Podatki

Prva objava: Poškodbe pri delu v letu 2021

Podatki

V Sloveniji je bilo v letu 2021 prijavljenih 14.964 poškodb pri delu od tega je bilo 14 takih, ki so imele za posledico smrt.

Zadnje posodobljeno: 04.10.2022
Objavljeno: 04.10.2022

Poškodbe pri delu po svetu in v Sloveniji predstavljajo resen problem. Posledično je spremljanje zdravja v povezavi z delom nujno in vedno bolj deležno velike pozornosti. Poškodbe pri delu so indikator varnosti in zdravja pri delu. So eden glavnih družbenih in gospodarskih problemov ter eden najpomembnejših negativnih kazalnikov zdravstvenega stanja delovne populacije.

Slika 1: Poškodbe pri delu, Slovenija, leta 2013- 2021

Viri: Evidenca poškodb pri delu (NIJZ 5)

V epidemičnem letu 2020 se je zmanjšalo število običajnih poškodb pri delu zaradi čakanja na delo, dela od doma ter povečane brezposelnosti. Na povečanje celotnega števila prijavljenih poškodb pri delu so imele velik vpliv prijave obolelih in okuženih zaposlenih, ki so se s povzročiteljem covid-19 okužili pri opravljanju dela. V različnih obdobjih leta so se spreminjale protikoronske zakonske ureditve, ki so vplivale na prijavljanje covid-19 kot poškodbe pri delu. V letu 2021 se je v prijavljenih poškodbah pri delu še vedno močno odražala epidemija covid-19. Med vsemi prijavljenimi primeri je bilo 2.919 (20 %) prijav okužb s SARS-COV-2 na delovnem mestu.

Slika 2: Poškodbe pri delu, ločeno glede na prijavo zaradi covid-19 in brez covid-19 okužb, po spolu, Slovenija 2021

Viri: Evidenca poškodb pri delu (NIJZ 5)

V vseh starostnih skupinah so poškodbe pri delu med moškimi pogostejše kot med ženskami. Za mlajše zaposlene velja, da imajo manj delovnih izkušenj in so slabše usposobljeni kot starejši. Slednji pa predvidoma ne opravljajo več posebno nevarnih del.

Tabela 1: Poškodbe pri delu, po spolu in starosti, Slovenija, 2021

Viri: Evidenca poškodb pri delu (NIJZ 5)

 

Podrobnejši podatki in več informacij se nahaja na NIJZ podatkovnem portalu.

Datoteke:

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno