Podatki

Zdravstvena pismenost študentov v povezavi s covid-19

Podatki

Glede na aktualni razvoj novega koronavirusa SARS-CoV-2 so na internetu na voljo različne zdravstvene informacije, ki obravnavajo teme, kot so diagnoza, zdravljenje, preventivni ukrepi, aktualni statistični podatki in priporočila. Zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje izvajamo raziskavo Zdravstvena pismenost študentov v povezavi s covid-19 v Sloveniji.

Zadnje posodobljeno: 11.11.2020
Objavljeno: 11.11.2020

Raziskava poteka v okviru mednarodne raziskave, ki jo izvaja globalni konzorcij za zdravstveno pismenost v povezavi s covid-19 (več o konzorciju je dostopno na: https://covid-hl.eu/project/consortium/), v Sloveniji pa poteka v okviru projekta Dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji (ZaPiS).

Anketiranje študentov poteka od 2. do 23. novembra 2020.

 

Kaj je cilj raziskave?

Cilj te raziskave je pri študentih izmeriti stopnjo zdravstvene pismenosti, stresa in bremena ter ugotoviti značilnosti vedenja pri iskanju spletnih informacij v povezavi s covid-19.

 

Kdo lahko sodeluje in kako?

Sodelujejo lahko vsi študenti slovenskih fakultet in visokih šol, ki študirajo na dodiplomskem ali podiplomskem študiju (na 1., 2. in 3. bolonjski stopnji). Več študentov kot bo sodelovalo v raziskavi, bolj relevantni bodo podatki. Pripravili smo spletno anketo, ki jih posamezne fakultete in visoke šole posredujejo svojim študentom prek komunikacijskih poti, ki jih uporabljajo. Sodelovanje študentov v raziskavi je prostovoljno.

 

Ali je zagotovljena zaupnost zbranih podatkov?

Vsi podatki, zbrani s to raziskavo, bodo popolnoma zaupni in skrbno varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 67/07) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU 2016/679). NIJZ varovanju osebnih podatkov namenja posebno pozornost in upošteva vso veljavno zakonodajo na tem področju. Objavljeni bodo le v obliki skupnih, združenih podatkov in ne v obliki individualnih rezultatov. Vsa morebitna vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko naslovite na vop@nijz.si.

 

Kje bodo objavljeni rezultati te raziskave?

Rezultate bomo objavili na spletni strani NIJZ in v okviru globalnega konzorcija za zdravstveno pismenost v povezavi s covid-19.

Če bo več kot 100 študentov iz posamezne fakultete/visoke šole izpolnilo anketni vprašalnik, bomo pripravili analizo podatkov tudi posebej zanje.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno