Podatki

Prva objava – Zdrava leta življenja 2020

Podatki

V povprečju lahko prebivalci Slovenije, rojeni v letu 2020, pričakujejo 81 let življenja, od tega 65 let brez večje oviranosti. V tokratni objavi prikazujemo tudi podatke po posameznih statističnih regijah.

Zadnje posodobljeno: 31.05.2022
Objavljeno: 31.05.2022

Strukturni kazalnik Zdrava leta življenja opazuje omejitve posameznika pri običajnih aktivnosti in predstavlja pričakovano trajanje življenja brez oviranosti. Kazalnik podaja odgovor na vprašanje ali se podaljševanje življenjske dobe preživi v dobrem ali slabem zdravju.

Zdrava leta življenja in pričakovano trajanje življenja ob rojstvu, Slovenija, leto 2020

Dečki rojeni v letu 2020 lahko pričakujejo 64 let, deklice rojene v enakem obdobju pa 66 let življenja brez večjih oviranosti.
Pričakovano trajanje življenja in razlika med zdravimi leti življenja ob rojstvu, moški, Slovenija, leto 2020

V primerjavi z dečki (moškimi), je pričakovati, da bodo deklice (ženske), rojene v letu 2020, živele dlje (imele daljšo pričakovano trajanje življenja), in imele daljše obdobje brez oviranosti (z več zdravimi leti življenja).  Pričakovano trajanje življenja je za ženske v povprečju daljše za 5,6 let, obdobje brez oviranosti pa za 2,4 leta, v primerjavi z moškimi.

 

Pričakovano trajanje življenja in razlika med zdravimi leti življenja ob rojstvu, ženske, Slovenija, leto 2020

Regijsko gledano je stanje zelo raznoliko. Dečki, rojeni v letu 2020, lahko pričakujejo najdaljše obdobje življenja brez oviranosti v obalno-kraški, dekleta pa v gorenjski regiji.

Zdrava leta življenja ob rojstvu, po regijah, moški, Slovenija, 2020

Zdrava leta življenja ob rojstvu, po regijah, ženske, Slovenija, 2020

Kazalnik Zdrava leta življenja je v kombinaciji s kazalnikom Pričakovanega trajanja življenja merilo funkcionalnega zdravstvenega stanja populacije. Daljšanje življenjske dobe ni sorazmerno z izboljševanjem zdravstvenega stanja populacije, saj postajajo kronične bolezni, slabotnost in invalidnost vse bolj razširjene zdravstvene tegobe starejših starostnih skupin. Če se leta zdravega življenja povečujejo hitreje, kot je rast pričakovanje življenjske dobe populacije, potem to nakazuje, da ljudje živijo dlje in s tem tudi večji del svojega življenja preživijo brez omejitev oziroma invalidnosti. V letu 2020 nastopi prelom časovne vrste zaradi spremenjenega vprašanja o samoporočani dolgotrajni oviranosti.

Podrobnejše podatke in več informacij o kazalniku se nahaja na NIJZ Podatkovnem portalu.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno