Podatki

Zdrava leta življenja

Podatki

Evropski strukturni kazalnik Zdrava leta življenja (angleško »Healthy Life Years« - HLY) temelji na omejitvah posameznika pri običajnih aktivnosti, in torej predstavlja pričakovano trajanje življenja brez oviranosti.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 16.02.2015
Objavljeno: 16.02.2015

Evropski strukturni kazalnik Zdrava leta življenja (angleško »Healthy Life Years« – HLY) temelji na omejitvah posameznika pri običajnih aktivnosti, in torej predstavlja pričakovano trajanje življenja brez oviranosti.

Kazalnik Zdrava leta življenja ob rojstvu meri število let, za katera lahko oseba ob rojstvu pričakuje preživetje brez oviranosti pri običajnih aktivnostih. HLY je kazalnik pričakovanega zdravja, ki kombinira informacije o umrljivosti in obolevnosti. Zahtevani podatki za izračun kazalnika so starostno-specifični deleži populacije v zdravem stanju in v stanju oviranosti pri običajnih aktivnostih ter starostno-specifični podatki o umrljivosti. Zdravo stanje osebe je definirano kot odsotnost oviranosti pri vsakodnevnih opravilih. Kazalnik izračunavamo ločeno za ženske in za moške.

Pričakovano trajanje zdravja se najpogosteje izračunava s pomočjo Sullivanove metode. Sullivanova metoda izračunavanja pričakovanega trajanja zdravja odraža trenutno zdravstveno stanje dejanske populacije, prilagojeno glede na stopnje umrljivosti, neodvisno od starostne strukture populacije. Pričakovano trajanje zdravja, izračunano s pomočjo Sullivanove metode, predstavlja število preostalih let ob določeni starosti, katera lahko posameznik pričakuje, da bo preživel v zdravju. Npr. v Sloveniji so ženske leta 2005 po podatkih iz Ankete o življenjskih pogojih (SILC), ob starosti 65 let lahko pričakovale, da bodo živele še 19,3 let, od katerih bodo 8,5 let preživele brez oviranosti, torej brez omejitev pri običajnih aktivnostih zaradi dolgotrajnih bolezni ali dolgotrajnih zdravstvenih težav. Za izračun pričakovanega trajanja zdravja po Sullivanovi metodi potrebujemo naslednje podatke:

  • starostno-specifične prevalenčne stopnje populacije v različnih obdobjih zdravja (v dobrih in slabih obdobjih zdravja) in
  • starostno-specifične stopnje umrljivosti.

Podrobnosti o izračunu kazalnika Zdrava leta življenja so na voljo na www.eurohex.eu, kjer so tudi objavljena podrobna nacionalna poročila za vse evropske države. Nacionalna poročila za Slovenijo so na voljo za leta 2005-2010 (priponke), od tretjega poročila dalje tudi v slovenskem jeziku.

Podatki za evropske države so na voljo na Eurostatovi spletni strani http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdph100&language=en, podatki za Slovenijo pa na NIJZ podatkovnem portalu.


Priponke:
Nacionalno poročilo 2014, podatki za leto 2011

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno