

Viri: Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije (NIJZ 17)

 

V letu 2021 je bilo med vsemi živorojenimi 1.244 (7%) prezgodaj rojenih otrok (pred 37. tednom gestacijske starosti) ter 1.023 (5 %) živorojenih z nizko porodno težo (nižjo od 2.500 gramov).

 

Tabela 1: Živorojeni novorojenčki po porodni teži, Slovenija, 2021

Viri: Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije (NIJZ 17)

Najvišja stopnja rodnosti je značilna za ženske v obdobju od 25 do 34 let starosti. V zadnjem obdobju je opaziti porast stopenj rodnosti žensk v višjih starostih, po 40. letu. Pri porodih je bilo, glede na preteklo leto, prisotnih več očetov, saj je bila zaradi epidemije covid-19 prisotnost spremljevalcev nekaj časa prepovedana.

 

Slika 2: Prisotnost očeta ob porodu, Slovenija, leto 2021 in odmik od leta 2020

Viri: Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije (NIJZ 17)

 

Podrobnejši podatki in več informacij se nahaja na NIJZ podatkovnem portalu.

 

Datoteke:

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno